Austrálie - víza - režim vstupu

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Prostřednictvím internetu lze vyřídit většinu druhů víz a jejich případné prodloužení během pobytu v Austrálii. Všechny typy australských víz a způsob jejich získání lze nalézt na stránkách australského Ministerstva pro ochranu hranic a imigraci ( Department for Border Protection and Immigration ). 

Víza jsou udělována podle zamýšlené délky pobytu a jeho účelu. Ke snadnému vyhledání typu víz slouží tzv. Visa Finder .

I. Turistická víza

Nejčastějším typem víz pro krátkodobé turistické/obchodní nevýdělečné cesty  je tzv. eVisitor vízum , o které mohou držitelé českých cestovních dokladů požádat on-line zde . Žadatel vyplní příslušný elektronický dotazník a vyčká udělení souhlasu, který mu je doručen e-mailem během několika hodin.

Upozorňujeme, že australské imigrační orgány mohou v některých případech požadovat dodatečné dokumenty, což může dobu zpracování žádosti prodloužit. Doporučujeme proto zajistit vízum pro vstup včas před odletem a letenku případně zajistit až poté, co žadatel vízum obdrží.

Pro pobyty za účelem turistiky a obchodu delší než 3 měsíce (až jeden rok) je potřeba požádat o tzv. Visitor Visa . Poplatek se liší dle požadované délky pobytu.

II. Studentská víza

Informace o možnostech vyřízení studentských víz naleznete zde . Problematika studentských víz je závislá na individuálních aspektech žádosti, a z tohoto důvodu doporučujeme vyřizovat tyto žádosti prostřednictvím specializovaných cestovních kanceláří nebo migračních agentů v Austrálii.

III. Pracovní víza

Informace o možnostech vyřízení pracovních víz naleznete zde . Problematika pracovních víz je závislá na individuálních aspektech žádosti, a z toho důvodu doporučujeme vyřizovat tyto žádosti prostřednictvím zaměstnavatele v Austrálii, specializovaných společností nebo migračních agentů v Austrálii.

IV. Žádosti o ostatní typy pobytů (partnerská víza, dlouhodobý pobyt apod.)

Informace o možnostech získání všech ostatních typů víz v Austrálii naleznete zde .

V. Tranzitní víza

Tranzitní vízum se nevyžaduje, pokud má občan ČR zajištěnou letenku pro let z Austrálie, neopustí tranzitní prostor letiště, jeho odlet se uskuteční do osmi hodin po příletu a má doklady požadované pro vstup do cílové země.

Vízová povinnost při tranzitu přes Austrálii do třetích zemí však zůstává v platnosti, pokud délka pobytu v tranzitním prostoru letiště překročí osmihodinový limit. Tranzitní vízum opravňuje žadatele k pobytu v Austrálii po dobu nepřesahující 72 hodin při tranzitu Austrálií do další země a je udělováno bezplatně. Dle informací poskytnutých ministerstvem imigrace a občanství nelze o tranzitní vízum požádat elektronickou cestou. Na stránce Department of Immigration and Border Protection je možné stáhnout formulář č. 876, podat ho je však možné pouze na některém australském velvyslanectví nebo konzulátu, případně v autorizované cestovní kanceláři (viz výše). Další možností je požádat o klasické turistické vízum prostřednictvím internetu.

Elektronizace vízového procesu (VEVO)

Australské úřady postupně přistupují ke komplexní elektronizaci vízového procesu. Do cestovních dokladů tudíž nejsou ve většině případů vyznačována víza, ale povolení ke vstupu je elektronicky registrováno přímo v centrálním systému (Visa Entitlement Verification System - VEVO ). Na základě zabezpečeného přístupu může držitel víza prověřit statut jeho pobytového titulu, datum udělení víza, jeho platnost apod.

V souvislosti se zavedením VEVO bylo zrušeno vystavování dokladu o potvrzení statutu residenta (Certificate of Evidence of Residence Status - CERS). Od. 1.6.2016 není CERS považován za doklad totožnosti.

UPOZORNĚNÍ:

Při změně cestovního dokladu (z důvodu jeho ztráty nebo uplynutí doby platnosti) musí držitel tohoto cestovního dokladu oznámit změnu a elektronicky spojit své původní pobytové povolení s číslem nového dokladu, prostřednictvím systému VEVO, viz výše.

REGISTRACE, PŘIHLAŠOVACÍ POVINNOST

Obecná přihlašovací povinnost neexistuje. Registrace turistů vstupujících na území Austrálie probíhá po příletu. Úředník DBPI registruje návštěvníky po vyplnění formuláře Incoming Passenger Card, v němž každý turista uvádí kromě osobních údajů rovněž místo pobytu v Austrálii a předpokládanou délku pobytu.

 

 

převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV