FRANCIE - PROVENCE A BARVY JARA

Francie, Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Arles, Avignon

FRANCIE - PROVENCE A BARVY JARA

  Francie, Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Arles, Avignon
Detail nabídky a možnosti objednání zájezdu:
Anotace

Krásný poznávací zájezd do Francie, do oblasti Provence, sluncem zalité krajiny s platany a cypřiši. Právě v tomto jarním čase, kdy je zde méně turistů a příznivé teploty, si vychutnáme se sklenkou růžového tu správnou náladu a atmosféru jedinečných středověkých kamenných vesniček s krásnými výhledy a duchem i barvami Provence. Poznáme stále ještě skutečnou a trochu se schovávající Provence kraje Vaucluse s vápencovým masivem Luberonu. Se slavnou historií v dobách římské nadvlády se seznámíme v Arles a na závěr St. Tropéz, pohoda, pobřežní promenáda, výlet lodí, Port Grimaud. Užijte si jaro ve Francii, v jedinečné Provence!
Pont du Gard – Arles – Avignon – Gordes – klášter Sénanque – Roussillon – Bonnieux – Aix-en-Provence – Grimaud – Port Grimaud – St. Tropéz 

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Odjezd v odpoledních hodinách (cca v 19:00 hod. překročení hranic z ČR) do Francie.
2. den zájezdu:
Ráno zastavíme u PONT DU GARD, největší dochovaná část římského akvaduktu v Evropě. Následuje město Van Gogha ARLES (UNESCO), klikaté uličky, stinná náměstí, barevné domy, prohlídka starobylé Arelate, v antických dobách nazývané „Římem Galie“, se zachovalou arénou. Odjezd do papežského města AVIGNON, ubytování v centru, procházka podvečerním městem s průvodcem, možnost fakult. večeře.
3. den zájezdu:
Kouzlo staré Provence, celodenní toulky jedinečnou oblastí Luberonu. Fotogenické kamenné městečko GORDES, duch noblesní Provence. Cisterciácké opatství ABBAYE DE SÉNANQUE, v němž je dosud funkční mužský klášter zabývající se pěstováním levandule a výrobou medových produktů. ROUSSILLON a Okrová stezka - Sentier des Ocres, bizarní barevné skalní formace které hrají 17 odstíny barev od sytě goghovsky žluté po oranžovou a vínovou. Výjezd do kopců k návštěvě malebného BONNIEUX, místo na kopci s krásnými výhledy, které miloval spisovatel Peter Mayle a které figurovalo v mnoha jeho příbězích. Sice si lze v těsných uličkách těžko představit kozí závody, ale místní skvělé hospůdky a kavárničky sedí k popisu provensálského labužnictví dokonale. Návrat na ubytování.

4. den zájezdu:

Ráno krátce zastavíme ve městě Paula Cézanna AIX EN PROVENCE s katedrálou Saint Sauveur a známou platanovou alejí Cours Mirabeau. Přejezd do vesnice GRIMAUD s ruinami středověkého hradu a nádhernými výhledy na Azurové pobřeží. Poté přesun turistickým vláčkem do lagunového městečka protkaného vodními toky PORT GRIMAUD „Francouzské Benátky“. Pokračování lodí do ST. TROPEZ, krásné výhledy na město z vody. Prohlídka Starého města, četnická stanice, kde se natáčely filmy s Luisem de Funesem, pobřežní promenáda, atmosféra města, kavárničky, posezení u sklenky dobrého vína. Odjezd ve večerních hodinách zpět do ČR.

5. den zájezdu:

Návrat domů (Praha cca 15:30 hod) a dále dle míst nástupů.

Podnadpis

OBLAST LUBERONU A VÝLET LODÍ DO ST. TROPÉZ

Podnadpis

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO FRANCIE, DOVOLENÁ PROVENCE 2023

Typ ubytování

hotel***/**

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
2x ubytování v hotelu***/** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
STRAVOVÁNÍ
2x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ z r.2020 - Avignon – most St. Bénézet 5 €, děti 8-17 let 4 €, skupina (min. 20 os.) 4 € - Avignon – Papežský palác 12 €, děti 8-17 let 10 €, skupina (min. 20 os.) 10 € - Avignon – kombinace palác + most 14,50 €, děti 8-17 let 11,50 €, skupina (min. 20 os.) 11,50 € - Arles – amfiteátr + divadlo 9 € - Arles – Cryptoportiques 4,50 € - Arles – Musée Réattu 6 € - Arles – nekropole Les Alyscamps 4,50 € - Arelate – kostel St. Trophime - křížová chodba 5,50 € - Arelate – Konstatinovy lázně 4 € - Roussillon – okrová stezka 3 €, skupina (min. 15 os.) 2 € - Pont du Gard 9,50 €, děti do 18 let zdarma
- Turistický vláček Grimaud 7,50 €, děti 3-11 let 4 €, skupinové 6,50 €
- Saint Tropez – muzeum v četnické stanici 4 €, děti 12-18 let 2 € - Port Grimaud - St. Tropez - loď cca 7,20 € (do 12 let 4,10 €) - Port Grimaud - vyhlídka na věži 1 €
DOPORUČENÉ KAPESNÉ Dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 160 €. Není podmínkou všechny památky navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.
UPOZORNĚNÍ

- Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení.
- Zdůrazňujeme, že u vstupů do všech muzeí probíhají tvrdé bezpečnostní kontroly. Nesmíte mít u sebe žádné ostré předměty, nože (ani malé zavírací), nejsou přípustné jakékoliv plechovky (s pivem nebo jinými nápoji, paštiky), alkohol ve skleněných lahvích, hrníčky, zapalovače, deodoranty ve skle (pouze v plastu).

    POBYTOVÁ TAXA Cena nezahrnuje pobytovou taxu, která je cca 1,90 €/dospělá osoba/noc. Průvodce od vás bude tuto částku vybírat společně se vstupným do památek.
  MĚNA A KURZ
EURO (značení €)

Základní cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem,
  • 2x ubytování v hotelu***/** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
  • 2x snídani,
  • průvodce CK

Základní cena nezahrnuje

  • vstupné, fakult. služby, lodičky, vláčky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
  • Fakultativní příplatek
  • 1lůžk. pokoj 2400 Kč (povinné při nedoobsazení),
  • 1x večeře v Avignonu 550 Kč (3chodové menu),
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 200 Kč,

Informace o zájezdu

Pořadatel: REDOK TRAVEL s.r.o., IČ 25258281.
Lokalita dle pořadatele: Dle popisu, Arles, Avignon
Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře.

565 656 610 Číslo zájezdu: 2 223 561
dnes 8–17 h

Francie

Francie je největší evropskou zemí a její součástí je i známý ostrov Korsika. Kromě pevninské části ji tvoří i magické ostrovy Martinik, Réunion nebo souostroví Francouzská Polynésie. Hlavním městem je Paříž, romantické město plné života a uměleckých zážitků. Ve Francii díky rozlehlosti jejího území najdete zasněžené vrcholy Pyrenejí a Alp, které jsou označovány rájem pro lyžaře, stejně tak jako kouzelné Azurové pobřeží na jihu země. Každý kout této osobité země vám umožní prožít jedinečné okamžiky. Francie je také rájem eurovíkendů a poznávacích zájezdů. Velmi populární jsou historické památky světového formátu rozeseté po celé zemi od Normandie po Azurové pobřeží. Francie je nejvěhlasnější světovou zemí vína a jednoznačně také cyklistiky.

Nezávazná objednávka

FRANCIE - PROVENCE A BARVY JARA
  Francie, Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Arles, Avignon

Cena
7 351 Kč/os

Cestující

Číslo zájezdu: 2 223 561

Zájezd

dospělá osoba na pevném lůžku
2
7 351 Kč
příplatek za 1x večeři
0
550 Kč
příplatek za 1x večeře v Avignonu (3chodové menu) - osoba
0
550 Kč
príplatok za jednolůžkový pokoj
0
2 400 Kč

Pojištění

balíček pojištění Uniqa (cestovní, sportovní, storno, COVID) - dospělý
2
375 Kč
balíček pojištění Uniqa (cestovní, sportovní, storno, COVID) - dítě do 18 let
0
290 Kč
samostatné pojištění storna Uniqa - za osobu
0
270 Kč