Chorvatsko - specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Bezpečnostní situace na území Chorvatska je dobrá. Zejména po dobu letní turistické sezóny působí preventivně dostatečná přítomnost uniformované policie na souši i na moři. Přesto je třeba věnovat soustavnou pozornost svým osobním věcem, zejména dokladům a financím, a chránit je před případnými kapsáři, kterým nahrává zvýšená koncentrace osob v letoviscích. Pod trvalým dohledem je třeba mít své věci i na plážích.
Upozorňujeme, že v Chorvatsku je trestné držení jakéhokoliv i sebemenšího množství drog a omamných látek byť i pouze pro osobní potřebu. Kontrola držení takovýchto látek je prováděna jednak na hraničních přechodech při vjezdu do Chorvatska, tak i během pobytu na území. Osoby držící drogy jsou následně trestány finančně nebo i odnětím svobody.
Řidiči musí v letních měsících počítat s hustým provozem a častými kritickými situacemi na místních silnicích a věnovat řízení vozidla zvýšenou pozornost, včetně dodržování pravidelných přestávek v jízdě. Nejčastější příčinou nehod českých občanů na chorvatských silnicích a dálnicích je právě únava po dlouhé jízdě, nepřiměřená rychlost a nedodržování dostatečné vzdálenosti při jízdě v koloně.
V Chorvatsku je sice povolena hranice 0,5 ‰ obsahu alkoholu v krvi řidiče, nicméně v případě dopravní nehody je požití alkoholu považováno za zásadní přitěžující okolnost. Proto je třeba se konzumace alkoholu před jízdou nebo během jízdy vyvarovat. Při jízdě je zakázáno používat mobilní telefon s výjimkou přístrojů hands-free.
Během letního času není povinnost používat ve dne tlumená světla, nicméně se to doporučuje v zájmu bezpečnosti silničního provozu. Pro přepravu dítěte mladšího 5 let je povinné používání dětské autosedačky. Pro cyklisty mladší 16 let platí povinné používání ochranné přilby. Povolená rychlost na dálnici je 130 km/hod, na komunikacích pro motorová vozidla 110 km/hod, mimo osady 90 km/hod, v osadách 50 km/hod - pokud není místní úpravou stanoveno jinak. Doporučujeme zvýšenou opatrnost při jízdě za deště, zejména na obecních komunikacích.
Pokud řidič odmítne zaplatit policií uloženou blokovou pokutu policii na místě, je řešení přestupku v Chorvatsku předáno místně příslušnému Přestupkovému soudu. Pro zajištění přítomnosti v přestupkovém řízení nebo následného výkonu trestu může policie zadržet pas nebo OP cizího státního příslušníka až na dobu 8 dnů. Pokuty za přestupky byly výrazně navýšeny. Překročení nejvyšší povolené rychlosti mimo obec se trestá peněžitou pokutou v rozmezí 500 – 7.000 HRK, překročení povolené rychlosti v obci peněžitou pokutou v rozmezí 300 – 15.000 HRK, v krajním případě, jakož i v případě nezaplacení, může soud vyslovit řidiči trest odnětí svobody až do 60 dnů.
V případě dopravní nehody je nutné, aby si provozovatel vozidla od policie vyžádal záznam o poškozeném vozidle. Bez tohoto dokladu není dovoleno z Chorvatska vycestovat.
Dálniční poplatky v Chorvatsku jsou vybírány formou mýtného, vždy za konkrétní projetý úsek dálnice. Mýtné se platí i za přejezd mostu na ostrov Krk a za rychlostní silnice na Istrijském poloostrově (tzv. istrijský Ypsilon), včetně tunelu Učka.
Informace o aktuální výši poplatků (cestarina) na většině dálnic je možné nalézt na
· http://www.hac.hr
· pro úsek dálnice hraniční přechod Macelj – Záhřeb na http://www.azm.hr
· pro dopravní komunikace na Istrijském poloostrově na http://www.bina-istra.com
Informace o cenách pohonných hmot a seznam plynových stanic lze najít na: http://www.hak.hr a na: http://www.ina.hr
Na celém území Chorvatska je přísný zákaz nocování ve volné přírodě. To znamená, že s výjimkou ubytování v hotelu, kempu a privátu je jiný způsob nocování zakázán. Při nedodržení tohoto nařízení se turisté vystavují policejnímu stíhání, soudnímu řízení a peněžité pokutě nebo i vězení.
Rekreačně sportovní potápění (se vzduchovými lahvemi) organizované či individuální lze v Chorvatsku provozovat pouze s povolením vydaným místně příslušným Přístavním kapitanátem nebo jeho pobočkou. Je striktně zakázáno vynášet z mořského dna jakékoliv předměty mající povahu kulturní památky nebo předměty, o nichž lze byť jen předpokládat, že by takovou povahu mohly mít.
Individuální splavování řeky Cetinji (u Omiše) není dovoleno a trestá se vysokými pokutami ukládanými Institutem ochrany přírody.
Při turistických výstupech do hor je nutné věnovat dostatečnou pozornost výběru vhodného oblečení, pitnému režimu a informování blízkých osob o plánované trase cesty.
Od roku 2013 má každý prodejce (s výjimkou prodejců na tržnici) povinnost vydat zákazníkovi řádný pokladnou tištěný účet (chorvatsky: račun). Kupující má povinnost mít při opouštění provozovny účet u sebe. Doporučujeme proto v obchodech, restauracích a dalších provozovnách vydání účtenky vždy vyžadovat.

převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV