JARNÍ BENELUX

Belgie, Lucembursko, Nizozemí, Nizozemí, Východní Flandry, Gent, Keukenhof, Lisse

JARNÍ BENELUX

  Belgie, Lucembursko, Nizozemí, Nizozemí, Východní Flandry, Gent, Keukenhof, Lisse
Detail nabídky a možnosti objednání zájezdu:
Anotace

Země plné květin, lahodných sýrů, větrných mlýnů, malých městeček s kouzelnými zákoutími – to jsou státy Beneluxu. Vdechneme slaný vítr od moře, projdeme se podél polí tulipánů, nasajeme atmosféru z obrazů starých mistrů v Amsterdamu, Bruggách a Gentu.

Zájezd provází Petr Horák

Gent - Bruggy - Delft - Haag - Keukenhof - Zaanse Schans - Amsterdam

Program zájezdu

1. den zájezdu

Odjezd z ČR ve večerních hodinách (cca 21:00 hod. překročení hranic z ČR). 2. den zájezdu

Ráno návštěva vlámského města GENT, které bylo ve středověku považováno za konkurenta Paříže, historické jádro, malebné nábřeží Graslei, úžasně zachované cechovní domy, Korenmarkt, dominanta města Belfort. Kolem poledne příjezd do „Benátek severu“, romantických BRUGG. Prohlídka středověkého města, historické jádro na ostrově (UNESCO), náměstí Burg s radnicí Stadhuis, náměstí Markt, hlavní náměstí a tržiště města, zvonice, bazilika Svaté Krve, gotický kostel Panny Marie - Michelangelovo sousoší Madony s dítětem vytvořené z bílého mramoru, tzv. Bruggská madona. Fakult. projížďka lodí po kanálech, individuální volno, kde na nás na každé ulici čeká prodejna s krajkami a vyhlášené belgické pralinky a pivo. Odjezd na ubytování.3. den zájezdu

Dopoledne navštívíme město DELFT, prohlídka, historické centrum, kostely Oude Kerk a Nieuwe Kerk, renesanční a gotické štítové domy aj., pokračujeme k prohlídce sídelního města nizozemské vlády HAAG, staré město, mj. Binnenhof, Mauritshuis. Odpoledne světově proslulý a nejslavnější květinový park Holandska KEUKENHOF, kde každý rok na 32 ha vykvete kolem 6 milionů cibulovin, hlavně tulipánů, narcisů a hyacintů. Právě v dubnu bude vše v plném květu.4. den zájezdu

Ráno prohlídka obydleného skanzenu s dřevěnými domy, větrnými mlýny, tradičními kroji v ZAANSE SCHANS s ukázkou výroby dřeváků, sýrů. Zbytek dne strávíme v korunovačním městě AMSTERDAM, náměstí Dam, Královský palác, malé uličky s krámky, květinový trh, brusírny diamantů, fakult. Muzeum Vincenta van Gogha (muzeum schraňuje většinu Van Goghových prací) nebo Rijksmuseum (největší státní muzeum v Nizozemsku s kolekcí nizozemských mistrů), fakult. projížďka lodí po kanálech. Večer odjezd domů.5. den zájezdu

V ranních hodinách návrat do ČR (přejezd hranic v cca 07:30 hod.).

Podnadpis

A KVĚTINOVÝ PARK KEUKENHOF

Typ ubytování

hotel

Orientační ceny vstupného

Amsterdam Van Gogh muzeu 18 (nutná rezervace v CK měsíc před odjezdem)
Amsterdam Rijksmuseum 17,50, do 17 let zdarma
Amsterdam loď po kanálech 10
Amsterdam královský palác 10
Amsterdam Rembrandsthaus 13
Oude Kerk 10
Židovské muzeum + synagoga 15
Větrný mlýn 4
Keukenhof 16
Zaanze Schans zdarma
Bruggy kostel Panny Marie 5
Bruggy špitál sv.Jana 8
Bruggy Groeningemuzeum 8
Bruggy čokoládové muzeum 8
Delft starý kostel 4
Bruggy Belfort 8
Bruggy Radnice 4
Bruggy loď 8
Bruggy zvonice 10
Gent oltář 4

Kapesné

Doporučená částka na vstupné cca 170 EUR.

Zajímavosti
Doporučujeme

Bruggy, historické jádro na ostrově
Zaanse Schans, obydlený skanzen
nábřeží Graslei v Gentu
květinový park Keukenhof

Základní cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem,  
 • 2x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
 • 2x snídaně, 
 • průvodce CK

Základní cena nezahrnuje

 • vstupné, 
 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“, 
 • Muzeum Van Gogh (cca 19€) - nutná rezervace v CK min. 1 měsíc před odjezdem.

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 1900 Kč
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře, která zájezd organizuje. Tento zájezd pořádá cestovní kancelář Redok Travel, IČ: 25258281. Upozorňujeme, že cestovní kancelář si z důvodů uvedených v obchodních podmínkách vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy.

 • Lokalita dle CK: Dle popisu
 • Místo dle CK: Gent, Keukenhof

565 656 610 Číslo zájezdu: 1 482 384
dnes 7.30–18 h

Nezávazná objednávka

JARNÍ BENELUX
  Belgie, Lucembursko, Nizozemí, Nizozemí, Východní Flandry, Gent, Keukenhof, Lisse

Cena
6 990 /os

Cestující

Číslo zájezdu: 1 482 384

Zájezd

dospělá osoba na pevném lůžku
2
6 990 Kč
příplatek za jednolůžkový pokoj
0
1 900 Kč

Pojištění

komplexní balíček pojištění (cestovní, sportovní a storno plus) - dospělý 18 - 69 let
2
380 Kč
komplexní balíček pojištění (cestovní, sportovní a storno plus) - dítě do 17 let
0
220 Kč
komplexní balíček pojištění (cestovní, sportovní a storno plus) - senior od 70 let
0
580 Kč
samostatné pojištění Storno - za osobu
0
108 Kč