Termín:
30. 11. – 3. 12. 2017
Počet dní:
4 (čt – ne)
Počet nocí:
3
Doprava:
letecky Praha
Strava:
snídaně
Cena za osobu:
Nezávazná objednávka

Popis ubytování a programu zájezdu

Popis

Vydejte se s námi do Kodaně, jedinečné severské metropole. Navštívíme nejzajímavější místa Kodaně a přesvědčíme se, že zdejší vánoční trhy a atmosféra patří bez nadsázky mezi 10 nejkrásnějších na světě. Nádherně vyzdobené, nasvícené a vonící – takové je město v období adventu. Vánočních trhů tu najdete mnoho, všude se popíjí vynikající “glogg” svařené červené víno s likérem, mandlemi a rozinkami nebo vánoční pivo Julebrig z místních pivovarů Carlsberg a Tuborg. Jedny z největších a nejkrásnějších vánočních trhů se konají v nejstarším evropském zábavním parku Tivoli, navštívíme i vánoční trhy Christiania a na dánských specialitách si pochutnáme ve starém přístavu Nyhavn.

Program

1. den zájezdu
Dle letového řádu odlet s průvodcem z Prahy, přílet do KODANĚ, transfer na ubytování do hotelu a první seznámení s metropolí. Prohlídku zahájíme u slavné Glyptotéky, špičkového muzea, jehož sbírky zahrnují mj. skvostná sochařská díla starověkých středomořských kultur (Egypta, Řecka a Říma) a zároveň rozsáhlou kolekci obrazů francouzských impresionistů či malířů dánského zlatého věku. Kolem Radnice půjdeme k Národnímu muzeu, které leží pouze pár desítek metrů od ostrova Slotsholmen, jemuž dominuje královský palác Christianborg. Ten je sídlem všech tří složek státní moci. Své působiště zde má parlament, ministerský předseda i nejvyšší soud. Některé sály paláce jsou dodnes vyhrazeny také dánskému monarchovi, v současnosti královně Markétě II. V jihovýchodní části ostrova stojí pozoruhodná budova Královské knihovny, která je výjimečnou ukázkou harmonického spojení dvou zcela odlišných architektonických stylů. Našemu zájmu neunikne ani budova bývalé kodaňské burzy, jejíž neobvyklá věž tvořená spleteným dračími ocasy se každému dozajista zapíše do paměti. Na závěr zavítáme na pěší zónu Stroget, kterou tvoří několik na sebe navazujících rušný ulic plných obchodů a kaváren.
2. den zájezdu
Dopoledne se vydáme ke královskému paláci Rosenborg. Elegantní cihlová stavba zkonstruovaná ve stylu holandské renesance je obklopena rozsáhlým parkem. Interiér paláce slouží jako muzeum, jehož podzemní část ukrývá klenotnici s dánskými korunovačními klenoty. Kolem poledne se zájemci mohou vydat na projížďku lodí, viděna z vodní hladiny se krása Kodaně násobí. Odpoledne věnujeme severní části centra města. Procházku započneme na Králově novém náměstí (Kongens Nytorv), které je obklopeno význačnými budovami Královského divadla, paláce Charlottenborg, luxusního více než století starého nákupního domu Magasin du Nord či Hotelu d´Angleterre. Z východní strany náměstí vybíhá Nyhaven (Nový přístav), jedno z nejmalebnějších a také nejznámějších zákoutí dánské metropole, barevné domky, staré dřevěné lodě, vánoční atmosféra. Kousek na sever leží královská rezidence Amalienborg, jež je ve skutečnosti složena hned ze čtyř samostatně stojících paláců. V osové linii s palácem spatříme monumentální Mramorový kostel. Na druhé straně od paláce, na protilehlém ostrově Holmen, stojí dech beroucí modernistická Královská opera. Prohlídka Kodaně by nebyla kompletní, pokud bychom nezavítali k půvabné Malé mořské víle. Socha je umístěna nedaleko citadely, která je obklopena klidným městským parkem.
3. den zájezdu
Dokončení prohlídky Kodaně. Procházka z Nového náměstí (Nytorv) k místní katedrále, do univerzitní čtvrti a ke Kruhové věži (Rundetaarn), z jejíhož horního patra se nabízejí pěkné pohledy na rovinaté město. Nakonec přejedeme do Kristiánova přístavu (Christanshavn), z velké části revitalizované residenční čtvrti města s neopakovatelnou vánoční atmosférou. Odpoledne bude naši pozornost lákat zábavní park Tivoli, kde najdeme ty nejkrásnější vánoční trhy Kodaně. Variantně je pro zájemce připraven půldenní fakultativní výlet vlakem z Kodaně do Helsingoru, jehož hlavním lákadlem je tzv. kulturní přístav Kronborg. Ten zahrnuje stejnojmenný hrad (UNESCO), který je vedle svého architektonického půvabu proslaven především jako dějiště Shakespearovy tragedie Hamlet (jméno hradu Elsinore je poangličtěnou formou Helsingoru). Kromě hradu zde však stojí rovněž modernistická konstrukce Kulturního centra a nová budova Dánského námořního muzea umístěná ve starém suchém doku.
4. den zájezdu
Individuální volno, např. k návštěvě některé z mnohých místních muzejních či galerijních institucí. Dle letového řádu přesun na letiště, odlet do Prahy.

Obsah ceny

Základní cena zahrnuje

leteckou dopravu Praha – Kodaň - Praha, vč. letištních tax a poplatků
kabinové zavazadlo dle podmínek let. společnosti
transfer z/na letiště
3x ubytování v hotelu – 2lůžk.pokoje s příslušenstvím
3x snídani
průvodce

Základní cena nezahrnuje

Příplatky

vstupné, místní dopravu v Kodani, fakult. výlet a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 2690 Kč (povinný při nedoobsazení)
odbavené zavazadlo o max. hmotnosti do 20 kg 1400 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Doklady o pojištění jednotlivých cestovních kanceláří naleznete zde. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře Datour, která zájezd organizuje.

  • Lokalita dle CK: Kodaň
  • Místo dle CK: Kodaň
Informace o slevách

Kodaň v době adventu - metropole paláců, muzeí - letecky

Číslo zájezdu: 863255
Dánsko, Kodaň