Austrálie - specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Rozloha Austrálie je 7.68 mil. km2.
Austrálie má přibližně 20 mil. obyvatel, z nichž 92% je evropského původu, 7% asijského původu a 1% tvoří původní obyvatelstvo.
Hlavním městem je Canberra. Největšími městy Austrálie jsou Sydney (4,3 mil. obyvatel) a Melbourne (3,7 mil. obyvatel).

Austrálie se skládá ze šesti států a dvou teritorií:
New South Wales - hl. město Sydney,
Victoria - hl. město Melbourne,
Queensland - hl. město Brisbane,
South Australia - hl. město Adelaide,
Western Australia - hl. město Perth,
Tasmania - hl. město Hobart.
Australian Capital Territory (ACT) - nejbližší okolí federálního hlavního města Canberry
Northern Territory - hl. město Darwin

Časový posun proti středoevropskému času

Březen až říjen (evropský letní čas)
- Západní Austrálie + 6.0 hodin
- Jiñní Austrálie, Severní teritorium + 7.5 hodin
- NSW, ACT, Viktorie, Tasmánie, Queensland + 8.0 hodin

Říjen až březen (letní čas ve všech australských státech kromě Západní Austrálie, Severního teritoria a Queenslandu)
- Západní Austrálie + 7.0 hodin
- Severní teritorium + 8.5 hodin
- Jižní Austrálie + 9.5 hodin
- Queensland + 9.0 hodin
- NSW, ACT, Viktorie, Tasmánie + 10.0 hodin

Telefonní kód Austrálie je 61.
Elektrické napětí je 220 - 240 V, 50 Hz. Elektrické zásuvky jsou tříkolíkové a je třeba si opatřit příslušný adaptér.
V zemi se používá metrický systém.

Klimatické podmínky
Austrálie se na severu nachází v tropické oblasti a postupně přechází až po mírné pásmo na jihu kontinentu a na Tasmánii. Z toho vyplývá, že počasí je během roku na území Austrálie značně rozdílné. Mimo tropickou a severní subtropickou oblast, kde se rozlišují pouze období dešťů a období sucha, má Austrálie v zásadě čtyři roční období, přičemž platí, s ohledem umístění Austrálie na jižní polokouli, že zima je v období červen - srpen a léto v období prosinec - únor. Nejvhodnějším obdobím pro návštěvu severní a střední části Austrálie je období zimy a naopak nejvhodnější pro návštěvu jižních států je období léta.

Pokud se cestovatel rozhodne projet celou Austrálii, pak je nejvhodnějším obdobím podzim nebo jaro, kdy je možné se na celém území vyhnout velkým teplotním extrémům. Zejména střed Austrálie je v létě vzhledem k vysokým teplotám mimořádně klimaticky náročný.

Platební styk
V Austrálii je značně rozšířeno používání všech druhů bankovních karet. Bez kreditní karty nelze často provést telefonickou nebo on-line rezervaci hotelu nebo zapůjčení vozu z půjčovny. Pro turisty bez úvěrové karty se doporučuje cestovat do Austrálie s cestovními šeky, vystavenými na AUD nebo USD, které jsou zajištěny proti krádeži.

V Austrálii je značně rozšířena síť ATM bankomatů. Hotovost lze vybrat i při nákupech v některých supermarketech (např. síť cash-out).

Pozemní komunikace
Na silnicích v Austrálii se jezdí vlevo. V hustěji obydlených částech Austrálie jsou kvalitní pozemní komunikace. Ve centrální Austrálii je nutno až na výjimky cestovat po nezpevněných vozovkách. Z tohoto důvodu se důrazně doporučuje pro tyto cesty použít vozidlo s náhonem na všechna kola. Při cestách do odlehlých částí Austrálie je třeba počítat s tím, že vzdálenosti mezi čerpacími stanicemi mohou být značné a je tedy nutné vzít sebou rezervní zásobu pohonných hmot. Rovněž se doporučuje mít při těchto cestách v automobilu i dostatečné množství vody a potravin. Nedostatečné vybavení při cestách do odlehlých oblastí může např. při poruše motoru, vést k vážnému zdravotnímu hazardu.

Při jízdě po Austrálii je třeba zejména v noci dbát zvýšené pozornosti, neboť hrozí nebezpečí srážky s divoce žijícími zvířaty, zejména s klokany a velbloudy.

Při přípravě cest je třeba mít na paměti extrémní vzdálenosti mezi jednotlivými turisticky atraktivními místy a neplánovat příliš mnoho v omezeném času dovolené. Značné nebezpečí při jízdě plyne z toho, že řidič přecení své schopnosti, při dlouhé jízdě upadne do mikrospánku a havaruje.

Bezpečnostní situace
Austrálie je bezpečnou zemí. Je však třeba, aby turisté věnovali pozornost svým osobním dokladům i cenným předmětům a zásadně je nenechávali v autě či bez dozoru. V centrech velkých měst je třeba dát pozor na kapesní krádeže. Při pobytu v Sydney je vhodné se zejména v noci vyhýbat rizikovým čtvrtím Kings Cross a Redfern, případně okrajovým částem města. Před cestou do Austrálie se doporučuje pořídit si fotokopie všech důležitých dokladů a uchovávat je odděleně od originálů.

Ministerstvo zahrančích věcí ČR doporučuje zaregistrovat se před cestou v databázi Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí viz https://drozd.mzv.cz  a rovněž sledovat informace o aktuální bezpečnostní situaci v médiích.

 

převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV