ARMÉNIE - GRUZIE 2022

Arménie, Gruzie, Gruzie, Tbilisi

ARMÉNIE - GRUZIE 2022

  Arménie, Gruzie, Gruzie, Tbilisi
Detail nabídky a možnosti objednání zájezdu:
Poloha
ARMÉNIE - GRUZIE 2022
devítidenní letecký poznávací zájezd

Tbilisi - Velký Kavkaz - Ananuri - Stepansminda - Kazbek - Haghpat - Sagmosavank - Jerevan - Ečmiadzin - Zvartnoc - Chor Virap - Noravank - Garni - Geghard - Sevan - Gori - Uplisciche a další...

Ubytování

8x v hotelu*** ve 2 lůžkovém pokoji s vlastním příslušenstvím, na přání zákazníka lze zajistit 3-lůžkový pokoj formou přistýlky.

Stravování

8x snídaně a 7x večeře

Program

1.den - V cca 19 hod. odlet z Prahy přes Istanbul do Gruzie (čekání na přestupu cca 1 hod.).

2.den - V nočních hodinách přílet do gruzínské metropole TBILISI, malebně rozložené na březích řeky Kura. Krátký transfer do hotelu. Odpočinek na pokojích. Po pozdní snídani prohlídka nejzajímavějších pamětihodností města: starobylé jádro s úzkými uličkami, chrámem Metechi ze 13. stol., synagogou a katedrálou Sioni; procházka po futuristickém Mostě míru; přejezd k monumentální soše 'Matky Gruzie' a sestup k pevnosti Narikala, odkud se naskýtají krásné výhledy na centrum Tbilisi… Nocleh.

3.den - Vyhlídková cesta tzv. Gruzínskou vojenskou silnici vedoucí pohořím VELKÝ KAVKAZ až do sousedního Ruska. Cestou návštěva působivého hradu ANANURI, jednoho z největších a nejkrásnějších pozdně feudálních architektonických komplexů Gruzie. Pokračování v panoramatické jízdě se zastávkou v průsmyku Džvari (2 400 m). Příjezd do stylového horského střediska STEPANSMINDA, odkud se vydáte džípy k poutnímu kostelíku GERGETI (2 170 m) s úchvatným panoramatem mohutných ledovců a majestátných štítů Kavkazu včele s legendární horou KAZBEK (5 047 m). Návrat na ubytování.

4.den - Přejezd do Arménie, země, která jako první na světě přijala křesťanství. Prohlídka výstavného kláštera HAGHPAT (UNESCO), představujícího vrchol místní religiosní architektury inspirované byzantskými i lidovými prvky. Návštěva fotogenického monastýru SAGMOSAVANK ze 13. stol., vystavěného na hraně impozantního kaňonu řeky Kasakh. Přejezd do Jerevanu. Ubytování.

5.den - Prohlídka JEREVANU, hlavního města Arménie (památník genocidy z roku 1915, muzeum Matenadaran s vzácnými rukopisy…). Exkurze do závodu NOY produkující světoznámý koňak (ochutnávka). Návštěva EČMIADZINU, sídla 'katholikose' (hlavy Arménské apoštolské církve) se čtyřlístkem skvostných chrámů zapsaných na seznamu UNESCO. Zastávka u velkolepých pozůstatků katedrály ZVARTNOC ze 7. stol. Návrat na ubytování.

6.den - Návštěva mytického monastýru CHOR VIRAP s nádhernou siluetou biblické hory Ararat v pozadí. Největší zajímavostí je kromě chrámu Matky Boží také kobka sv. Řehoře, ve které tento světec strávil 13 let svého života, než vyléčil pohanského krále ze šílenství. Prohlídka atraktivního kláštera NORAVANK ležícího v krásném údolí lemovaném do červena zbarvenými skalami. Zvláštností je dvoupatrový kostel ze 14. stol. připomínající pohřební chrámy z počátku arménského křesťanství. Návrat na ubytování.

7.den - Zastávka u antického svatostánku GARNI zasvěceného bohu slunce Heliovi. Návštěva turisty i místními obyvateli vyhledávaného kláštera GEGHARD (UNESCO) představující řadu kostelů a hrobek, z nichž většina je vytesána přímo do skály. Uvážete-li zde prý svůj kapesníček na některý z keřů, Vaše přání se vyplní. Cesta podél rozlehlého jezera SEVAN (plocha 940 km2) rozprostírajícího se téměř 2 000 m vysoko. Překročení hranice zpět do Gruzie. Ubytování v Tbilisi.

8.den - MCCHETA - prohlídka bývalého hlavního města a duchovního centra Gruzie s chrámem Džvari zbudovaným na skalním ostrohu a opevněnou katedrálou Sveticchoveli z 11. stol. (UNESCO). Zastávka v GORI, rodišti Josifa Vissarionoviče Stalina. Návštěva muzea oslavující kult tohoto nechvalně proslulého diktátora. Prohlídka unikátního prehistorického skalního města UPLISCICHE pocházejícího z prvního tisíciletí před Kristem (150 jeskynních místností a chodeb na ploše cca 8 ha). Návrat na ubytování.

9.den - Ráno transfer na letiště. Přílet přes Istanbul do Prahy v cca 18 hod. (čekání na přestupu cca 3,5 hod.).

Video VÍTEJTE V ARMÉNII ke shlédnutí zde:Video VÍTEJTE V GRUZII ke shlédnutí zde:

Doprava

Letecká + přejezdy klimatizovaným autokarem v Arménii a Gruzii.
Odlet/Přílet: letiště Václava Havla - Praha 6.

Poznámka:
CK si vyhrazuje právo v nezbytném rozsahu změnit program, trasu a další sjednané služby v závislosti na objektivních podmínkách (dopravní problémy, počasí, onemocnění, nečekané znepřístupnění památek, bezpečnost účastníků atp.). Změna pořadí programu se nepovažuje za změnu programu.

Základní cena zahrnuje

  • letenku Praha – Tbilisi – Praha, včetně poplatku za odbavené zavazadlo
  • dopravu klimatizovaným autokarem dle programu
  • 8x ubytování v hotelu***
  • 8x snídani a 7x večeři
  • místního a českého průvodce
  • pojištění CK proti úpadku

Základní cena nezahrnuje

  • komplexní cestovní pojištění (lze připlatit u CK)
  • doporučené kapesné na vstupné a spropitné cca 60 EUR
Cena zájezdu zahrnuje cenu letenky v optimální knihovací třídě. Konečná cena se tak může od uvedené částky lišit. Aktuální cenu vám rádi ověříme po zaslání nezávazné objednávky.

Informace o zájezdu

Pořadatel: TRAVEL SPORT spol. s r.o., IČ 00563838.
Lokalita dle pořadatele: Dle popisu, Tbilisi
Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře.

565 656 610 Číslo zájezdu: 2 097 647
dnes 12–18 h

Nezávazná objednávka

ARMÉNIE - GRUZIE 2022
  Arménie, Gruzie, Gruzie, Tbilisi

Cena
29 990 Kč/os

Cestující

Číslo zájezdu: 2 097 647

Zájezd

osoba na pevném lůžku
2
29 990 Kč
příplatek za jednolůžkový pokoj
0
5 900 Kč

Pojištění

balíček pojištění Uniqa (cestovní, sportovní, storno, COVID) - dospělý
2
1 602 Kč
balíček pojištění Uniqa (cestovní, sportovní, storno, COVID) - dítě do 18 let
0
1 188 Kč
samostatné pojištění storna Uniqa - za osobu
0
520 Kč

Parkování

zvýhodněné parkování na letišti Praha - 9 dní
0
990 Kč