Termín:
30. 5. – 3. 6. 2018
Počet dní:
5 (st – ne)
Počet nocí:
4
Doprava:
autobusem
Strava:
polopenze
Původní cena:
8 790  Kč
Cena za osobu:
Nezávazná objednávka

Popis ubytování a programu zájezdu

Popis

Historická města Kladsko a Svídnice jsou zastávkami na cestě do Vratislavi. Centrum Vratislavi je plné architektonických skvostů. Zámek Ksiaž patří mezi nejkrásnější v Polsku. Čenstochová je nejvýznamnější polské poutní místo. Solné doly Vělička a Zakopané ve Vysokých Tatrách nelze vynechat. Krakov jako sídelní město polských králů je celoevropským pojmem.

Přehled

5denní poznávací zájezd s denními přejezdy 4 noci s polopenzí (snídaně vždy bufet, 2x večeře hotel Šlask Vratislav bufet, 2x večeře hotel Artur Krakov servírovaná 3 chody) v programu perly jižního Polska jako Vratislav, Krakov či Vělička a mnoho dalšího...

Stručná trasa

Swidnica (Svídnice);50.846885, 16.490978 Klodzko (Kladsko);50.435600, 16.661088 Wroclaw (Vratislav);51.108460, 17.035115 Czestochova (Čenstochová);50.811949, 19.116240 Krakow (Krakov);50.054067, 19.934827 solný důl Wieliczka (Vělička);49.983800, 20.053834 Zakopané;49.300055, 19.947094 Gubalówka;49.306294, 19.933831

Úvod

5denní zájezd s denními přejezdy

1. den

Odjezd ráno. Přejezd do Polska. Příjezd do Kladska (Klodzko) - historického města s mohutnou pevností. Prohlídka starobylé části města. V kostele Nanebevzetí Panny Marie je hrobka prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Gotický most přes řeku Kladská Nisa bývá nazýván 'Malým Karlovým mostem'. Po procházce městem prohlídka mohutné pruské pevnosti, odkud je nejkrásnější pohled na městské centrum. Odjezd do Svídnice (Swidnica). Město bylo sídlem Svídnického knížectví, pocházela odtud třetí manželka Karla IV. Anna Svídnická. Prohlídka starobylého města a kostela Míru Svaté Trojice (památka UNESCO). Po prohlídce odjezd do Vratislavi (Wroclaw). Ubytování v hotelu Šlask. Večeře. Nocleh.

2. den

Snídaně. Prohlídka Vratislavi - metropole Dolního Slezska. Historickým centrem je Hlavní náměstí (Rynek) s pozdně gotickou radnicí a renesančními měšťanskými domy. Nádherný je i výhled na město z věže kostela sv.Alžběty, vyhlídková plošina je ve výšce 72 metrů. Ve vratislavské barokní univerzitě navštívíte nádherně vyzdobenou Aulu Leopoldinu. Po přestávce na oběd se vydáte na ostrovy na řece Odře, která protéká městem. Nejznámějším vratislavským mostem je visutý Grunwaldský most. Na Tumském ostrově, kam vede Tumský most, se začaly psát dějiny města, které podle pověsti založil český kníže Vratislav. Jeho dominantou je katedrála sv.Jana Křtitele. Na vedlejším Pískovém ostrově je kostel Nejsvětější Panny Marie Na Písku. Poté odjezd k zámku Ksiaž, největšímu ve Slezsku. Prohlídka jednoho z nejkrásnějších polských zámků, ke kterému se vážou dodnes zcela neobjasněné záhady z dob nacistické okupace. Návrat do hotelu Slask. Večeře. Nocleh.

3. den

Snídaně. Odjezd do Čenstochové (Czestochowa) - nejvýznamnějšího polského poutního místa. Nad městem se vypíná paulinský klášter Jasná hora (Jasna Góra) s několika významnými sakrálními objekty uprostřed mohutných barokních hradeb. Duchovním centrem země je bazilika sv.Kříže a Narození Panny Marie, ve které je Černá Madona - nejvýznamnější ikona katolické víry v Polsku. Obraz Černé Madony je uvnitř baziliky v kapli Matky Boží Čenstochovské. Po prohlídce areálu odjedete přes vápencové pohoří Krakovská vrchovina do Krakova. Vrchovinou prochází Trasa Orlích hnízd s mnoha hrady na skalních vrcholech. Po příjezdu do Krakova procházka židovskou čtvrtí Kazimierz, která je zapsána na seznamu památek UNESCO. Centrem je ulice Szeroka, kde najdete pět synagog. Dosud fungující je synagoga Remuh, ostatní jako synagoga Tempel, Stará synagoga a Izákova synagoga slouží různým společenským účelům jako muzea, koncertní či výstavní sály. Ubytování v hotelu Artur. Večeře. Nocleh.

4. den

Snídaně. Odjezd do Věličky (Wieliczka) u Krakova a návštěva vyhlášených solných dolů, které jsou kulturní památkou UNESCO. Výprava do podzemí přiblíží historii těžby soli, uvidíte podzemní solná jezera i solnou kapli sv.Krále s řadou soch a reliefem Poslední večeře vytesaných ze soli. Odjezd do horského střediska Zakopané (Zakopane) na úpatí Vysokých Tater. Turistickým lákadlem Zakopaného je ulice Krupówki plná obchůdků, butiků a korzujících turistů. Kostel Matky Boží Čenstochovské je originální dřevěnou stavbou. Po procházce vyjedete pozemní lanovkou na Gubalówku (1.120 m n.m.), odkud se otevírá nejúchvatnější podívaná na polskou severní stranu Vysokých Tater. Po návratu lanovkou zpět odjezd do Krakova. Návrat do hotelu Artur. Večeře. Nocleh.

5. den

Snídaně. Celodenní prohlídka historického centra Krakova, které je kulturní památkou UNESCO. Projdete si největší evropské středověké náměstí Rynek Główny s dominantním kostelem Panny Marie, kostelem sv.Vojtěcha a známými tržnicemi Sukiennice. Atmosféru historického královského města dotváří trubač, který každou hodinu troubí z věže mariánského kostela. Barbakan náleží k dochovaným prvkům středověkého opevnění Krakova. Po přestávce na oběd se vydáte Královskou cestou na návrší Wawel. Nad řekou Vislou se tyčí symbol Krakova - hrad Wawel, který byl v minulosti sídlem polských králů, majestátní katedrála sv.Stanislava a sv.Václava s hrobkami polských panovníků a dalších významných osobností. Prohlídka reprezetačních prostor královského hradu, katedrály a možnost výstupu na věž se zvonem Zikmund. Po prohlídce odjezd do ČR. Návrat kolem půlnoci.

Minimální výměna na vstupy

164 PLN.

Obsah ceny

Základní cena zahrnuje

4 noci s polopenzí v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu autobusem, průvodce.

Základní cena nezahrnuje

  • cestovní pojištění
  • místní taxy a poplatky (např. pobytová taxa, vratná kauce apod.)
  • fakultativní služby (za příplatek)
  • víza (pokud jsou vyžadována)

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Doklady o pojištění jednotlivých cestovních kanceláří naleznete zde. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře Inex, která zájezd organizuje.

  • Lokalita dle CK: Dle popisu
  • Místo dle CK: Zakopane