Austrálie - dokumenty

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


K cestě do Austrálie jsou občané ČR povinni mít platný cestovní doklad (cestovní pas) ČR a platné australské vízum.

Výjimkou z vízové povinnosti je pouze tranzit přes australská letiště, při němž občané ČR vízum nepotřebují, pokud neopustí tranzitní prostor letiště, mají zajištěnou letenku pro odlet z Austrálie, jejich odlet se uskuteční do osmi hodin po příletu a mají doklady požadované pro vstup do cílové země.

Pro řízení motorového vozidla na území Austrálie mohou občané ČR pobývající krátkodobě v Austrálii používat jak mezinárodní řidičský průkaz , tak i český řidičský průkaz s úředním překladem do angličtiny. Získají-li povolení k trvalému pobytu, mohou mezinárodní či český řidičský průkaz používat pouze 3 měsíce od data získání povolení; po uplynutí této doby jsou povinni používat již pouze australský řidičský průkaz.

Pro vstup do Austrálie není předepsáno žádné povinné očkování , očkovací průkaz není vyžadován.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou vždy ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV