Bulharsko - specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Zejména během letní turistické sezóny se výrazně zvyšuje míra kriminality v turistických rezortech - jedná se především o kapesní krádeže, vykrádání hotelových pokojů, vykrádání automobilů, ale i o krádeže aut apod. Je proto třeba dbát zvýšené opatrnosti. Nedoporučuje se přespávat v automobilech, zejména na nehlídaných místech. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat bezpečnému zajištění finančních prostředků, veškerých osobních dokladů, platebních karet apod. Je nutné ve zvýšené míře dodržovat základní postupy, jako např. ukládání cenností, dokladů apod. v hotelových trezorech, rozdělování finančních prostředků na několik míst, oddělené nošení peněz od dokladů apod. V této souvislosti zvláště upozorňujeme na turistická místa s velkým počtem lidí a zejména na osobní věci odložené na pláži.

Za nejjednodušší, a také nejbezpečnější způsob cestování do Bulharska lze považovat letecké zájezdy cestovních kanceláří. Individuální turistika pak samozřejmě přináší zvýšená bezpečnostní, případně i hygienická rizika. V bulharských kempech jsou obecně horší hygienické podmínky než např. v ČR.

Zvýšenou pozornost je potřeba také věnovat při výměně valut - zde je nutné využívat pouze služeb solidních směnáren nebo bank. I ve směnárnách je však třeba si před vlastní výměnou ověřit skutečný kurz (pro orientaci v případě výměny EUR by se nabízený kurz BGN měl co nejvíce blížit číslu 1,95, což je oficiální pevný poměr obou měn). Vždy je třeba se vyhnout pouliční směně valut nabízené či vnucované podezřelými osobami!

Při krádeži osobního automobilu, při krádeži či ztrátě cenných předmětů či osobních dokladů je třeba případ nahlásit neprodleně na místně příslušnou policejní stanici a vyžadovat vydání potvrzení o nahlášení této skutečnosti. V případě potřeby jsou bulharské orgány v rámci trestního řízení povinny zajistit přítomnost tlumočníka. Je rovněž možné se spojit s konzulárním úsekem Velvyslanectví ČR v Sofii, s konzulárním jednatelstvím v Burgasu (pouze během hlavní letní turistické sezóny) či s honorárním konzulátem ve Varně nebo Plovdivu, které poskytnou informace, jak v dané situaci postupovat. V případech organizovaných zájezdů cestovních kanceláří potřebnou součinnost má vždy poskytnout příslušný delegát cestovní kanceláře.

Rady pro řidiče:

V současné době je v Bulharsku vybudováno cca 37.000 km silniční sítě, nicméně velká část komunikací neodpovídá evropským standardům, a je proto třeba zvýšené opatrnosti. Zejména stav silnic mimo hlavní tahy je mimořádně špatný.

V posledních letech došlo ke značnému zpřísnění postupů bulharské policie při řešení dopravních přestupků. Je tedy potřeba striktně dodržovat veškerá pravidla silničního provozu, rychlostní a další omezení. Poměrně častou součástí postihu za spáchaný přestupek je kromě pokuty také zabavení řidičského průkazu na 1 měsíc až 1 rok.

Při zastavení na křižovatce nebo u čerpacích stanic buďte ostražití, zda se někdo nepohybuje v blízkosti Vašeho automobilu. Obvyklým trikem je propíchnutí pneumatiky automobilu, následné sledování vozu a poté vykradení automobilu či okradení řidiče při výměně pneumatiky.

Při poruše vozu je možné volat silniční pomoc („patna pomošt“) na tel. 146 (pouze z mobilního telefonu) nebo na pevnou linku 02/91146.

 

 

 

 

V Bulharsku se zpoplatňuje používání veškerých státních silnic mimo obce. Poplatky za používání silnic jsou:

KATEGORIE

POPLATKY

OBDOBÍ

EURO 0, I, II

EURO III, IV, EEV a více

K 1 – platnost do 15. 08. 2019  (nad 12 t)

Roční

1743 BGN – 891 eur

1340 BGN – 685 eur

Měsíční

174 BGN – 89 eur

134 BGN – 69 eur

Týdenní

87 BGN – 45 eur

67 BGN – 34 eur

Denní

23 BGN – 12 eur

23 BGN – 12 eur

K 2 – platnost do 15. 08. 2019      (3, 5 – 12 t)

Roční

1050 BGN – 537 eur

808 BGN – 413 eur

Měsíční

105 BGN – 54 eur

80 BGN– 41 eur

Týdenní

53 BGN – 27 eur

40 BGN– 21 eur

Denní

23 BGN – 12 eur

23 BGN – 12 eur 

K 3 – bez časového omezení         (do 3, 5 t)

Roční

97 BGN – 50 eur

3 Měsíční

54 BGN – 28 eur

Měsíční

30 BGN – 15 eur

Týdenní

15 BGN – 8 eur

Víkendové

10 BGN – 5 eur

Další podrobnější informace lze nalézt na https://www.bgtoll.bg/en/toll

 

Roční dálniční známka platí ode dne zakoupení 12 měsíců, při kontrole se musí přiložit i pokladní účtenka o nákupu známky s uvedeným registračním číslem vozidla

 

převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV