Termín:
9. 12. – 10. 12. 2017
Počet dní:
2 (so – ne)
Počet nocí:
1
Doprava:
autobusem
Strava:
snídaně
Cena za osobu:
Nezávazná objednávka

Popis ubytování a programu zájezdu

Program zájezdu

1. den zájezdu: V ranních hodinách (Praha 3:00, HK 4:30, PCE 5:00 a další nástupní místa analogicky) odjezd do Hnězdna, prvního hlavního města Polska a významné církevní metropole, kde jsou v chrámu Nanebevzetí Panny Marie uloženy ostatky sv. Vojtěcha. Dveře katedrály jsou nejkrásnějším dílem románského umění v Polsku, ukazující scény ze života a smrti sv. Vojtěcha. Pěší procházka městem. Přejezd do Poznaně, která není zdaleka jenom obchodním a průmyslovým centrem známým organizováním veletrhů. Kouzlo Starého města jistě doceníte při prohlídce s průvodcem. Symbolem města je radnice, jedna z nejkrásnějších renesančních staveb Polska, a kůzlata trkající se na radniční věži. Přes malebné náměstí dojdeme k paláci Działyńskich, kostelu sv. Stanislava, studánce Bamberky a na Tumský ostrov, kde se nachází nejstarší katedrála v Polsku. V ní se za vysokým oltářem skrývá Zlatá kaple. Kromě tradičních pochoutek na adventním trhu můžete ochutnat místní specialitu - svatomartinský rohlíček, který zde má i své muzeum. Ubytování v centru Poznaně, individuální volno k večerní procházce městem a prohlídce osvětlených ledových soch, které jsou díly účastníků Mezinárodního festivalu řezby do ledu.2.den zájezdu: Po snídani dokončení prohlídky Poznaně. Odpoledne cestou domů zastávka v Lešně, ve městě spjatém s Janem Ámosem Komenským a polským králem Stanislavem Leszczynským. Prohlídka historické části města s průvodcem – radnice, rynek, gymnázium českých bratří, kostel sv. Kříže. Krátké individuální volno k návštěvě adventního trhu. V podvečer odjezd do ČR.

Fakultativní příplatek

komplexní pojištění vč. storna 70 Kč

Obsah ceny

Základní cena zahrnuje

  • dopravu autobusem
  • 1x ubytování v gasthofu *** nedaleko Salcburku
  • 1x snídani
  • služby průvodce

Základní cena nezahrnuje

  • vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje'

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Doklady o pojištění jednotlivých cestovních kanceláří naleznete zde. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře Redok Travel, která zájezd organizuje.

  • Lokalita dle CK: Dle popisu
  • Místo dle CK: Hnězdna, Lešno, Poznań
Informace o slevách

ADVENT V POZNANI, HNĚZDNĚ A LEŠNĚ

Číslo zájezdu: 862661
Polsko, Velkopolsko, Hnězdna, Lešno, Poznań

Všechny termíny a možnosti (1)