Bulharsko - víza - režim vstupu

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Od 1. 1. 2007 je ze strany Bulharska uplatňován volný pohyb občanů EU. Při vstupu do Bulharska není již na občanech EU požadováno prokazování dostatečného množství peněžních prostředků pro pobyt.

Vstup a pobyt občanů EU jsou upraveny Zákonem o vstupu a pobytu občanů EU a jejich rodinných příslušníků v Bulharsku, podle něhož má občan EU hodlající v Bulharsku pobývat déle jak 3 měsíce povinnost se dostavit na oddělení migrační policie v místě pobytu (v Sofii je možné se dostavit přímo na Ředitelství „Migrace“ při Policejním ředitelství Ministerstva vnitra) a požádat o potvrzení o přechodném pobytu. Potvrzení se dle zákona vydává v tentýž den na dobu max. 5 let dle účelu pobytu. Pro získání zmíněného potvrzení musí občan EU doložit buď např. pracovní poměr nebo studium na území Bulharska a dále prokázat, že je zdravotně pojištěn a disponuje dostatečným množstvím peněžních prostředků. Registrační povinnost do 5 dnů po vstupu, která platila univerzálně do 31. 12. 2006, se na občany EU již nevztahuje.

převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV