Termín:
9. 4. – 13. 4. 2020
Počet dní:
5 (čt – po)
Počet nocí:
2
Doprava:
autobusem
Strava:
snídaně
Původní cena:
6 990
Cena za osobu:
Nezávazná objednávka

Popis ubytování a programu zájezdu

Anotace

Krásný zájezd do Provence, sluncem zalité krajiny s platany a cypřiši. Právě v tomto jarním čase, kdy je zde méně turistů a příznivé teploty, si vychutnáme se sklenkou růžového tu správnou náladu a atmosféru jedinečných středověkých kamenných vesniček s krásnými výhledy a duchem i barvami Provence. Poznáme stále ještě skutečnou a trochu se schovávající Provence kraje Vaucluse s vápencovým masivem Luberonu. Se slavnou historií v dobách římské nadvlády se seznámíme v Arles a na závěr St. Tropéz, pohoda, pobřežní promenáda, výlet lodí, Port Grimaud. Velikonoce ve Francii, v jedinečné Provence.

Zájezd provází Ing. Milena Škorpilová

Pont du Gard – Arles – Avignon – Gordes – klášter Sénanque – Roussillon – Bonnieux – Lourmarin – Aix-en-Provence – Grimaud – Port Grimaud – St. Tropéz

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd v odpoledních hodinách (cca v 19:00 hod. překročení hranic z ČR) do Francie.

2. den zájezdu
Ráno zastavíme u PONT DU GARD, největší dochovaná část římského akvaduktu v Evropě. Následuje město Van Gogha ARLES (UNESCO), klikaté uličky, stinná náměstí, barevné domy, prohlídka starobylé Arelate, v antických dobách nazývané „Římem Galie“, se zachovalou arénou. Odjezd do papežského města AVIGNON, ubytování v centru, procházka podvečerním městem s průvodcem, možnost fakult. večeře.

3. den zájezdu
Kouzlo staré Provence, celodenní toulky jedinečnou oblastí Luberonu. Fotogenické kamenné městečko GORDES, duch noblesní Provence. Cisterciácké opatství ABBAYE DE SÉNANQUE, v němž je dosud funkční mužský klášter zabývající se pěstováním levandule a výrobou medových produktů. ROUSSILLON a Okrová stezka - Sentier des Ocres, bizarní barevné skalní formace které hrají 17 odstíny barev od sytě goghovsky žluté po oranžovou a vínovou. Výjezd do kopců k návštěvě malebného BONNIEUX, místo na kopci s krásnými výhledy, které miloval spisovatel Peter Mayle a které figurovalo v mnoha jeho příbězích. Sice si lze v těsných uličkách těžko představit kozí závody, ale místní skvělé hospůdky a kavárničky sedí k popisu provensálského labužnictví dokonale. Vyhlídková jízda přes masív Luberonu nás přivede na jeho jižní stranu, přes malebný LOURMARIN, krátká zastávka v načančaných uličkách reprezentujících starou Provence, odjedeme na ubytování.

4. den zájezdu
Ráno krátce zastavíme ve městě Paula Cézanna AIX EN PROVENCE s katedrálou Saint Sauveur a známou platanovou alejí Cours Mirabeau. Přejezd do vesnice GRIMAUD s ruinami středověkého hradu a nádhernými výhledy na Azurové pobřeží. Poté přesun turistickým vláčkem do lagunového městečka protkaného vodními toky PORT GRIMAUD „Francouzské Benátky“. Pokračování lodí do ST. TROPEZ, krásné výhledy na město z vody. Prohlídka Starého města, četnická stanice, kde se natáčely filmy s Luisem de Funesem, pobřežní promenáda, atmosféra města, kavárničky, posezení u sklenky dobrého vína. Odjezd ve večerních hodinách zpět do ČR.

5. den zájezdu
Návrat domů (přejezd hranic do ČR v cca 10:00 hod).

Podnadpis

VÝLET LODÍ DO ST. TROPÉZ

Podnadpis

A JEDINEČNÁ OBLAST LUBERONU

Typ ubytování

hotel

Orientační ceny vstupného

Pont du Gard 3,50 €
Arles – amfiteátr + divadlo 8€
Arles – Cryptoportiques 3,5 €
Arles – Musée Réattu 8€
Arles – nekropole Les Alyscamps 3,50€
Arelate – kostel St. Trophime – křížová chodba 4,50€
Arelate – Konstantinovy lázně 3 €
Avignon – most St. Bénézet 5€
Roussillon – okrová stezka 2,5 €
Abbaye de Sénanque – 9,50 € (18-25 let 5 €)
Aix en Provence – katedrála Saint Sauveur - zdarma
Grimaud – turistický vláček do Port Grimaud 7 € (skupinová cena 4 €)
Port Grimaud – loď do St. Tropez 6 €

Kapesné

Dle individuálního zájmu o návštěvy památek doporučujeme cca 80 €. Není podmínkou všechny uvedené vstupy absolvovat.

Obsah ceny

Základní cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem,
  • 2x ubytování v hotelu***/** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
  • 2x snídani,
  • průvodce CK

Základní cena nezahrnuje

  • vstupné, fakult. služby, lodičky, vláčky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 1700 Kč (povinné při nedoobsazení),
  • 1x večeře v Avignonu 550 Kč (3chodové menu),
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Doklady o pojištění jednotlivých cestovních kanceláří naleznete zde. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře Redok Travel, která zájezd organizuje.

  • Lokalita dle CK: Dle popisu
  • Místo dle CK: Arles, Avignon, Port Grimaud, Roussillon

Francie

Francie je největší evropskou zemí a její součástí je i známý ostrov Korsika. Kromě pevninské části ji tvoří i magické ostrovy Martinik, Réunion nebo souostroví Francouzská Polynésie. Hlavním městem je Paříž, romantické město plné života a uměleckých zážitků. Ve Francii díky rozlehlosti jejího území najdete zasněžené vrcholy Pyrenejí a Alp, které jsou označovány rájem pro lyžaře, stejně tak jako kouzelné Azurové pobřeží na jihu země. Každý kout této osobité země vám umožní prožít jedinečné okamžiky. Francie je také rájem eurovíkendů a poznávacích zájezdů. Velmi populární jsou historické památky světového formátu rozeseté po celé zemi od Normandie po Azurové pobřeží. Francie je nejvěhlasnější světovou zemí vína a jednoznačně také cyklistiky.


FRANCIE - PROVENCE A BARVY JARA

Číslo zájezdu: 1481087
Francie, Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Arles, Avignon