ADVENTNÍ SLADKÉ POHLAZENÍ V TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH

Maďarsko, Rakousko, Maďarské termály, Západní Maďarsko, Bükfürdő, Köszeg

ADVENTNÍ SLADKÉ POHLAZENÍ V TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH

  Maďarsko, Rakousko, Maďarské termály, Západní Maďarsko, Bükfürdő, Köszeg
Detail nabídky a možnosti objednání zájezdu:
Anotace

Györ – Rába Quelle – Bük – Bükfürdö - Köszeg – zámerk Fertöd – Fertörákos – Šoproň – čokoládovna Harrer – Sárvár - Eisenstadt

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Odjezd z ČR v ranních hodinách (9:00 hod), přes Slovensko do Maďarska. Starobylé město GYÖR, na soutoku tří řek s vyhledávanými termálními lázněmi Rába Quelle. Zdejší léčivá voda, s vyšším obsahem jodidu, blahodárně působí na záněty kloubů, svalů a gynekologická onemocnění. Odpoledne, po návštěvě lázní se projdeme vánočně oděným historickým centrem s adventními trhy na Széchenyiho náměstí. Budete překvapeni, kolik pozoruhodností toto nenápadné město skrývá: Biskupský hrad, Napoleonův dům, gotická bazilika, velká synagoga, či překrásné barokní měšťanské domy. V podvečer městečko BÜK, ubytování, slavnostní večeře s přípitkem v restauraci – typické maďarské speciality.
2. den zájezdu:
Dopoledne výlet za poznáním pohraničního opevněného města KÖSZEG se starobylým hradem, který sehrál významnou úlohu v časech vojny s Turkem. Kouzlo města umocňuje vánoční výzdoba s adventními trhy. Nesmírně zajímavé je především muzeum marcipánu, ztvárňující ze sladké pochoutky mnohé pohádkové výjevy. Marcipánové figurky se mohou stát zajímavým vánočním dárkem. Po zbytek dne pak již koupání a relaxace v termálních lázních BÜKFÜRDÖ s nespočtem relaxačních i zážitkových bazénů. Zdejší termální léčivá voda je bohatá na minerály, díky čemuž je koupání doporučováno na poruchy pohybového ústrojí, poúrazové terapie a léčení nemocí páteře. Pitné kůry pomáhají při zažívacích potížích. Večer opět maďarské speciality, nocleh.
3. den zájezdu:
Po snídani se vydáme k maďarsko-rakouské hranici, k jižnímu okraji stepního Neziderského jezera. Barokně-rokokový zámek FERTÖD je právem přezdíván „maďarské Versailles“, podle kterého byl tento honosný palác vystavěn maďarským magnátem Miklósem Esterházym. Podobně, jako Versailles, je i Fertöd obklopen rozsáhlým francouzským parkem. Nezapomenutelným zážitkem bude návštěva původně římského, později císařského lomu v obci FERTÖRÁKOS. Z horních pater lomu máme možnost přehlédnout velkou část Neziderského jezera, Vytěžené, obrovské vnitřní prostory jsou přizpůsobeny jako koncertní síň a příležitostně využívány i Rakouskou filharmonií. Zbytek dne je pak věnován městu ŠOPROŇ na rakousko-maďarské hranici. Sladké pohlazení aneb ochutnávka v čokoládovně HARRER, s možností nákupů. Vánočně vyzdobené středověké jádro s hradbami, gotickými domy, kostely, kláštery a samozřejmě židovskou čtvrtí je proměněno v jeden velký vánoční trh s podmanivou hudební kulisou francouzských šansonů. Večer návrat do BÜKU, večeře, nocleh.
4. den zájezdu:
Dopoledne moderní termální lázně SÁRVÁR s rozsáhlým venkovním parkem s bazény. Vedle léčebných bazénů jsou k dispozici i některé ze zážitkových bazénů areálu. Voda bohatá na minerály a stopové prvky blahodárně působí na kloubová onemocnění, revmatické a gynekologické potíže. Na cestu domů se vydáme přes Rakousko, kde se odpoledne zastavíme v hlavním městě Burgenlandska EISENSTADT. Ve zdejším zámku rodu Esterházyů pobývala řada významných hudebních velikánů jako Josef Haydn, Ludwig van Beethoven nebo Ferenc Liszt. Adventní trhy na náměstí a v okolí zámku patří mezi 10 nejkrásnějších v Rakousku. Návrat do ČR ve večerních hodinách (21:00 hod).

Ubytování

Dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím v soukromých domech v klidné části města Bük. Snídaně je podávána ve společné jídelně každého domu. K dispozici jsou prostory pro společné posezení i pro větší skupinky osob. Večeře o 3 chodech je podávána ve stylové maďarské restauraci, formou místních specialit (zvěřina, ryby).

Podnadpis

RÁBA QUELLE – BÜKFÜRDÖ – SÁRVÁR

Typ ubytování

v soukromí

Základní cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem,
  • 3x ubytování v soukromí - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
  • 3x snídani, 3x večeři,
  • průvodce CK.

Základní cena nezahrnuje

  • vstupné vč. vstupů do lázní,
  • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.

Fakultativní příplatek

  • 1lůž. pokoj 700 Kč,
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč.

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře, která zájezd organizuje. Tento zájezd pořádá cestovní kancelář Redok Travel, IČ: 25258281. Upozorňujeme, že cestovní kancelář si z důvodů uvedených v obchodních podmínkách vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy.

  • Lokalita dle CK: Dle popisu
  • Místo dle CK: Bük, Bükfürdo, Györ, Köszeg, Rába Quelle

565 656 610 Číslo zájezdu: 1 649 284
dnes 9–18 h

Nezávazná objednávka

ADVENTNÍ SLADKÉ POHLAZENÍ V TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH
  Maďarsko, Rakousko, Maďarské termály, Západní Maďarsko, Bükfürdő, Köszeg

Cena
4 900 /os

Cestující

Číslo zájezdu: 1 649 284

Zájezd

dospělá osoba na pevném lůžku
2
4 900 Kč
příplatek za jednolůžkový pokoj
0
700 Kč

Pojištění

cestovní pojištění (včetně sportovních aktivit) - dospělý 18 - 69 let
2
180 Kč
cestovní pojištění (včetně sportovních aktivit) - dítě do 17 let
0
90 Kč
cestovní pojištění (včetně sportovních aktivit) - senior od 70 let
0
320 Kč
samostatné pojištění Storno - za osobu
0
108 Kč
pojištění Storno plus (epidemie, sopka, tsunami a jiné) - za osobu
2
160 Kč