FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA

Francie, Azurové pobřeží, Francouzská riviéra, Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Cannes, Nice

FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA

  Francie, Azurové pobřeží, Francouzská riviéra, Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Cannes, Nice
Původní cena
11 490 Kč/os

Cena
10 801 /os

Cestující

Číslo zájezdu: 2 032 433
Detail nabídky a možnosti objednání zájezdu:
Anotace

To nejlepší z Francouzské riviéry. Pobytově poznávací zájezd do Francie s výlety a ubytováním u moře v Zátoce Andělů nabízí vše, co k francouzské Riviéře patří. Starobylé město Antibes s vyhlášeným tržištěm, Monte Carlo s množstvím kasín, St-Tropez s dlouhými přístavními promenádami, festivalové město Cannes, jedno z turisticky nejnavštěvovanějších měst Francie Nice, s rušným městským životem a několikakilometrovými plážemi. Během zájezdu poznáme i romantická městečka a vesnice na kopcích a nabídneme možnost navštívit ráj botaniků - ostrov Porquerolles s krásnými plážemi a azurově modrou vodou. Pojeďte s námi poznávat jižní Francii za začátku prázdnin!
Antibes - Villeneuve Loubet - St-Paul-de-Vence - Nice - Cap Ferrat - St-Tropez - Port-Grimaud - Cannes - ostrov Porquerolles - Éze - Monaco - Monte Carlo

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd v odpoledních hodinách z republiky (cca 20:00 hod. překročení hranic z ČR).
2. den zájezdu 
Dopoledne příjezd na pobřeží Francouzské Riviéry. Navštívíme starobylé město ANTIBES, projdeme se bludištěm úzkých ulic, historické centrum Starého města s hradbami, výhledy na Château Grimaldi a Fort Carré, přístav s luxusními jachtami. Zájemci o umění mohou navštívit individuálně vyhlášené Picassovo muzeum. Následuje odjezd na pobřeží Francouzské Riviéry do Villeneuve-Loubet, kde se na 4 noci ubytujeme, pobyt u moře, odpočinek.
3. den zájezdu 
Výlet do vnitrozemí, do jedné z nejslavnějších vesnic na kopci ST-PAUL-DE VENCE, bývalá francouzská pevnost, původní uličky, středověké budovy, osobitá atmosféra, vesnice slavných osobností. Procházka po hradbách s výhledy do krajiny plné cypřišů, malá náměstí, kašny, kostel Église Collégiale s obrazem sv. Kateřiny od Tintoretta. Město s provensálskou duší NICE, největší letovisko francouzské Riviéry, krátká procházka městem. Anglická promenáda, čtvrť Vieux Nice. Fakult. možnost poznání mysu CAP FERRAT městským autobusem, řecká vila Kerrylos, promenáda Zátoky mravenců, vila baronky Rotschild obklopená šesti zahradami.
4. den zájezdu
Ochutnávka místních vín, koupání na písečných plážích u St. Tropez a prohlídka starosvětsky krásného města ST-TROPEZ naproti pahorkům Massif des Maures, Staré město - Vieux Port, četnická stanice a výhledy od pevnosti na celý záliv. Lodí přejedeme ze St. Tropez (nejkrásnější pohledy na město) do francouzských „Benátek“, městečka PORT-GRIMAUD, vystavěného na kanálech, kotvící jachty, půvabné osobité domky. Na závěr CANNES, elegantní a nonšalantní, luxusní restaurace, jachty o rozměrech zaoceánských lodí, procházka po světovém letovisku, boulevard Croisette, filmový palác.
5. den zájezdu
Zátoka andělů, koupání, relaxace, variantně možnost individuální návštěvy nedalekého Marinelandu nebo fakultativní výlet našim busem na ostrov PORQUEROLLES - ráno odjezd z hotelu do přístavu La Tour-Fondue, odkud se lodí přeplavíme do „ráje botaniků“, na ostrov Porquerolles, vyhledávaný pro svou exotickou vegetaci, bizarní strmé útesy a kouzelné pláže. Odpočinek na písečné pláži Courtade, procházky, koupání, možnost zapůjčení kol. Aktivní zájemci mohou individuálně podniknout nenáročný výstup k majáku.
6. den zájezdu
Romantické ÉZE, vysoko nad Středozemním mořem, úzké uličky, zříceniny hradu, květinami obsypané domy. Následuje Monacké knížectví, staré město MONACO a moderní MONTE CARLO. Navštívíme známé Oceánografické muzeum, katedrálu, Knížecí palác, kasino. Ve večerních hodinách odjezd.
7. den zájezdu
Předpokládaný návrat do ČR v odpoledních hodinách (přejezd hranic v cca 12:00 hod.).

Podnadpis

ZÁTOKA ANDĚLŮ S VÝLETEM NA OSTROV PORQUEROLLES

Podnadpis

DOVOLENÁ DO FRANCIE 2022, ZÁJEZDY FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA

Typ ubytování

hotel

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení zájezdu.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
4x ubytování v hotelu u moře ve Villeneuve-Loubet - 2lůžk. klim. pokoje s příslušenstvím. CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.
STRAVOVÁNÍ
4x snídaně formou bufetu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ z r.2020 - Antibes – muzeum Pablo Picassa 8 € - Éze - exotická zahrada 6 €, děti do 12 let zdarma, skupinová cena 3,50 € (min.12 os.) - Monaco – Knížecí palác 10 €, děti 6-17 a studenti 5 €, skupinová cena 8 € (min. 20 os.) - Monaco – Oceánografické muzeum 16 €, děti 4-17 let 10 € (Pro zájemce doporučujeme výhodný společný lístek pro Oceánografické muzeum a knížecí palác 21 €) - Saint Tropez – muzeum v četnické stanici 4 €, děti 12-18 let 2 € - St. Tropez - Port Grimaud - loď 7,20 € (do 12 let 4,10 €) - Port Grimaud - vyhlídka na věži 1 € - Nice- MHD (Lignes d´Azur) od 1,50 € (podle počtu zón)
- lodní lístek na ostrov Porquerolles 19,50 €, dítě 4-13 let 17,30 € (skupinová cena od 20 osob 16,80 €)
  Pokud se dle časových možností půjde v Monte Carlo do Casina, je nutné mít společenský oděv + kožené boty Monte Carlo – Casino 17 €
  DOPORUČENÉ KAPESNÉ Na vstupné doporučujeme částku ve výši cca 80 €. Není podmínkou všechny památky navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.
 
UPOZORNĚNÍ - Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení.
- Zdůrazňujeme, že u vstupů do všech muzeí probíhají tvrdé bezpečnostní kontroly. Nesmíte mít u sebe žádné ostré předměty, nože (ani malé zavírací), nejsou přípustné jakékoliv plechovky (s pivem nebo jinými nápoji, paštiky), alkohol ve skleněných lahvích, hrníčky, zapalovače, deodoranty ve skle (pouze v plastu).  
MĚNA A KURZ
EURO (značení €)

Základní cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim busem,
 • 4x ubytování v hotelu u moře ve Villeneuve-Loubet - 2lůžk. klim. pokoje s příslušenstvím,
 • pobytovou taxu,
 • lodní lístek St. Tropez – Port Grimaud,
 • 1x ochutnávka místních vín,
 • 4x snídani formou bufetu,
 • průvodce CK

Základní cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“.
 • Možnost fakult. večeří v místní restauraci, platba na místě, bufet s pestrým výběrem (mimo standardu i plody moře, sushi, ovoce, zmrzlina). Cena večeře cca 18-20 €, děti do 10 let cca 10 €.

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 3800 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • fakult. výlet 5. den Porquerolles 750 Kč (cena zahrnuje dopravu busem do přístavu + lodní lístek, realizace při min. počtu 20 os.),
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu
 • připojištění Covid-19

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře, která zájezd organizuje. Tento zájezd pořádá cestovní kancelář Redok Travel, IČ: 25258281. Upozorňujeme, že cestovní kancelář si z důvodů uvedených v obchodních podmínkách vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy.

 • Lokalita dle CK: Dle popisu
 • Místo dle CK: Cannes, Nice

565 656 610 Číslo zájezdu: 2 032 433
dnes 8–18 h

Francie

Francie je největší evropskou zemí a její součástí je i známý ostrov Korsika. Kromě pevninské části ji tvoří i magické ostrovy Martinik, Réunion nebo souostroví Francouzská Polynésie. Hlavním městem je Paříž, romantické město plné života a uměleckých zážitků. Ve Francii díky rozlehlosti jejího území najdete zasněžené vrcholy Pyrenejí a Alp, které jsou označovány rájem pro lyžaře, stejně tak jako kouzelné Azurové pobřeží na jihu země. Každý kout této osobité země vám umožní prožít jedinečné okamžiky. Francie je také rájem eurovíkendů a poznávacích zájezdů. Velmi populární jsou historické památky světového formátu rozeseté po celé zemi od Normandie po Azurové pobřeží. Francie je nejvěhlasnější světovou zemí vína a jednoznačně také cyklistiky.

Nezávazná objednávka

FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA
  Francie, Azurové pobřeží, Francouzská riviéra, Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Cannes, Nice

Původní cena
11 490 Kč/os

Cena
10 801 /os

Cestující

Číslo zájezdu: 2 032 433

Zájezd

dospělá osoba na pevném lůžku
2
10 801 Kč
příplatek za fakultativní výlet 5. den Porquerolles
0
750 Kč
příplatek za fakultativní výlet 5. den Porquerolles - osoba
0
750 Kč
příplatek za jednolůžkový pokoj
0
4 200 Kč

Pojištění

balíček pojištění Uniqa (cestovní, sportovní, storno, COVID) - dospělý
2
525 Kč
balíček pojištění Uniqa (cestovní, sportovní, storno, COVID) - dítě do 18 let
0
406 Kč