Termín:
23. 7. – 29. 7. 2018
Počet dní:
7 (po – ne)
Počet nocí:
4
Doprava:
autobusem
Strava:
snídaně
Cena za osobu:
Nezávazná objednávka

Popis ubytování a programu zájezdu

Anotace

Zajímavý zájezd za poznáním Dánského království. Navštívíme Kodaň, královské zámky, přejedeme nejdelší visutý most Evropy Velký Belt, seznámíme se s památkami Vikingů a prozkoumáme krásy Jutského poloostrova až na nejsevernější výběžek k mysu Grener do vesničky Skagen s typickými žlutými domky. Cestou zpět nejstarší město Dánska, středověké Ribe.Zájezd provází Lukáš ZedníčekKodaň - Roskilde - Frederiksborg - Helsing?r - Storebaeltsbroen (Velký Belt) - Odense - Limfjord - ostrov Mors - Aggersborg - Hirtshals - mys Grener - Skagen - Aalborg - Lindholm H?je - Arhus - Ribe

Program zájezdu

1. den zájezdu Odjezd z ČR v podvečerních hodinách. 2. den zájezdu V časných ranních hodinách nalodění na trajekt do dánského přístavu Gedser. Příjezd do KODANĚ. Celodenní prohlídka města, královský palác Rosenborg s korunovačními klenoty, palác Amalienborg, oficiální sídlo královské rodiny, královská garda s kožešinovými čepicemi, nejznámější socha Dánska Malá mořská víla. Procházka historickým centrem, kostely, budova radnice, starý přístav Nyhavn s barevnými hospůdkami a atmosférou starých časů. Návrat na hotel.3. den zájezdu Ráno odjezd do ROSKILDE, města založeného v 10. stol. Vikingy, první hlavní město Dánska, Staré město, velkolepá katedrála (UNESCO), Muzeum vikinských člunů. Přejezd k monumentálnímu zámku FREDERIKSBORG s rozlehlými barokními zahradami. Pokračujeme do Helsing?ru, prohlídka hradu KRONBORG (UNESCO), kde se odehrává nejslavnější drama Williama Shakespeara - Hamlet. Večer fakult. ochutnávka dánských pivních speciálů (možnost výběru z cca 60 čepovaných piv), noční život Kodaně. 4. den zájezdu Po snídani opustíme oblast Sjaellandu a přes VELKÝ BELT (STOREBAELTSBROEN), nejdelší visutý most v Evropě (17 km), spojující ostrov Sjaelland a Fyn pokračujeme do ODENSE, rodiště Hanse Christiana Andersena, navštívíme jeho rodný dům, muzeum (rukopisy, pracovna aj.) nebo největší Dánské železniční muzeum (originály parních lokomotiv, modely aj.), ve volnu možnost návštěvy středověkého jádra města. Oblast SEVERNÍHO JUTSKA, zátoky a ostrůvky LIMFJORDU, OSTROV MORS – krásné scenérie fjordu, písečné duny a kulturní krajina dánského venkova. 5. den zájezdu Pokračujeme dále na sever, prohlídka AGGERSBORG, jedinečná kruhová pevnost z dob Vikingů. HIRTSHALS, návštěva jedinečného akvária Severního moře, poté nejsevernější výběžek Jutského poloostrova – MYS GRENER, úchvatné pohledy na soutok dvou moří, krásné písečné pláže, duny, válečné bunkry, majáky. Na závěr dne městečko SKAGEN, s typickými žlutými domky. Odjezd na ubytování.6. den zájezdu Město založené Vikingy AALBORG, dopoledne prohlídka Starého města, radnice, katedrála, variant. Historické muzeum, Kunstmuseum s velkolepou sbírkou dánského a evropského moderního umění. Přejedeme k největšímu dánskému pohřebišti v LINDHOLM H?JE. Odtud do ARHUSU k návštěvě skanzenu Den Gamle By - typické kupecké dánské město. Na závěr nejstarší město Dánska, středověké RIBE, bludiště dlážděných ulic, hrázděné domy, radnice nebo nejmenší dánská hospůdka. Odjezd přes Německo zpět do ČR.7. den zájezdu Příjezd v ranních hodinách.

Podnadpis

KRÁSY JUTSKÉHO POLOOSTROVA

Typ ubytování

hotel

Obsah ceny

Základní cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem
  • trajekt Rostock – Gedser
  • 4x ubytování hotely – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
  • 4x snídani
  • průvodce

Základní cena nezahrnuje

  • vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 3100 Kč
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Doklady o pojištění jednotlivých cestovních kanceláří naleznete zde. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře Redok Travel, která zájezd organizuje.

  • Lokalita dle CK: Dle popisu
  • Místo dle CK: Frederiksborg, Helsingør, Kodaň, Roskilde, Storebaeltsbroen
Informace o slevách

DÁNSKO - OSTROVNÍ KRÁLOVSTVÍ

Číslo zájezdu: 898444
Dánsko, Helsingør, Kodaň, Roskilde

Všechny termíny a možnosti (1)