FRANCIE - PAŘÍŽ A ZÁMEK VERSAILLES

Francie, Paříž a okolí, Louvre, Paříž, Versailles

FRANCIE - PAŘÍŽ A ZÁMEK VERSAILLES

  Francie, Paříž a okolí, Louvre, Paříž, Versailles
Anotace

Zájezd Paříž 2024, za kouzlem města nad Seinou, které sílí již více než dva tisíce let a již více než dva tisíce let přidávají králové, císaři a prezidenti Francie, klenoty do kulturní pokladnice, jakou Paříž bezesporu je. Pojeďte s námi poznat tuto metropoli – posádkové město, město universitní, sídlo středověkých panovníků, město revoluce, císařství a republiky, město módy a elegance, klenotnice kultury a umění, ale také město Villonovo, Hugovo, Verlainovo, Šímovo, Kubínovo. Poznejte s námi Paříž, za jejíž krásou jezdí miliony turistů z celého světa. Zájezdy provází Petr Horák , PhDr. Tomáš Jeřábek

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd v odpoledních hodinách (cca 19:00 hod. překročení hranic ČR).
2. den zájezdu
Ráno příjezd do PAŘÍŽE. Prohlídka města v samém historickém jádru Paříže na ostrově La Cité - Notre Dame - 800 let stará gotická katedrála, Prefektura, Justiční palác, dále mj. shlédneme Pařížskou radnici, centrum Pompidou, Les Halles, Královský palác a Louvre, čtvrť Opera s chrámem Madeleine. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování do hotelu. Večer individuální volno ve městě.
3. den zájezdu
Dnešní den poznávacího zájezdu v Paříži bude věnován prohlídce nejznámějšího symbolu francouzské renesanční architektury a královské moci VERSAILLES, královské rezidenci Ludvíka XIV. Symbol velikosti krále a vzor snad pro každého „zámeckého architekta“ Evropy – to jsou Versailles. Když se Ludvík XIV. (1638–1715) rozhodl, že přestaví malý loveckýzámeček svého otce ve Versailles 20 km západně od Paříže na nádherný palác, bylo králi Slunce právě 23 let. Od roku 1661 se Versailles staly rezidencí a sídlem vlády a absolutním mocenským centrem. Poté odjedeme na náměstí La Défense - moderní čtvrť třetího tisíciletí. Večerní Montmartre s krásnou bazilikou Sacré-Coeur, náměstí Pigalle, Moulin Rouge. Návrat na ubytování a individuální volno v Paříži.
4. den zájezdu
Celodenní prohlídka dalších pamětihodností města s průvodcem. Invalidovna, nejznámější monument města Eiffelova věž, navržená architektem Gustavem Eiffelem na počest 100. výročí Velké francouzské revoluce a Světové výstavy v roce 1889, náměstí Trocadero, Vítězný oblouk - 50 m vysoký Arc de Triomphe byl vystavěn na příkaz Napoleona, třída Champs Elysées, nábřeží Bukinistů… Podvečerní fakult. projížďka lodí po Seině s neobvyklým pohledem na pařížské památky. Odjezd zájezdu do ČR.
5. den zájezdu
Příjezd do ČR v dopoledních hodinách (přejezd hranic v cca 8 hod.).

Ubytování
 • hotel na hranicích centrální Paříže nebo v centrální Paříži - čtvrť Montparnasse, poloha hotelu nám umožní i individuální večerní procházky a vstřebání jedinečné atmosféry města
Podnadpis

HOTEL V CENTRU PAŘÍŽE

Podnadpis

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO FRANCIE, DOVOLENÁ PAŘÍŽ 2024

Typ ubytování

hotel***

Příznaky termínů

FR526-23-3%Doobsazení pro ženu
FR526-24-1%Doobsazení pro ženu

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení zájezdu. Po Paříži městskou hromadnou dopravou.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím. Hotel na hranicích centrální Paříže nebo v centrální Paříži - čtvrť Montparnasse, poloha hotelu nám umožní i individuální večerní procházky a vstřebání jedinečné atmosféry města. CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.
STRAVOVÁNÍ
2x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

Orientační ceny z roku 2023 – CENY V EUR
Pantheon 11,5 (občané EU do 25 let vč. zdarma)
Justiční palác 11,5 (občané EU do 25 let vč. zdarma)
Tour Montparnasse 21
Loď po Seině 16
Metro – magnetická karta Navigo 2 + jízdné (předpokládáme na jízdy metrem cca 25 €)
Příměstský vlak RER - Versailles 9 (zpáteční jízdenka)
Invalidovna 14 (občané EU do 25 let vč. zdarma)
Vítězný oblouk 13 (občané EU do 25 let vč. zdarma)
St. Chapelle 11,5 (občané EU do 25 let vč. zdarma)
Museum Orsay 16 (občané EU do 25 let vč. zdarma)
Eiffelova věž
výtah do 2. patra 18,10 (dítě 12-24 let 8,60, dítě 4-11 let 4,30)
výtah do 3. patra 28,30 (dítě 12-24 let 13,40, dítě 4-11 let 6,70)
pěšky do 2. patra 11,30 (dítě 12-24 let 5,40, dítě 4-11 let 2,70)
pěšky 2.patro + výtah do 3. patra 21,50 (dítě 12-24 let 10,20, dítě 4-11 let 5,10)
Muzeum Louvre – vstupné a rez. poplatek 600 Kč dospělý, do 25 let zdarma – rezervace nutná při objednání zájezdu, nejpozději 1 měsíc před odletem,
Versailles zámek a zahrady –
vstupné a rez. poplatek 850 Kč dospělý, 5-24,9 let 260 Kč, dítě do 4,9 let zdarma – rezervace nutná při objednání zájezdu, nejpozději 1 měsíc před odjezdem
INFORMACE KE VSTUPŮM Většina muzeí a zámků je pro osoby ze zemí EU do 25 let zdarma. Nutno předložit pas nebo občanský průkaz, karta ISIC nestačí, nelze z ní poznat národnost. Zdůrazňujeme, že u vstupů na Eiffelovu věž, Versailles a do všech muzeí probíhají tvrdé bezpečnostní kontroly. Nesmíte mít u sebe žádné ostré předměty, nože (ani malé zavírací), nejsou přípustné jakékoliv plechovky (s pivem nebo jinými nápoji, paštiky), alkohol ve skleněných lahvích, zapalovače, deodoranty ve skle (pouze v plastu). Doporučujeme zakoupení 2-4 denní muzejní karty PARIS MUSEUM PASS. Karta umožní shlédnout na 60 objektů v Paříži včetně Versailles. 2 denní karta - 55 €, 4 denní karta - 70 € - především pro zájemce o individuální prohlídky pařížských muzeí.
UPOZORNĚNÍ Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení.
DOPORUČENÉ KAPESNÉ Na vstupné doporučujeme částku ve výši cca 180 € dle individuálního zájmu o návštěvu objektů. Není podmínkou všechny památky navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.   POBYTOVÁ TAXA Cena nezahrnuje pobytovou taxu, která je cca 1,90 €/dospělá osoba/noc. Průvodce od vás bude tuto částku vybírat společně se vstupným do památek.
 

MĚNA A KURZ
EURO (značení €)

Základní cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem (v případě svozu z nástupních míst k hlavnímu autobusu využívá CK i svozová auta nebo prostředky hromadné dopravy),
 • 2x ubytování v hotelu v Paříži – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 2x snídani,
 • průvodce CK

Základní cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • místní dopravu,
 • pobytovou taxu (platba na místě, cca 1,90 €/os./noc), 
 • fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci 'Cena zahrnuje'
Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj 2900 Kč,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu,
 • Muzeum Louvre – vstupné a rez. poplatek 600 Kč dospělý, do 25 let zdarma – rezervace nutná při objednání zájezdu, nejpozději 1 měsíc před odletem,
 • Versailles zámek a zahrady – vstupné a rez. poplatek 850 Kč dospělý, 5-24,9 let 260 Kč, dítě do 4,9 let zdarma – rezervace nutná při objednání zájezdu, nejpozději 1 měsíc před odjezdem

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře.
Pořadatel: REDOK TRAVEL s.r.o., IČ 25258281.
Lokalita dle pořadatele: Francie, Louvre, Paříž, Versailles

565 656 610 Číslo zájezdu: 2 739 876
dnes 8–20 h

Francie

Francie je největší evropskou zemí a její součástí je i známý ostrov Korsika. Kromě pevninské části ji tvoří i magické ostrovy Martinik, Réunion nebo souostroví Francouzská Polynésie. Hlavním městem je Paříž, romantické město plné života a uměleckých zážitků. Ve Francii díky rozlehlosti jejího území najdete zasněžené vrcholy Pyrenejí a Alp, které jsou označovány rájem pro lyžaře, stejně tak jako kouzelné Azurové pobřeží na jihu země. Každý kout této osobité země vám umožní prožít jedinečné okamžiky. Francie je také rájem eurovíkendů a poznávacích zájezdů. Velmi populární jsou historické památky světového formátu rozeseté po celé zemi od Normandie po Azurové pobřeží. Francie je nejvěhlasnější světovou zemí vína a jednoznačně také cyklistiky.

Francie - více informací