Chorvatsko - doklady

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Chorvatsko je členským státem EU a od 1. ledna 2023 rovněž členem schengenského prostoru.

CESTOVNÍ DOKLADY

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu, kterým je pro cestu do Chorvatska cestovní pas nebo občanský průkaz.

Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Je nezbytné, aby každé dítě, které cestuje společně s rodičem, bylo vybaveno svým vlastním platným cestovním pasem nebo občanským průkazem.


CESTOVÁNÍ NEZLETILÝCH DĚTÍ BEZ DOPROVODU RODIČŮ

Ačkoliv chorvatská legislativa výslovně nevyžaduje písemný souhlas zákonného zástupce s cestou nezletilého dítěte do zahraničí, je velmi praktické takový souhlas před cestou dítěti či doprovázející osobě (prarodiče, příbuzní atd.) zajistit. Písemný souhlas rodičů/zákonných zástupců je dobré mít u sebe pro případ mimořádné události (dopravní nehoda, nezbytné lékařské ošetření dítěte v nemocnici apod.).

Písemný souhlas je vhodné mít i v případě, kdy dítě cestuje do zahraničí pouze s jedním z rodičů. Tímto způsobem lze předcházet situacím, kdy jeden z rodičů přemístí dítě ze státu obvyklého bydliště do zahraničí bez vědomí či souhlasu druhého rodiče a následně označí takové vycestování za únos dítěte.

Souhlas s vycestováním je vhodné zajistit v anglickém či chorvatském jazyce. Vzor písemného souhlasu spolu s dalšími informacemi je možné získat zde .

Při cestě letadlem se doporučuje předem zjistit u letecké společnosti, zda nemá specifické podmínky pro cestování nezletilých. 

 

JÍZDA MOTOROVÝM VOZIDLEM

Při cestě motorovým vozidlem může být od občana ČR požadován platný řidičský průkaz odpovídající skupiny, technický průkaz motorového vozidla a zelená karta. Při cestě zapůjčeným vozidlem se rovněž doporučuje mít při sobě písemný souhlas vlastníka s použitím vozidla.

 

 

převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV