Termín:
27. 4. – 1. 5. 2019
Počet dní:
5 (so – st)
Počet nocí:
2
Doprava:
autobusem
Strava:
snídaně
Cena za osobu:
Nezávazná objednávka

Popis ubytování a programu zájezdu

Anotace

Země plné květin, lahodných sýrů, větrných mlýnů, malých městeček s kouzelnými zákoutími – to jsou státy Beneluxu. Vdechneme slaný vítr od moře, projdeme se podél polí tulipánů, nasajeme atmosféru z obrazů starých mistrů v Amsterdamu, Bruggách a Gentu.Zájezd provází Petr Horák. Gent - Bruggy - Delft - Haag - Keukenhof - Zaanse Schans - Amsterdam

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd z ČR ve večerních hodinách (cca 21:00 hod. překročení hranic z ČR). 

2. den zájezdu
Ráno návštěva vlámského města GENT, které bylo ve středověku považováno za konkurenta Paříže, historické jádro, malebné nábřeží Graslei, úžasně zachované cechovní domy, Korenmarkt, dominanta města Belfort. Kolem poledne příjezd do „Benátek severu“, romantických BRUGG. Prohlídka středověkého města, historické jádro na ostrově (UNESCO), náměstí Burg s radnicí Stadhuis, náměstí Markt, hlavní náměstí a tržiště města, zvonice, bazilika Svaté Krve, gotický kostel Panny Marie - Michelangelovo sousoší Madony s dítětem vytvořené z bílého mramoru, tzv. Bruggská madona. Fakult. projížďka lodí po kanálech, individuální volno, kde na nás na každé ulici čeká prodejna s krajkami a vyhlášené belgické pralinky a pivo. Odjezd na ubytování.

3. den zájezdu
Dopoledne navštívíme město DELFT, prohlídka, historické centrum, kostely Oude Kerk a Nieuwe Kerk, renesanční a gotické štítové domy aj., pokračujeme k prohlídce sídelního města nizozemské vlády HAAG, staré město, mj. Binnenhof, Mauritshuis. Odpoledne světově proslulý a nejslavnější květinový park Holandska KEUKENHOF, kde každý rok na 32 ha vykvete kolem 6 milionů cibulovin, hlavně tulipánů, narcisů a hyacintů. Právě v dubnu bude vše v plném květu.

4. den zájezdu
Ráno prohlídka obydleného skanzenu s dřevěnými domy, větrnými mlýny, tradičními kroji v ZAANSE SCHANS s ukázkou výroby dřeváků, sýrů. Zbytek dne strávíme v korunovačním městě AMSTERDAM, náměstí Dam, Královský palác, malé uličky s krámky, květinový trh, brusírny diamantů, fakult. Muzeum Vincenta van Gogha (muzeum schraňuje většinu Van Goghových prací) nebo Rijksmuseum (největší státní muzeum v Nizozemsku s kolekcí nizozemských mistrů), fakult. projížďka lodí po kanálech. Večer odjezd domů.

5. den zájezdu
V ranních hodinách návrat do ČR (přejezd hranic v cca 07:30 hod.).

Podnadpis

A KVĚTINOVÝ PARK KEUKENHOF

Typ ubytování

hotel

Orientační ceny vstupného

Amsterdam: Van Gogh muzeum 18 €
Amsterdam: Rijksmuseum 17,50 €
Amsterdam: plavba po grachtech 16 €
Amsterdam: královský palác 10 €
Amsterdam: Rembrandsthaus 13 €
Keukenhof: 18 € (skupiny 15,50 €)
Aalsmeer: burza 6 €
Zaanze Schans: zdarma
Zaanse Schans: Verkade Pavillion 7 €
Bruggy: kostel Panny Marie 5 €
Bruggy: Belfort 10 €
Bruggy: Radnice 4 € Bruggy: Lodičky 9 €
Gent : Belfort 6 €Groneningen muzeum 8 €Čokoládové muzeum 8 €Kostel Salvatora 5 €Delft: 1 kostel (starý nebo nový) 4 € (oba 7 €)Oude Kerk 10 €Židovské muzeum + synagoga 15 €

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 60 - 80 €

Obsah ceny

Základní cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem 
 • 2x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 2x snídaně
 • průvodce

Základní cena nezahrnuje

Cena

 • vstupné
 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
 • Muzeum Van Gogh - nutná rezervace v CK min. 1 měsíc před odjezdem.

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 1900 Kč
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Doklady o pojištění jednotlivých cestovních kanceláří naleznete zde. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře Redok Travel, která zájezd organizuje.

 • Lokalita dle CK: Dle popisu
 • Místo dle CK: Amsterdam, Bruggy, Delft, Gent, Haag, Keukenhof, Zaanse Schans
Informace o slevách

JARNÍ BENELUX

Číslo zájezdu: 1167959
Belgie, Lucembursko, Nizozemí, Nizozemí, Východní Flandry, Západní Flandry, Amsterdam, Bruggy, Delft, Gent, Haag, Keukenhof, Lisse, Zaanse Schans