BRATISLAVA – VÍDEŇ - BUDAPEŠŤ

Slovensko, Bratislava, Budapešť a okolí, Jižní Slovensko, Maďarské termály, Rakouské termály, Slovenské termály, Vídeň, Západní Slovensko, Bratislava, Budapešť, Veľký Meder, Vídeň

BRATISLAVA – VÍDEŇ - BUDAPEŠŤ

  Slovensko, Bratislava, Budapešť a okolí, Jižní Slovensko, Maďarské termály, Rakouské termály, Slovenské termály, Vídeň, Západní Slovensko, Bratislava, Budapešť, Veľký Meder, Vídeň
Detail nabídky a možnosti objednání zájezdu:
Anotace

Trvale oblíbený zájezd nás zve k návratu do dob, kdy tato města ležela v jedné zemi. Není bez zajímavosti shlédnout dnešní život metropolí, tak úzce spjatých s naší historií. Prohlédneme si metropole na Dunaji - Bratislavu, Budapešť i Vídeň a odpočineme si v termálních lázních Velký Meder. Zájezdy provází Petra Pavlíková, Vlasta Necudová. Bratislava – Budapešť – Velký Meder – Vídeň

Program zájezdu

1. den zájezdu: Odjezd v časných ranních hodinách z republiky na Slovensko, do bývalého Prešpurku, dnešní BRATISLAVY. Prohlídka nejvýznamnějších památek města, které se většinou nachází v historickém jádru Starého města, Michalská brána - jediná z původních středověkých opevnění, symbol města Bratislavský hrad, tyčící se na plošině 85 m nad Dunajem, Grasalkovičův palác - sídlo slovenského prezidenta, katedrála sv. Martina - korunovační kostel uherských králů, Františkánský kostel ze 13. stol., kouzelné uličky Starého města aj. Ubytování v hotelu v Bratislavě. 2. den zájezdu: Celodenní výlet do BUDAPEŠTI, jež byla stavěna jako hlavní město Uherska. Okružní jízda městem, pěší prohlídka významných památek: BUDA, hradní čtvrť (Rybářská bašta, Matyášův chrám, kde je uložena původní uherská koruna, Královský habsburský palác). PEŠŤ, impozantní budova Parlamentu, tržnice a Váci utca, nákupy, variantně návštěva zdejších termálních lázní. Večer návrat na ubytování. 3. den zájezdu: Odpočinkový a relaxační den v termálním koupališti VELKÝ MEDER. Moderní areál se řadí k jednomu z nejhezčích na Slovensku, nachází se v prostředí lesoparku a zdejší vody přispívají k celkové regeneraci organismu (celodenní vstupné do termálů cca 10 €). Návrat na ubytování.4. den zájezdu: Do hlavního města mocnářství VÍDNĚ připlujeme lodí po Dunaji. Vídeň, to je především baroko a klasicismus, ale i světoznámý porcelán, luxusní Ples v opeře, společenský život. Málokde na světě jsou památky soustředěny na tak malé ploše kolem centra jako právě ve Vídni. Prohlídka historického centra - monumentální Dóm sv. Štěpána, Figarohaus - zde bydlel a složil Figarovu svatbu W. A. Mozart, Hofburg - bývalá císařská rezidence, jedinečná palácová stavba, jejíž vznik se datuje do 13. století - „město ve městě“, najdeme zde stopy po císařovně Marii Terezii, císaři Leopoldovi a dalších panovnících spojených s naší historií, procházka po Augustinerstrasse se souborem náměstí a paláců, navštívíme okolí radnice - Nová radnice, budova Parlamentu aj. Ve večerních hodinách odjezd do republiky.

Podnadpis

PLAVBA LODÍ PO DUNAJI DO VÍDNĚ

Podnadpis

RELAXACE V TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH

Typ ubytování

hotel***

Orientační ceny vstupného

Velký Meder - celodenní 10 € (senioři nad 62 roků, 8 €), 3hodinová 7,5 € (senioři nad 62 roků, 6,5 €)Bratislava - Michalská brána 4,50 €/ senioři 2,50 €Bratislava - Katedrála Sv. Martina 2,5 € Bratislavský hrad 10 €/senioři 4 €Bratislava – vláček městem 8 €Budapešť – Rybářská bašta 700 HUFBudapešť – Matyášův chrám 1800 HUFBudapešť – Bazilika sv. Štěpána 350 HUFVídeň - Hofburg 13,9 €Vídeň - sv. Štěpán (věž) 5 €Vídeň - Parlament 5 €Vídeň - metro 2,2 €Vídeň - Schatzkammer 12 €

Kapesné

Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 75 € a cca 3000 HUF (dle individuálního zájmu o návštěvu objektů). Výměna peněz možná na hranicích v bankách či ve vybraných směnárnách v ČR.

Zajímavosti
Doporučujeme

relaxace v termálních lázníchvyhlídková plavba po Dunaji z Bratislavy do Vídněstarosvětské kouzlo Budapešti

Základní cena zahrnuje

 • dopravu klim. autobusem,
 • lodní lístek Bratislava – Vídeň, 3x ubytování v Bratislavě - hotel*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani,
 • průvodce CK

Základní cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • fakultativní služby,
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 1600 Kč
 • 3x večeře 800 Kč
 • komplex pojištění vč. storna zájezdu

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře, která zájezd organizuje. Tento zájezd pořádá cestovní kancelář Redok Travel, IČ: 25258281. Upozorňujeme, že cestovní kancelář si z důvodů uvedených v obchodních podmínkách vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy.

 • Lokalita dle CK: Dle popisu
 • Místo dle CK: Bratislava, Budapešť, Veľký Meder, Vídeň

565 656 610 Číslo zájezdu: 1 473 340
dnes 9–18 h

Slovensko

Naši východní sousedé se mohou pochlubit zejména nádhernou přírodou vysokých pohoří. Vysoké Tatry mají povahu velehor a tomu odpovídá jejich majestátnost. Krása hor vynikne jak v zimě, kdy se promění v lyžařský ráj, tak v létě, kdy lze podnikat jednu túru za druhou po dobrodružných horských stezkách. Na různé sportovní aktivity během celého roku navazuje bohatý wellness program místních hotelů a lázní. Slovensko, to nejsou jenom vysoké hory, jižní část země v Dunajské nížině je vyhlášenou oblastí termálních lázní a wellness komplexů. Turistickým lákadlem je i hlavní město Bratislava. Kromě místního hradu je hlavním cílem také velkolepý Dunaj. Na Slovensku na vás čeká prostředí podobné našemu, podobné ceny a odpadá také jakákoliv jazyková bariéra. Vyzkoušejte Slovenskou republiku jako zajímavý a neokoukaný cíl dovolené.

Nezávazná objednávka

BRATISLAVA – VÍDEŇ - BUDAPEŠŤ
  Slovensko, Bratislava, Budapešť a okolí, Jižní Slovensko, Maďarské termály, Rakouské termály, Slovenské termály, Vídeň, Západní Slovensko, Bratislava, Budapešť, Veľký Meder, Vídeň

Cena
6 790 /os

Cestující

Číslo zájezdu: 1 473 340

Zájezd

dospělá osoba na pevném lůžku
2
6 790 Kč
příplatek za 3x večeře - osoba
0
800 Kč
příplatek za jednolůžkový pokoj
0
1 600 Kč

Pojištění

cestovní pojištění (včetně sportovních aktivit) - dospělý 18 - 69 let
2
180 Kč
cestovní pojištění (včetně sportovních aktivit) - dítě do 17 let
0
90 Kč
cestovní pojištění (včetně sportovních aktivit) - senior od 70 let
0
320 Kč
samostatné pojištění Storno - za osobu
0
108 Kč
pojištění Storno plus (epidemie, sopka, tsunami a jiné) - za osobu
2
160 Kč