Bulharsko - doklady

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


 


Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje českým občanům, aby si před odjezdem do Bulharska prověřili podmínky vstupu do země u Velvyslanectví Bulharské republiky v Praze, příp. u příslušných bulharských úřadů, které jako jediné mohou poskytnout závaznou a úplnou informaci. Upozorňujeme na to, že na této webové stránce je možné získat pouze základní přehled a že Ministerstvo zahraničních věcí ani Velvyslanectví ČR v Sofii nenese a nepřijímá odpovědnost za aktuálnost a správnost podávaných informací.

Doklady potřebné pro vstup do Bulharska:

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.

Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby každé dítě, které cestuje společně s rodičem, bylo vybaveno svým vlastním pasem nebo občanským průkazem.

Při vstupu do Bulharska automobilem musí mít platné na celou dobu pobytu povinné ručení, uzavřené v zemi registrace vozidla. Dále je třeba disponovat dokladem o mezinárodním pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. zelenou kartou). V případě zapůjčeného nebo firemního vozidla musí řidič doložit ověřenou plnou moc majitele k užívání vozidla s ověřeným překladem do bulharštiny nebo do světového jazyka (nejlépe angličtiny).

V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se osobně obrátit na zastupitelský úřad ČR v Sofii, HK Varna nebo KJ Burgas (letní sezóna), které na základě policejního potvrzení vystaví cestovní průkaz za účelem návratu občana do ČR. K vystavení cestovního průkazu je  nutné předložit 2 barevné fotografie pasového formátu 3, 5 x 4, 5 cm, potvrzení od místní policie a finanční prostředky na zaplacení poplatku za vystavení náhradního cestovního dokladu. Žadatel současně vyplní formulář, který je k dispozici na ZÚ, HK nebo KJ.   

převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV