Dominikánská republika - základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA (República Dominicana)

1.2. Rozloha

 • 48 730 km 2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • 9,183 mil. (2006)
 • hustota 188 obyvatel na km 2
 • PEA 2,3–2,6 mil.

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • 1,47 % (2009)
 • 34 % obyv pod 15. roky
 • 47 % obyv. 15–44 roků
 • 19 % obyv. nad 44 roků

1.5. Národnostní složení

 • 73 % míšenci
 • 16 % běloši
 • 11 % černoši

1.6. Náboženské složení

 • 95 % katolíci
 • zbytek protestanti a bez vyznání

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • španělština
 • angličtina, francouzština, patois (směs španělštiny, francouzštiny, angličtiny a jazyků původních ostrovních obyvatel)

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • 31 provincií, 1 federální distrikt
 • Santo Domingo (2,9 mil. obyvatel)
 • Santiago de los Caballeros, La Vega, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís, La Romana

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • dominikánské peso = 100 centavos
 • v turistických centrech je akceptován USD a Euro

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1. 1. Nový rok
 • 6. 1. Tři králové
 • 21. 1. Den Paní Marie Altagracia
 • 26. 1. výročí Juan Pablo Duarte
 • 27. 2. Den nezávislosti
 • březen–duben – Velikonoce, Velký pátek
 • 1. 5. Svátek práce
 • květen–červen – Boží tělo
 • 16. 8. Den obnovení státnosti
 • 24. 9. Den Panny Marie Milostné
 • 6. 11. Den Ústavy
 • 25. 12. vánoce

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Ve výhodě je vždy zahraniční partner, který je schopen jednat ve španělštině, jednání v angličtině je často možné, nikdy však není tak efektivní a srdečné. Pro úspěch obchodu je nutná osobní přítomnosti obchodníka v teritoriu nebo místního zástupce. Obchody uzavírané faxem nebo e-mailem nejsou brány příliš v potaz. Pro problematiku, právní, poradenství v investicích a nemovitostech, daních, clech aj. se doporučuje využít služeb místních odborných společností.

Důraz je kladen na vzhled partnera a jeho osobní hygienu. Používání osobních deodorantů je nezbytností, již vzhledem k obtížným klimatickým podmínkám. Vnímání času v Latinské Americe je volnější než v Evropě, znatelné zejména u státních institucí. Na soukromou oslavu je nezdvořilé se dostavit v indikovanou hodinu.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče pro české občany a občany EU je na dostatečné úrovni a je poskytována převážně soukromými zařízeními. Platba je požadována v hotovosti. Je nutno věnovat pozornost uzavření kvalitního zdravotního pojištění již před cestou do teritoria. Náklady na ošetření jsou pojištěnci vráceny až po návratu do ČR. Zdravotní péče je poměrně na dobré úrovni. V pohraničních oblastech s Haiti je možný výskyt malárie. V letních měsících je zvýšený výskyt komárů přenášejících horečnaté onemocnění dengue. Doporučuje se používat vhodné repelenty.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Dominikánské republice žádná z výše uvedených institucí nemá své zastoupení.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

V případě nutnosti volat:

 • pohotovostní číslo 911
 • hasiči 809-6822000
 • národní policie 809-6823151
 • Červený kříž 809-6823792
 • Civilní obrana 809-6893898
 • CDE 809-5351100
 • Tecni-taxi 5672010
 • transporte turístico - taxi 809-4221330
 • stížnosti a reklamace 809-4125045

1.18. Internetové informační zdroje

Projekty v turistice:

Nemovitosti:

1.19. Adresy významných institucí

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Oficina Principal
Calle Pedro Henríquez Ureňa esq. Leopoldo Navarro,
Apartado Postal 1347
SWIFT: BCRDDOSX
Santo Domingo
Telefon: 001-809-2219111
e-mail: info@bancentral.gov.do

CENTRO DE EXPORTACIÓN E INVERSIÓN
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Dir. Ejecutivo Eddy M. Martínez
Av. 27 de Febrero, esq. Av. Gregorio Luperón
Santo Domingo
Telefon: 001-809-5305505, 809-5308202
e-mail: emartinez@cei-rd.gov.do
web: www.cei-rd.gov.do

SECRETARIADO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
Palacio Nacional, Av. Mexico esq. C/Dr. Delůgado
Santo Domingo
Telefon: 00809-6864771
Fax: 00809-6882100

SECRETARÍA DE ESTADO DE AGRICULTURA
Autopista Duarte km 6,5, Los Jardines del Norte
Santo Domingo
Telefon: 00809-5473888
Fax: 00809-2271268
web: www.agricultura.gov.do

SECRETARÍA DE ESTADO DE INDUSTRÍA Y COMERCIO
Av. Francia esq. C/ Leopoldo Navarro, Edif. de Oficinas Gubernamentales
Juan Pablo Duaerte, 7mo. Piso
Santo Domingo
Telefon: 00809-6855171
Fax: 00809-6864741
web: www.seic.gov.do

SECRETARÍA DE ESTADO DE INTERIOR Y POLICÍA
Av. Francia esq. C/Leopoldo Navarro, Edificio de Oficinas
Gubernamentales Juan Pablo Duarte, 3er Piso
Santo Domingo
Telefon: 00809-6866251
Fax: 00809-221823

SECRETARÍA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS
Av. San Cristóbal esq. Av. Tiradentes
Santo Domingo
Telefon: 00809-5652811
Fax: 00809-5623382
web: www.seopc.gov.do

SECRETARÍA DE ESTADO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Av. 27 de Febrero esq. Luperón
Santo Domingo
Telefon: 00809-5305149
Fax: 00809-5311309
web: www.secffaa.mil

SECRETARÍA DE ESTADO DE RELACIONES EXTERIORES
Av. Independencia No. 752
Santo Domingo
Telefon: 00809-5356280
Fax: 00809-5335772
web: www.serex.gov.do

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Av. Abraham Lincoln No. 1101 casi esq. John F. Kennedy
del ensanche Serrallés
Santo Domingo
Telefon: 00809-5477070
Fax: 00809-5405853
web: www.dga.gov.do

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
Av. México 48
Santo Domingo
Telefon: 00809-6892181
web: www.dgii.gov.do
e-mail: información@dgii.gov.do