ITÁLIE - MOZAIKA TOSKÁNSKA

Itálie, Ligurie, Ligurská riviéra, Toskánsko, Florencie

ITÁLIE - MOZAIKA TOSKÁNSKA

  Itálie, Ligurie, Ligurská riviéra, Toskánsko, Florencie
Číslo zájezdu: 2 037 813
Detail nabídky a možnosti objednání zájezdu:
Anotace

Poznejte s námi Toskánsko. Právě na podzim je doba přímo ideální k poznávání nejzajímavějších měst a městeček tohoto jedinečného regionu. Navštívíme Florencii, kolébku renesance, město Michelangela a rodu Medici, romantické, nenapodobitelné a neustále živé město. Prozkoumáme krásné středověké Monteriggioni a jedinečnou Sienu. Formou výletu pak poznáme a projdeme středověký „Manhattan“ San Gimignano a nakloníme se společně se šikmou věží v Pise.
Florencie - Pisa – San Gimignano - Monteriggioni - Siena

Program zájezdu

1. den zájezdu 
V podvečerních hodinách odjezd z ČR do Itálie.
2. den zájezdu 
FLORENCIE (UNESCO), město můžeme právem označit za jedno z hlavních center umění v Evropě, kolébku renesance, jejíž odkazy dnes nalezneme všude v ulicích, v galeriích, kostelech i muzeích. Prohlídka města, kostel Santa Croce, který za svými zdmi ukrývá pomníky mnoha věhlasných Florenťanů, Bargello, katedrála S.Maria del Fiore, baptisterium, hrobka Medicejských, náměstí Piazza della Signoria s Palazzo Vecchio, galerie Uffizi, nejstarší dochovaný most ve městě Ponte Vecchio, jeden z největších florentských paláců Palazzo Pitti aj.
3. den zájezdu
Krajina středověkého Toskánska, to je náš fakultativní výlet do PISY (UNESCO), město proslulé svou šikmou věží, náměstí Campo dei Miracoli (Pole zázraků), katedrála, baptisterium, Camposanto. Následuje středověké opevněné město rodových věží připomínající středověký Manhattan SAN GIMIGNANO s nespočetnými architektonickými poklady, náměstí Piazza della Cisterna, Piazza del Duomo, bazilika, poutní kostel, místní gastronomie, víno Vernaccia di San Gimignano. Pro ty co s námi nepojedou na výlet, individuálně FLORENCIE, kde budete mít dostatek času k návštěvám proslulých muzeí např: galerie Bargello, kde středověký palác ukrývá soubor renesančních plastik od Donatella, Ghibertiho nebo Michelangela, galerie Accademia, světově proslulá svou sbírkou soch od Michelangela, vč. Michelangelova Davida a dalších, individuální volno ve městě.
4. den zájezdu
Navštívíme středověké MONTERIGGIONI na vrcholu nízkého kopce, zdi ve tvaru královské koruny, svahy poseté olivovníky a vinnou révou, jeden z nejlepších příkladů středověkého obezděného městečka v celé Itálii, nádherně se vyjímající v podzimní krajině. Nedaleká SIENA, jedno z nejkrásnějších měst Itálie, prohlídka historického centra (UNESCO), hl. náměstí Piazza del Campo, zvonice Torre del Mangia, sienská katedrála – jeden z nejlepších příkladů gotiky v celé Itálii, baptisterium s mramorovou fasádou, procházka klikatými uličkami centra s kostely, paláci a muzei. Odjez do ČR.

5. den zájezdu

Předpokládaný příjezd v dopoledních hodinách.

Podnadpis

FLORENCIE + PISA + SAN GIMIGNANO

Podnadpis

POZNÁVACÍ ZÁJEZD, DOVOLENÁ V TOSKÁNSKU 2022

Typ ubytování

hotel

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
2x ubytování v hotelu *** ve 2lůžk. pokojích s příslušenstvím
 
STRAVOVÁNÍ
2x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2020) – ceny v EUR (€)
Florencie – Palazzo Vecchio muzeum 12,50 €
Florencie – Piazza del Duomo – zvonice 15 €
Florencie – Piazza del Duomo – muzeum + baptisterium 10 €
Florencie – Piazza del Duomo – Brunelleschi's Dome 20 €
Florencie – Dóm St. Croce 8 €
Florencie – kostel San Lorenzo 9 €
Florencie – Kaple Medicejských 9 €
Florencie – Santa Maria Novella 7,50 €
Florencie – Palazzo Pitti 16 €
Florencie – Bargello National Museum 8 €
Florencie – MHD 1,50 € / 1 jízda max 90min (2,50 € při zakoupení přímo u řidiče), 4 jízdy 4,70 €
Pisa – náměstí Campo dei Miracoli – šikmá věž 18 €
Pisa – náměstí Campo dei Miracoli – baptisterium 5 €
Pisa – náměstí Campo dei Miracoli – Sinopie museum 5 €
Pisa – náměstí Campo dei Miracoli – Opera del Duomo museum 5 €
Pisa – náměstí Campo dei Miracoli – Camposanto 5 €
nebo
Pisa – výhodné sdružené vstupné na 1 památku na náměstí Campo dei Miracoli (kromě šikmé věže) 5 €, 2 památky 7 €, 3 památky 8 €, 4 památky 9 €. Ke každé vstupence je vstup do katedrály zdarma.
San Gimignano – Basilica di Santa Maria Assunta (Duomo) + Chapel of St. Fina 4 €
San Gimignano – muzeum sakrálního umění 3,50 €
San Gimignano – Torre Grossa, radnice, muzeum 9 €
nebo
San Gimignano Pass 13 € - vstup do všech muzeí - (Palazzo Comunale - Pinacoteca - Torre Grossa; Museo Archeologico - Spezieria di Santa Fina - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea; Chiesa di San Lorenzo in Ponte) + Duomo and Religious Art Museum
Siena – zvonice Torre del Mangia 10 €
Siena – souhrnné vstupné 'Opa Si' Pass 13-15 € (zahrnující vstupy v komplexu - do katedrály Nanebevzetí Panny Marie, baptisteria, krypty, knihovny Piccolomini, galerie umění, Museo dell'Opera)
Siena – radnice 9 €
 
K zakoupení předem v CK:
- galerie Uffizi 650 Kč (18-25 let 300 Kč, do 18 let 120 Kč,) nutná rezervace v CK min. měsíc před odjezdem, v případně mimořádné výstavy se může cena vstupenky zvýšit
- fakult. výlet Pisa – San Gimignano 650 Kč (min. 20 účastníků)
 
DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 100-150 €, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.
UPOZORNĚNÍ
Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení.
MĚNA A KURZ
EURO (značení €), 1 € = cca 26 Kč

Základní cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem, 
 • 2x ubytování v hotelu*** - 2lůž. pokoje s příslušenstvím, 
 • 2x snídani, 
 • průvodce CK

Základní cena nezahrnuje

 • vstupné, 
 • pobytovou taxu, 
 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
 • Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj 1300 Kč,
 • 2x večeře 800 Kč,
 • galerie Uffizi 650 Kč (18-25 let 300 Kč, do 18 let 120 Kč,) nutná rezervace v CK min. měsíc před odjezdem, v případně mimořádné výstavy se může cena vstupenky zvýšit,
 • fakult. výlet Pisa – San Gimignano 650 Kč (min. 20 účastníků),
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí,
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa

Informace o zájezdu

Pořadatel: REDOK TRAVEL s.r.o., IČ 25258281.
Lokalita dle pořadatele: Dle popisu, Florencie, Ligurie, Toskánsko
Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře.

565 656 410 Číslo zájezdu: 2 037 813
dnes 8–18 h

Itálie

Itálie je jeden z nejbohatších států Evropy co do přírodních i kulturních zajímavostí. Země na Apeninském poloostrově je krajinou nekonečných horských masivů, dlouhých písčitých pláží a bohaté historie. Hraničí s Francií, Švýcarskem, Rakouskem a Slovinskem. Uvnitř území se nacházejí dva vnitřní ministáty San Marino a Vatikán. Břehy Itálie omývá celkem pět moří: Jaderské, Jónské, Tyrhénské, Ligurské a Středozemní moře. Délka pobřeží je závratných 7 600 km.

Může se pochlubit svými dějinami, kulturními i přírodními krásami, z nichž 51 je zapsáno do seznamu památek UNESCO. Z přímořských regionů lze doporučit nejvíce oblíbené Benátsko, dále ale také Kalábrii, Palmovou riviéru, Toskánsko, Abruzzo apod. V zimě je Itálie lyžařským rájem, vyznavači zimních sportů z celého světa míří hlavně do Trentina - Alta Adige, Jižního Tyrolska, nebo propojených gigantů Dolomiti Superski a Sella Rondy. Benátky a Řím jsou zase jedněmi z nejoblíbenějších cílů vyznavačů eurovíkendů.

Nezávazná objednávka

ITÁLIE - MOZAIKA TOSKÁNSKA
  Itálie, Ligurie, Ligurská riviéra, Toskánsko, Florencie

Cena
6 590 Kč/os

Cestující

Číslo zájezdu: 2 037 813

Zájezd

dospělá osoba na pevném lůžku
2
6 590 Kč
příplatek za galerii Uffizi - dítě do 18 let
0
120 Kč
příplatek za galeri Uffizi - dítě 18-24 let
0
300 Kč
příplatek za fakult. výlet Pisa - San Gimignano
0
650 Kč
příplatek za Galerii Uffizi - osoba
0
650 Kč
příplatek za fakultativní výlet Pisa - San Gimignano - osoba
0
650 Kč
příplatek za 2x večeře - osoba
0
800 Kč
příplatek za galerii Uffizi - osoba
0
650 Kč
příplatek za jednolůžkový pokoj
0
1 300 Kč

Pojištění

balíček pojištění Uniqa (cestovní, sportovní, storno, COVID) - dospělý
2
375 Kč
balíček pojištění Uniqa (cestovní, sportovní, storno, COVID) - dítě do 18 let
0
290 Kč
samostatné pojištění storna Uniqa - za osobu
0
270 Kč