FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA

Francie, Azurové pobřeží, Francouzská riviéra, Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Antibes, Saint-Tropez

FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA

  Francie, Azurové pobřeží, Francouzská riviéra, Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Antibes, Saint-Tropez
Původní cena
12 179 Kč/os

Cena
11 490 /os

Cestující

Číslo zájezdu: 1 744 568
Detail nabídky a možnosti objednání zájezdu:
Anotace

Poznávací zájezd s ubytováním u moře v Zátoce Andělů nabízí vše, co k Francouzské Riviéře patří. Starobylé město Antibes s vyhlášeným tržištěm, Monte Carlo s množstvím kasín, St-Tropez s dlouhými přístavními promenádami, festivalové město Cannes, jedno z turisticky nejnavštěvovanějších měst Francie Nice, s rušným městským životem a několikakilometrovými plážemi. Během zájezdu poznáme i romantická městečka a vesnice na kopcích a nabídneme možnost navštívit ráj botaniků - ostrov Porquerolles s krásnými plážemi a azurově modrou vodou. Pojeďte s námi poznávat jižní Francii uprostřed prázdnin!

Zájezd provází Ing. Jiří Choun

Antibes - Villeneuve Loubet - St-Paul-de-Vence - Nice - Cap Ferrat - St-Tropez - Port-Grimaud - Cannes - ostrov Porquerolles - Éze - Monaco - Monte Carlo


Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd v odpoledních hodinách z republiky (cca 20:00 hod. překročení hranic z ČR).

2. den zájezdu
Dopoledne příjezd na pobřeží Francouzské Riviéry. Navštívíme starobylé město ANTIBES, projdeme se bludištěm úzkých ulic, navštívíme místní tržiště, historické centrum Starého města s hradbami, výhledy na Château Grimaldi a Fort Carré, přístav s luxusními jachtami. Zájemci o umění mohou navštívit individuálně vyhlášené Picassovo muzeum. Následuje odjezd na pobřeží Francouzské Riviéry do Villeneuve-Loubet, kde se na 4 noci ubytujeme, pobyt u moře, odpočinek.

3. den zájezdu
Výlet do vnitrozemí, do jedné z nejslavnějších vesnic na kopci ST-PAUL-DE VENCE, bývalá francouzská pevnost, původní uličky, středověké budovy, osobitá atmosféra, vesnice slavných osobností. Procházka po hradbách s výhledy do krajiny plné cypřišů, malá náměstí, kašny, kostel Église Collégiale s obrazem sv. Kateřiny od Tintoretta. Město s provensálskou duší NICE, největší letovisko francouzské Riviéry, krátká procházka městem. Anglická promenáda, čtvrť Vieux Nice. Fakult. možnost poznání mysu CAP FERRAT městským autobusem, řecká vila Kerrylos, promenáda Zátoky mravenců, vila baronky Rotschild obklopená šesti zahradami.

4. den zájezdu
Ochutnávka místních vín, koupání na písečných plážích u St. Tropez a prohlídka starosvětsky krásného města ST-TROPEZ naproti pahorkům Massif des Maures, Staré město - Vieux Port, četnická stanice a výhledy od pevnosti na celý záliv. Lodí přejedeme ze St. Tropez (nejkrásnější pohledy na město) do francouzských „Benátek“, městečka PORT-GRIMAUD, vystavěného na kanálech, kotvící jachty, půvabné osobité domky. Na závěr CANNES, elegantní a nonšalantní, luxusní restaurace, jachty o rozměrech zaoceánských lodí, procházka po světovém letovisku, boulevard Croisette, filmový palác.

5. den zájezdu
Zátoka andělů, koupání, relaxace, variantně možnost indiv. návštěvy nedalekého Marinelandu nebo fakultativní výlet našim busem na ostrov PORQUEROLLES - ráno odjezd z hotelu do přístavu La Tour-Fondue, odkud se lodí přeplavíme do „ráje botaniků“, na ostrov Porquerolles, vyhledávaný pro svou exotickou vegetaci, bizarní strmé útesy a kouzelné pláže. Odpočinek na písečné pláži Courtade, procházky, koupání, možnost zapůjčení kol. Aktivní zájemci mohou individuálně podniknout nenáročný výstup k majáku.

6. den zájezdu
Romantické ÉZE, vysoko nad Středozemním mořem, úzké uličky, zříceniny hradu, květinami obsypané domy. Odpoledne Monacké knížectví, staré město MONACO a moderní MONTE CARLO. Navštívíme známé Oceánografické muzeum, katedrálu, Knížecí palác, kasino. Ve večerních hodinách odjezd.

7. den zájezdu
Předpokládaný návrat do ČR v odpoledních hodinách (přejezd hranic v cca 12:00 hod.).

Podnadpis

S VÝLETEM NA OSTROV PORQUEROLLES

Podnadpis

AZUROVÉ POBŘEŽÍ A ZÁTOKA ANDĚLŮ

Typ ubytování

hotel

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení zájezdu.

Ubytování a stravování

Ubytování
2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím

Stravování
snídaně formou bufetu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

Orientační ceny vstupů z r.2020- Antibes – muzeum Pablo Picassa 8 €- Éze - exotická zahrada 6 €, děti do 12 let zdarma, skupinová cena 3,50 € (min.12 os.)- Monaco – Knížecí palác 10 €, děti 6-17 a studenti 5 €, skupinová cena 8 € (min. 20 os.)- Monaco – Oceánografické muzeum 16 €, děti 4-17 let 10 €(Pro zájemce doporučujeme výhodný společný lístek pro Oceánografické muzeum a knížecí palác 21 €)- Saint Tropez – muzeum v četnické stanici 4 €, děti 12-18 let 2 €- St. Tropez - Port Grimaud - loď 7,20 € (do 12 let 4,10 €)- Port Grimaud - vyhlídka na věži 1 €- Nice- MHD (Lignes d´Azur) od 1,50 € (podle počtu zón)
- lodní lístek na ostrov Porquerolles 19,50 €, dítě 4-13 let 17,30 € (skupinová cena od 20 osob 16,80 €)
Pokud se dle časových možností půjde v Monte Carlo do Casina, je nutné mít společenský oděv + kožené botyMonte Carlo – Casino 17 €
Měna a kurzMěna – EURO (značení €)https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/EUR-euro/
Doporučené kapesnéNa vstupné doporučujeme částku ve výši cca 80 €. Není podmínkou všechny památky navštívit.

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

Cestovní dokumetnyNa cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1.5.2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1.1.2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů na hranicích. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. PojištěníKaždý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Doplňující info k zájezdu

Elektrické adaptérySíťové napětí ve Francii je, jako v České republice 220 V. Zástrčky jsou stejné jako v České republice,a proto není třeba žádného adaptéru.Velvyslanectví a konzulátyPokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem. Velvyslanectví ČR v Paříži - Ambassade de la République Tchéque15, Avenue Charles Floquet, 75007 ParisTel: 00331/40651300Fax: 00331/40651313úřední hodiny: pondělí - pátek 09.00 - 13.00, 14.00 - 18.00pohotovostní telefon pro případ nouze čs. občanů 0033/607764394 Důležitá telefonní číslaZáchranná služba: 18, Požárníci: 15, Policie 17, 12

Doporučení pro turisty
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

Důležitá upozornění• Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK• Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.• CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.• Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.• Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.• Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.• CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

Základní cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim busem,
 • 4x ubytování v hotelu u moře ve Villeneuve-Loubet - 2lůžk. klim. pokoje s příslušenstvím,
 • pobytovou taxu,
 • lodní lístek St. Tropez – Port Grimaud,
 • 1x ochutnávka místních vín,
 • 4x snídani formou bufetu,
 • průvodce CK

Základní cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“.
 • Možnost fakult. večeří v místní restauraci, platba na místě, bufet s pestrým výběrem (mimo standardu i plody moře, sushi, ovoce, zmrzlina). Cena večeře cca 19 €, děti do 10 let cca 10 €.

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 3800 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • fakult. výlet 5. den Porquerolles 750 Kč (cena zahrnuje dopravu busem do přístavu + lodní lístek, realizace při min. počtu 20 os.),
 • komplexní pojištění vč. storna

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře, která zájezd organizuje. Tento zájezd pořádá cestovní kancelář Redok Travel, IČ: 25258281. Upozorňujeme, že cestovní kancelář si z důvodů uvedených v obchodních podmínkách vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy.

 • Lokalita dle CK: Dle popisu
 • Místo dle CK: Antibes, St. Tropez

565 656 610 Číslo zájezdu: 1 744 568
dnes 7.30–17 h

Francie

Francie je největší evropskou zemí a její součástí je i známý ostrov Korsika. Kromě pevninské části ji tvoří i magické ostrovy Martinik, Réunion nebo souostroví Francouzská Polynésie. Hlavním městem je Paříž, romantické město plné života a uměleckých zážitků. Ve Francii díky rozlehlosti jejího území najdete zasněžené vrcholy Pyrenejí a Alp, které jsou označovány rájem pro lyžaře, stejně tak jako kouzelné Azurové pobřeží na jihu země. Každý kout této osobité země vám umožní prožít jedinečné okamžiky. Francie je také rájem eurovíkendů a poznávacích zájezdů. Velmi populární jsou historické památky světového formátu rozeseté po celé zemi od Normandie po Azurové pobřeží. Francie je nejvěhlasnější světovou zemí vína a jednoznačně také cyklistiky.

Nezávazná objednávka

FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA
  Francie, Azurové pobřeží, Francouzská riviéra, Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Antibes, Saint-Tropez

Původní cena
12 179 Kč/os

Cena
11 490 /os

Cestující

Číslo zájezdu: 1 744 568

Zájezd

dospělá osoba na pevném lůžku
2
10 801 Kč
příplatek za fakultativní výlet 5. den Porquerolles
0
750 Kč
příplatek za fakultativní výlet 5. den Porquerolles - osoba
0
750 Kč
příplatek za jednolůžkový pokoj
0
3 800 Kč

Pojištění

příplatek za komplexní pojištění včetně storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i v zahraničí - osoba
2
280 Kč
příplatek za připojištění Covid /EVROPA/ (rozšíření pojištění ke komplexnímu pojištění) - osoba
0
1 470 Kč