Termín:
29. 6. – 9. 7. 2018
Počet dní:
11 (pá – po)
Počet nocí:
10
Doprava:
letecky Praha
Strava:
snídaně
Cena za osobu:
Nezávazná objednávka

Popis ubytování a programu zájezdu

Anotace

Poznejte s námi Londýn a královská sídla Anglie, rozmanitost skotské vysočiny i dramatičnost krajiny Walesu.Londýn - York - Jedburgh - Edinburgh - Pitlochry - Blair Athol - Loch Ness - Loch Lomond – Glasgow -Chester - Cardiff - Bath -Torquay - Stonehenge - Windsor - Londýn

Program zájezdu

1. den zájezdu Odlet z Prahy nebo z Brna do Londýna. Transfer do hotelu, ubytování.
2. den zájezduPřed polednem odjezd metrem do centra a pěší prohlídka - Piccadilly, Trafalgarské náměstí, Westminsterské opatství, Parlament, Big Ben, Buckinghamský palác. Možnost návštěvy některého z četných muzeí nebo procházky v parcích Hyde Park nebo St. James. Večerní Londýn - China Town, Soho, procházka kolem Temže nebo návštěva atrakce Londýna velkého kola London Eye. Návrat metrem do hotelu.
3. den zájezduPřejezd do YORKU, odpoledne návštěva katedrály - největší gotické stavby v Británii s nádhernými vitrážemi, procházka po hradbách, středověká čtvrť, hrázděné domy, pozůstatky hradu založeného Vilémem Dobyvatelem, příjemné posezení kolem řeky Ouse. Večer odjezd na ubytování u Yorku.
4. den zájezduBrzy ráno odjezd, krátká zastávka v JEDBURGHU - skotském hraničním městě s opatstvím a historickým domem, ve kterém žila Marie Stuartovna. EDINBURGH, návštěva hradu, ve kterém jsou uchovány skotské korunovační klenoty, třída Royal mile s katedrálou až ke klášteru a královskému zámku Holyrood – sídlo britské královny. Možnost návštěvy Královského skotského muzea či Skotské národní galerie nebo Scotch Whisky centra. Ubytování u Edinburghu.
5. den zájezduOdjezd do severní části Skotska přes nejvyšší pohoří Velké Británie Grampian Mountains, návštěva výrobny whisky s ukázkou výroby a ochutnávkou v PITLOCHRY. Zastávka v BLAIR ATHOL - jeden z nejkrásnějších zámků ve Skotsku. Ubytování v oblasti Inverness.
6. den zájezduJezero LOCH NESS, projížďka kolem jezera se zastávkou u zřícenin hradu URQUHART, městečko FORT AUGUSTUS. Procházka k opatství a prohlídka systému zdymadel na Kaledonském kanále nazvaném Neptunovo schodiště. Krátká procházka u úpatí nejvyšší hory Velké Británie Ben Nevis a přejezd skotskou krajinou k jezeru LOCH LOMOND. Ubytování u Glasgow.
7. den zájezduDopoledne návštěva města GLASGOW, centrum, historické a moderní budovy, náměstí sv. Jiří se sochami dvanácti významných osobností zapsané do dějin, poté přejezd zpět do Anglie. Historický CHESTER - katedrála, hrad, tudorovské a viktoriánské budovy, středověké a římské hradby s věžemi a branami. Ubytování v severním Walesu.
8. den zájezduNP SNOWDONIA. Průjezd do jižního Walesu s dalším krásným NP BRECON BEACONS. Procházka u úpatí nejvyšší hory Walesu Pen y Far. Podvečerní prohlídka CARDIFFU, hlavního města Walesu s mohutným hradem, ubytování.
9. den zájezduBATH (UNESCO) - architektonický skvost Anglie, románské lázně a centrum města s opatstvím ve kterém byl korunován první král Anglie, ulice Bath Street s kolonádou až ke královskému divadlu. Odjezd na jih do přímořského střediska TORQUAY. Večer ubytování v Torquay.
10. den zájezduKolem poledne návštěva Salisburské planiny s prehistorickým monumentem STONEHENGE. Odpoledne zastávka ve WINDSORU - královské sídlo, možnost návštěvy jednoho z největších evropských zámků nebo procházka v rozsáhlém zámeckém parku. Večer ubytování v Londýně.
11. den zájezdu Dopoledne transfer na letiště a odlet do Prahy a do Brna.

Obsah ceny

Základní cena zahrnuje

  • let. přepravu Brno-Londýn - Brno nebo Praha – Londýn - Praha
  • let. taxy
  • příruční zavazadlo
  • dopravu klim. busem ve V. Británii
  • 10x ubytování v hotelu**/***
  • 10x snídani
  • průvodce


Základní cena nezahrnuje

 • vstupné, fakult. služby, místní dopravu v Londýně a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci 'Cena zahrnuje'

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 8000 Kč (povinné při nedoobsazení)
 • odbavení zavazadla do 15 kg 1600 Kč
 • 8x večeři 4400 Kč
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu
 • připojištění vyššího storna zájezdu

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Doklady o pojištění jednotlivých cestovních kanceláří naleznete zde. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře Redok Travel, která zájezd organizuje.

 • Lokalita dle CK: Dle popisu
 • Místo dle CK: Bath -Torquay, BLAIR ATHOL, Cardiff, Edinburgh, Glasgow -Chester, JEDBURGH, LOCH LOMOND, LOCH NESS, Londýn, Pitlochry, Stonehenge, York

ANGLIE, SKOTSKO, WALES

Číslo zájezdu: 904687
Velká Británie, Anglická jezera, Anglie, Skotsko, Wales, BLAIR ATHOL, Cardiff, Edinburgh, JEDBURGH, Loch Lomond, Lochneské jezero (Loch Ness), Londýn, Pitlochry, Stonehenge, York