Termín:
13. 7. – 23. 7. 2018
Počet dní:
11 (pá – po)
Počet nocí:
8
Doprava:
autobusem
Strava:
snídaně
Cena za osobu:
Nezávazná objednávka

Popis ubytování a programu zájezdu

Anotace

Atraktivní zájezd do jedné z nejkrásnějších částí Norska, do oblasti Bergenu a jihozápadních fjordů. Osamocené farmy vysoko na útesech, sofistikovaná města, Hardangerfjord s nádherně zelenými břehy, krása Lysefjordu – norské ikony, Bergen a Stavanger vstupní brány do oblasti jihozápadních fjordů. Nepřijdete ani o prohlídku Osla a o putování od nejatraktivnější stolové hory Preikestolen až k Cestě trolů. Hirtshals – Kristiansand – Grimstad – Lillesand – Risor – Flekkefjord – Egersund - Stavanger – Lysefjord – vyhlídka Preikestolen - Eidfjord – Ulvik – Bergen – Hardangerfjord – Voss – Tvindefoss – Sognefjord - Jostedalsbreen - Brigsdalsbreen - Dalsnibba - Geirangerfjord - Orlí stezka - cesta Trollů – Alesund - stěna Trollů – údolí Gudbrandsdalen – Lillehammer - Oslo

Program zájezdu

1. den zájezduOdjezd z ČR v pozdních večerních hodinách přes Německo do Dánska. 2. den zájezduCesta Jutským poloostrovem, kolem poledne příjezd do HIRTSHALS, před naloděním na trajekt do Norska krátká prohlídka městečka, ev. návštěva jedinečného akvária Severního moře. V podvečerních hod. přejezd trajektem do Skandinávie, vylodění v Norsku, ubytování v Kristiansand nebo okolí. 3. den zájezduKrátká prohlídka města KRISTIANSAND, ráno atmosféra rybího trhu kolem malého přístavu, pěkné historické centrum, Posebyen (staré město). Výlet po jižním pobřeží Norska za bílými městečky usazenými v mnoha skalnatých zátokách a zálivech. Krásný GRIMSTAD na pobřeží Skagerraku, historické centrum plné úzkých uliček, muzeum Henrika Ibsena Ibsenhuset. Nabílené domy a atmosféra městečka LILLESAND. RISOR další bílé město na Skagerraku, patřící k těm nejkrásnějším v jižním Norsku, centrum kolem přístavu, barevné rybářské čluny. Po prohlídce pokračujeme k FLEKKEFJORDU (flekkefjordský kostel) a jednou z nejkrásnějších cest jižního Norska přijedeme do EGERSUNDU na ubytování. Cestou úžasná krajina plná kolmých skal a vodopádů.4. den zájezduVstupní brána do oblasti jihozápadních fjordů STAVANGER, prohlídka zachovalého historického centra s dřevěnými domy, gotickým kostelem a strážní věží nad městem a zbytek dne budeme poznávat výjimečnou krásu LYSEFJORDU, možnost projížďky lodí po fjordu nebo středně náročná delší vycházka na legendární skalní plošinu - vyhlídku PREIKESTOLEN - Pulpit rock (Kazatelna), jedinečný žulový skalní útvar, jehož stěny klesají do hloubky 604 m až do fjordu ležícího pod ním. 5. den zájezduOblastí Haugelandet, přes hory a četné fjordy dojedeme přes EIDFJORD a ULVIK do oblasti Bergenu. Cestou to nejlepší z HARDANGERFJORDU, ubytování poblíž Bergenu.6. den zájezduBERGEN, historické centrum (UNESCO), neopakovatelná atmosféra trhu, unikátní hanzovní domy Bryggen (UNESCO) - středověké kostely, stará čtvrť dřevěných domů Gamle Bergen, možnost výjezdu lanovkou na vyhlídku Fl?yen, ze které je vidět centrum města jako na dlani. Dle časových možností návštěva známého akvária. Odjezd na ubytování do oblasti Vossu.7. den zájezduZastávka u kaskádovitého vodopádu TVINDEFOSS. Přejedeme nádhernými scenériemi k rameni největšího norského fjordu SOGNEFJORDU (délka 200 km), toto legendární údolí plné jezer a vodopádů je často přirovnáváno k americkému Grand Canyonu. Vycházka horským údolím k největšímu ledovci v Evropě JOSTEDALSBREEN resp. k jeho nádhernému ledovcovému splazu BRIGSDALSBREEN. 8. den zájezduZlatá cesta severu - Vyjedeme na horské sedlo s vyhlášenou vyhlídkou DALSNIBBA (1440 m) s úchvatnými pohledy na fjord Geiranger, jehož strmé stěny jsou krášleny desítkami vodopádů, z nichž nejznámější jsou vodopády Sedm sester, Nápadník a Naděje. Městečko GEIRANGER, ležící v romantických scenériích GEIRANGERFJORDU (UNESCO). Jeho krásy nejlépe vychutnáte při vyhlídkové plavbě. Pokračujeme ORLÍ STEZKOU, překonáme Nordalsfjord a vyjedeme věhlasnou CESTOU TROLLŮ – Trollstigveien, která 11 serpentinami překonává výškový rozdíl 800 m a prochází překrásnými horskými scenériemi. Před příjezdem na ubytování prohlídka kouzelného městečka ALESUND. 9. den zájezduZastávka u pověstné převislé STĚNY TROLLŮ – Trollveggen. Pokračujeme podél divoké řeky Rauma do monumentální soutěsky Romsdalen a dále mohutným údolím Gudbrandsdalen. Navštívíme olympijský LILLEHAMMER, ležící u největšího norského jezera Mjösa. K večeru příjezd do OSLA, podvečerní prohlídka, světoznámá budova radnice, budova Opery na břehu Oslofjordu, ubytování.10. den zájezduDokončení prohlídky OSLA - poloostrov muzeií BYGD?Y, návštěva Muzea polárních výprav, kde nalezla svůj domov polární loď Fram, na které se plavil Amundsen k severnímu a jižnímu pólu, muzeum Kon-Tiky, Vikingské muzeum. Program A - v poledne odjedeme do Trelleborgu na trajekt. Přes území Německa pokračujeme do ČR. 11. den zájezduPříjezd v odpoledních hodinách.

Ubytování

hostely/turistické norské hotely – 2 a 4lůžk.pokoje, na patře je vždy kuchyňka - možnost vaření, k dispozici místnost s TV, společenská místnost.

Podnadpis

LEGENDÁRNÍ NORSKÉ VYHLÍDKY,

Podnadpis

PREIKESTOLEN A ZLATÁ CESTA SEVERU

Typ ubytování

turistický hostel

Obsah ceny

Základní cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem
 • trajekty do Skandinávie a zpět (Hirtshals – Kristiansand, Trelleborg - Rostock)
 • vnitrostátní trajekty
 • 8x ubytování - 4lůžkové pokoje
 • 8x snídani převážně bufetovou formou
 • průvodce

Základní cena nezahrnuje

 • vstupné
 • fakult. služby
 • vyhlídkovou plavbu Geiranger fjord
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 2lůžk.pokoj - 8 nocí v hostelu 3900 Kč/os.
 • 8x večeře 4650 Kč (min.10 osob)
 • 4lůžk.kabina na zpátečním trajektu Trelleborg – Rostock 800 Kč/os.
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 390 Kč

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Doklady o pojištění jednotlivých cestovních kanceláří naleznete zde. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře Redok Travel, která zájezd organizuje.

 • Lokalita dle CK: Dle popisu
 • Místo dle CK: Ålesund, Bergen, Brigsdalsbreen, Dalsnibba, Egersund, Eidfjord, Flekkefjord, Geirangerfjord, Grimstad, Hardangerfjord, Hirtshals, Jostedalsbreen, Kristiansand, Lillehammer, Lillesand, Lysefjord, Oslo, Risor, Sognefjord, Stavanger, Tvindefoss, Ulvik, Voss
Informace o slevách

Norsko

Norsko je nejsevernější zemí evropského kontinentu. Leží podél západního pobřeží Skandinávského poloostrova. Norsko je naprosto jedinečným cílem každé dovolené. Příroda země je zachovalá, minimálně ovlivněna lidskou činností. Kde člověk hospodaří, chová se ke krajině kolem sebe velmi ohleduplně, jak je to v severských zemích běžné. Nádherné přírodní scenérie zahrnují hlavně horské masívy, v nejvyšších polohách i s ledovci, světově proslulé fjordy a na severu mnoho forem subpolární krajiny. Hlavním městem je moderní Oslo a nabízí mnoho zajímavých turistických cílů. Norsko je rájem různých poznávacích zájezdů, během kterých navštívíte kromě nejznámějších měst hlavně onu panenskou přírodu, která je zde taková, jak ji síly naší planety vytvořily.


KRÁSY JIHOZÁPADNÍCH FJORDŮ

Číslo zájezdu: 907530
Norsko, Ålesund, Bergen, Boknafjord, Dalsnibba, Eidfjord, Geirangerfjord, Hardangerfjord, Jostedalsbreen, Kristiansand, Lillehammer, Oslo, Oslofjord, Rogaland, Sognefjord, Stavanger, Voss

Všechny termíny a možnosti (1)