ARMÉNIE - GRUZIE 2020

  Arménie, Gruzie, poznávací zájezd

ARMÉNIE - GRUZIE 2020

    Arménie, Gruzie, poznávací zájezd
Detail nabídky a možnosti objednání zájezdu:
Poloha

ARMÉNIE - GRUZIE 2020

devítidenní letecký poznávací zájezd

Tbilisi - Velký Kavkaz - Ananuri - Stepansminda - Kazbek - Haghpat - Sagmosavank - Jerevan - Ečmiadzin - Zvartnoc - Chor Virap - Noravank - Garni - Geghard - Sevan - Gori - Uplisciche a další...

Termín 2020

dní/nocí

cena (Kč)

03.06. – 11.06. 9/8 28 500,-
10.06. – 18.06. 9/8 28 500,-

ČASOVÁ SLEVA při 30% záloze (akce platí do 31.10.2019): -800,- Kč/os.

Ubytování

8x v hotelu*** ve 2 lůžkovém pokoji s vlastním příslušenstvím, na přání zákazníka lze zajistit 3lůžkový pokoj.

Stravování

8x snídaně a 7x večeře

Další informace

Poznámka:
CK si vyhrazuje právo v nezbytném rozsahu změnit program, trasu a další sjednané služby v závislosti na objektivních podmínkách (dopravní problémy, počasí, onemocnění, nečekané znepřístupnění památek, bezpečnost účastníků atp.). Změna pořadí programu se nepovažuje za změnu programu.

Program

1.den - V 19.20 hod. odlet z Prahy přes Istanbul do Gruzie.

2.den - V nočních hodinách přílet do gruzínské metropole TBILISI, malebně rozložené na březích řeky Kura. Krátký transfer do hotelu. Odpočinek na pokojích. Po pozdní snídani prohlídka nejzajímavějších pamětihodností města: starobylé jádro s úzkými uličkami, chrámem Metechi ze 13. stol., synagogou a katedrálou Sioni; procházka po futuristickém Mostě míru; přejezd k monumentální soše 'Matky Gruzie' a sestup k pevnosti Narikala, odkud se naskýtají krásné výhledy na centrum Tbilisi… V podvečer relaxace v oblíbených sirných lázních připomínajících dobu turecké nadvlády. Nocleh.

3.den - Vyhlídková cesta tzv. Gruzínskou vojenskou silnici vedoucí pohořím VELKÝ KAVKAZ až do sousedního Ruska. Cestou návštěva působivého hradu ANANURI, jednoho z největších a nejkrásnějších pozdně feudálních architektonických komplexů Gruzie. Pokračování v panoramatické jízdě se zastávkou v průsmyku Džvari (2 400 m). Příjezd do stylového horského střediska STEPANSMINDA, odkud se vydáte džípy k poutnímu kostelíku GERGETI (2 170 m) s úchvatným panoramatem mohutných ledovců a majestátných štítů Kavkazu včele s legendární horou KAZBEK (5 047 m). Návrat na ubytování.

4.den - Přejezd do Arménie, země, která jako první na světě přijala křesťanství. Prohlídka výstavného kláštera HAGHPAT (UNESCO), představujícího vrchol místní religiosní architektury inspirované byzantskými i lidovými prvky. Návštěva fotogenického monastýru SAGMOSAVANK ze 13. stol., vystavěného na hraně impozantního kaňonu řeky Kasakh. Přejezd do Jerevanu. Ubytování.

5.den - Prohlídka JEREVANU, hlavního města Arménie (památník genocidy z roku 1915, muzeum Matenadaran s vzácnými rukopisy…). Exkurze do závodu NOY produkující světoznámý koňak (ochutnávka). Návštěva EČMIADZINU, sídla 'katholikose' (hlavy Arménské apoštolské církve) se čtyřlístkem skvostných chrámů zapsaných na seznamu UNESCO. Zastávka u velkolepých pozůstatků katedrály ZVARTNOC ze 7. stol. Návrat na ubytování.

6.den - Návštěva mytického monastýru CHOR VIRAP s nádhernou siluetou biblické hory Ararat v pozadí. Největší zajímavostí je kromě chrámu Matky Boží také kobka sv. Řehoře, ve které tento světec strávil 13 let svého života, než vyléčil pohanského krále ze šílenství. Prohlídka atraktivního kláštera NORAVANK ležícího v krásném údolí lemovaném do červena zbarvenými skalami. Zvláštností je dvoupatrový kostel ze 14. stol. připomínající pohřební chrámy z počátku arménského křesťanství. Návrat na ubytování.

7.den - Zastávka u antického svatostánku GARNI zasvěceného bohu slunce Heliovi. Návštěva turisty i místními obyvateli vyhledávaného kláštera GEGHARD (UNESCO) představující řadu kostelů a hrobek, z nichž většina je vytesána přímo do skály. Uvážete-li zde prý svůj kapesníček na některý z keřů, Vaše přání se vyplní. Cesta podél rozlehlého jezera SEVAN (plocha 940 km2) rozprostírajícího se téměř 2 000 m vysoko. Překročení hranice zpět do Gruzie. Ubytování v Tbilisi.

8.den - MCCHETA - prohlídka bývalého hlavního města a duchovního centra Gruzie s chrámem Džvari zbudovaným na skalním ostrohu a opevněnou katedrálou Sveticchoveli z 11. stol. (UNESCO). Zastávka v GORI, rodišti Josifa Vissarionoviče Stalina. Návštěva muzea oslavující kult tohoto nechvalně proslulého diktátora. Prohlídka unikátního prehistorického skalního města UPLISCICHE pocházejícího z prvního tisíciletí před Kristem (150 jeskynních místností a chodeb na ploše cca 8 ha). Návrat na ubytování.

9.den - Ráno transfer na letiště. Přílet přes Istanbul do Prahy v 18.25 hod..

Video VÍTEJTE V ARMÉNII ke shlédnutí zde:Video VÍTEJTE V GRUZII ke shlédnutí zde:

Doprava

Letecká + přejezdy klimatizovaným autokarem v Arménii a Gruzii.
Odlet/Přílet: letiště Václava Havla Praha 6.

Obsah ceny

Základní cena zahrnuje

letenku Praha – Tbilisi – Praha, včetně poplatku za odbavené zavazadlo
8x ubytování
8x snídani a 7x večeři
místního a českého průvodce
pojištění CK proti úpadku

Základní cena nezahrnuje

komplexní cestovní pojištění (lze připlatit u CK)
doporučené kapesné na vstupné a spropitné cca 50,- EUR

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře, která zájezd organizuje. Tento zájezd pořádá cestovní kancelář Travel Sport, IČ: 00563838. Upozorňujeme, že cestovní kancelář si z důvodů uvedených v obchodních podmínkách vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy.

  • Lokalita dle CK: Dle popisu
  • Místo dle CK: poznávací zájezd

565 656 610 Číslo zájezdu: 1 448 898
dnes zavřeno

Nezávazná objednávka

ARMÉNIE - GRUZIE 2020
    Arménie, Gruzie, poznávací zájezd

Cena
28 500 /os

Cestující

Číslo zájezdu: 1 448 898

Zájezd

osoba na pevném lůžku
2
28 500 Kč

Pojištění

cestovní pojištění (včetně sportovních aktivit) - dospělý 18 - 69 let
2
688 Kč
cestovní pojištění (včetně sportovních aktivit) - dítě do 17 let
0
338 Kč
cestovní pojištění (včetně sportovních aktivit) - senior od 70 let
0
1 228 Kč

Parkování

zvýhodněné parkování na letišti Praha - 9 dní
0
700 Kč