ITÁLIE - BENÁTKY A OSTROV BURANO

Itálie, Benátsko, Benátky

ITÁLIE - BENÁTKY A OSTROV BURANO

  Itálie, Benátsko, Benátky
Číslo zájezdu: 2 052 436
Detail nabídky a možnosti objednání zájezdu:
Anotace

Jedno z nejslavnějších měst světa vyrůstá přímo z vodní hladiny. Díky své poloze na 118 ostrůvcích v laguně si Benátky uchovaly stejnou podobu, jak je známe z malířských pláten renesančních a barokních mistrů. V jejich ulicích nejezdí auta ani skútry. Veškerý provoz se odehrává na vodní hladině. Zájezd vám Benátky představí jako město proslulých památek, kulisu známých filmů a literárních děl. Náš průvodce vás zavede k významným památkám i na místa, která stále ještě davy turistů neobjevily, doporučí vám místní speciality a zájemcům domluví výlet gondolou. Vyhlídkovou jízdou po laguně vám město zasadíme do jeho okolí, které tvoří laguna a venkov s pestrobarevnými domky.

Program zájezdu

1. den zájezdu
Ve večerních hodinách odjezd z republiky do Itálie.
2. den zájezdu
Ráno příjezd do benátského přístavu Fusina. Lodní výlet za klenoty BENÁTSKÉ LAGUNY. Plavba mezi ostrovy benátského venkova na půvabné BURANO, ostrov pestrobarevných domků a ruční výroby krajek. Poté prohlídka historického města BENÁTKY (UNESCO) s průvodcem. Ukážeme si náměstí Piazza San Marco s úchvatnou bazilikou - vzpomínka na spojení Benátek s Byzancí, triumf gotické architektury - Dóžecí palác – symbol slávy a moci Benátek s krásným podloubím ve stylu benátské gotiky nebo Kampanilu - možnost vyjet výtahem na téměř 100 m vysokou zvonici s vyhlídkou, která ilustruje, proč se o Benátkách hovoří jako o městu ostrovů. Jen pár minut chůze je to z náměstí ke Canalu Grande s okázalými paláci. Projdeme se ke slavnému mostu Ponte Rialto. V podvečer návrat lodí k busu a odjezd na ubytování.
3. den zájezdu
Ráno přejezd kolem vil a zámků na řece Brentě do přístavu Fusina. Přeplutí lodí do centra Benátek. Procházka k největším benátským kostelům Zanipolo a Frari s díly od Veroneseho, Tizoana nebo Donatella, romantická náměstí – campa ve čtvrtích Dorsoduro, San Polo nebo Castello, úzké uličky i honosné paláce, kanály a středověké kostely, opera La Fenice. Možnost návštěvy proslulé obrazové galerie Accademia s kolekcí děl benátských mistrů nebo romantické projížďky na gondole. Večer návrat do přístavu Fusina a cesta do ČR.
4. den zájezdu
Ráno návrat domů.

Podnadpis

MĚSTO NA LAGUNĚ

Podnadpis

ITÁLIE - POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO BENÁTEK 2022

Typ ubytování

hotel***

Základní cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem,
 • 1x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 1x snídani,
 • průvodce CK

Základní cena nezahrnuje

 • pobyt. taxu,
 • vstupné,
 • plavby lodí po kanálech cca 30 €,
 • vstupní (vjezdové) poplatky do Benátek (očekává se zavedení v průběhu r. 2022),
 • fakult. služby a vše ostatní co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
 • Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj 600 Kč,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 160 Kč,
 • připojištění Covid Evropa
 • 1x večeři 350 Kč

Informace o zájezdu

Pořadatel: REDOK TRAVEL s.r.o., IČ 25258281.
Lokalita dle pořadatele: Dle popisu, Benátky, Burano
Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře.

565 656 410 Číslo zájezdu: 2 052 436
dnes 8–18 h

Itálie

Itálie je jeden z nejbohatších států Evropy co do přírodních i kulturních zajímavostí. Země na Apeninském poloostrově je krajinou nekonečných horských masivů, dlouhých písčitých pláží a bohaté historie. Hraničí s Francií, Švýcarskem, Rakouskem a Slovinskem. Uvnitř území se nacházejí dva vnitřní ministáty San Marino a Vatikán. Břehy Itálie omývá celkem pět moří: Jaderské, Jónské, Tyrhénské, Ligurské a Středozemní moře. Délka pobřeží je závratných 7 600 km.

Může se pochlubit svými dějinami, kulturními i přírodními krásami, z nichž 51 je zapsáno do seznamu památek UNESCO. Z přímořských regionů lze doporučit nejvíce oblíbené Benátsko, dále ale také Kalábrii, Palmovou riviéru, Toskánsko, Abruzzo apod. V zimě je Itálie lyžařským rájem, vyznavači zimních sportů z celého světa míří hlavně do Trentina - Alta Adige, Jižního Tyrolska, nebo propojených gigantů Dolomiti Superski a Sella Rondy. Benátky a Řím jsou zase jedněmi z nejoblíbenějších cílů vyznavačů eurovíkendů.

Nezávazná objednávka

ITÁLIE - BENÁTKY A OSTROV BURANO
  Itálie, Benátsko, Benátky

Cena
4 590 Kč/os

Cestující

Číslo zájezdu: 2 052 436

Zájezd

dospělá osoba na pevném lůžku
2
4 590 Kč
příplatek za 1x večeři
0
350 Kč
příplatek za 1x večeři - osoba
0
350 Kč
příplatek za jednolůžkový pokoj
0
600 Kč

Pojištění

balíček pojištění Uniqa (cestovní, sportovní, storno, COVID) - dospělý
2
300 Kč
balíček pojištění Uniqa (cestovní, sportovní, storno, COVID) - dítě do 18 let
0
232 Kč
samostatné pojištění storna Uniqa - za osobu
0
270 Kč