MADAGASKAR – PŘÍRODNÍ RÁJ PLANETY

Madagaskar, Ambalavao, Antananarivo, Antsirabe, Ranohira, Tulear

MADAGASKAR – PŘÍRODNÍ RÁJ PLANETY

  Madagaskar, Ambalavao, Antananarivo, Antsirabe, Ranohira, Tulear
Detail nabídky a možnosti objednání zájezdu:
Anotace

Poznejte s námi jedinečný Madagaskar, čtvrtý největší ostrov planety, kde se místní příroda po mnoha milionů let vyvíjí zcela izolovaně od okolního světa. Madagaskar je živoucí přírodní laboratoř se stovkami jedinečných rostlin a živočichů, většinu zvířat a rostlin vyskytujících se na ostrově nikde jinde nenajdeme. Navštívíme deštné pralesy plné lemurů, chameleonů a dalších endemitů. Shlédneme tisícileté baobaby – národní stromy Malgašů, posvátná jezera, hornaté vnitrozemí, pískovcové jehly NP Isalo, scénické vesnice, městečka a oblasti místních etnických skupin, které si dodnes zachovávají svoje tradice a zvyky. Na závěr si užijeme koupání v průzračných vodách Indického oceánu v letovisku Ifaty. Cestování po Madagaskaru je zážitkem na celý život.

Zájezd provází Petr Horák, velikost skupiny max. 6-12 osob.

Antananarivo - Ambatolampy - Antsirabe - Ambositra - NP Ranomafana - Fianarantsoa - Ambalavao – Antemoro - Anja - Ranohira - NP Isalo - Tuléar - rezervace Reniala - Ifaty

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odlet z Prahy s průvodcem na Madagaskar.

2. den zájezdu
Přílet na Madagaskar do hl. města ANTANANARIVO. Odpoledne transfer na hotel v Antananarivo, dle časových možností krátká procházka s průvodcem, originální architektura, večeře.

3. den zájezdu
Ráno odjedeme typickou zelenou krajinou rýžových polí se zajímavě erodovanými kopci 'lavakami' a s scénickými vesnčkami do ANTSIRABE, prohlídka 'města rikší ' a ' vodního města'. Bývalé lázeňské městečko s množstvím termálních pramenů u vulkanických jezer, centrum těžby a zpracování polodrahokamů, seznámení s místní kulturou. Cestou zastávka v AMBATOLAMPY, ruční výroba hliníkových hrnců. Ubytování v bungalowech v krásné zahradě v Antisrabe.

4. den zájezdu
Za poznáním ostrova pokračujeme centrální pahorkatinou směrem na jih, do centra dřevořezbářské oblasti Zafimaniry. Navštívíme městečko AMBOSITRA, pozoruhodná dřevořezba, balkóny, okenice, centrum malgašských řezbářů, možnost nákupu dřevěných výrobků Zafimanirů. Přesun do NP RANOMAFANA, proslulý park chránící tropický deštný les - orchideje, bambusy, stromové kapradiny. Ubytování ve vesnici Ranomafana a fakult. večerní výprava do okolí našeho ubytování za nejmenšími lemury, bodlíny i fanalokou. Ze tmy se na nás budou dívat stovky zářících očí (cca 7 €).

5. den zájezdu
Taje deštného pralesa NP RANOMAFANA. Procházka deštným pralesem, endemické druhy rostlin, léčivé rostliny, pozorování vzácných ptáků, chameleonů, bambusových lemurů. Zde v parku jich žije na 12 druhů, podaří se nám najít lemura zlatého? Oběd formou pikniku v pralese a odjezd do starého města FIANARANTSOA, hl. centrum kmene Betsileo. Ubytování v Ambalavao.

6. den zájezdu 
Městečko AMBALAVAO, centrum jižní oblasti Betsileo. Další zastávkou bude ANTEMORO, návštěva ruční výroby papíru a papyrusu dle starých tradic ze speciálního stromu Avoha. O pár km dál v parku ANJA, nás čeká první setkání s lemury kata (lemur prstencochvostý), lesní galerie, žulové monolity, fíkusy, liány, orchideje a kolonie lemurů v jejich přirozeném prostředí. Nádherné fotografické scenérie, posvátná oblast kmene Baro - kočovníci, chovatelé zebu. Oběd formou pikniku. Největší náhorní plošinou Madagaskaru, přes krásné bylinné stepi přerušované obrovskými hnízdy termitů (Horombe), dojedeme do městečka RANOHIRA, ubytování.

7. den zájezdu 
Celodenní fakult. návštěva NP ISALO, procházka pískovcovými masívy vytvarovanými do neuvěřitelných útvarů z období Jury. Hluboce zařezané kaňony, přírodní bazény a magické skalní eroze. Výjimečná endemická fauna i flóra - Aloe, Euphorbia, Kalanchoe. Odpočinek a oběd při pikniku v lese Tapia, nádherný a fotogenický západ slunce nad pískovcovými jehlami. Návrat na ubytování do Ranohira.

8. den zájezdu
Odjezd do letoviska Ifaty. Cestou území místního entika kmene Mahafaly, botanická zastavení, posvátné malované hrobky zdobené úžasnými soškami a rohy býků zeba. TULEAR, bílý přístav, hlavní vývozní uzel pro sisal, mýdlo, bavlnu a rýži, francouzská koloniální zástavba a mj. návštěva typické africké tržnice, plné exotického ovoce, místních výrobků a tradičních oděvů Lamba. Rezervace RENIALA, kde shlédneme jedny z nejstarších baobabů na Madagaskaru a poté nás již čekají dny oddechu na exotických bílých plážích letoviska IFATY. Slunce, ticho, pohoda, jaká může být jen v Africe.

9.-10. den zájezdu
Volný den, koupání v INDICKÉM OCEÁNU, letovisko IFATY. Fakultativně lze s místními rybáři vyjet pirogou na půldenní výlet po laguně (cca 12 €).

11. den zájezdu 
Dopoledne čas na koupání. Odpoledne vnitrostátní přelet do města Antananarivo, ubytování.

12.-13. den zájezdu 
Po snídani, dle časových možností, v závislosti na let. řádu dokončení prohlídky ANTANANARIVO, Staré město, každodenní život obyvatel. Transfer na letiště, odlet do Prahy.

Ubytování

např. Rova Hotel - Antananarivo

např. Les Chambres du Voyageur - Antisrabe

např. Chez Gaspart - Ranomafana

např. Tsienimparihy Lodge - Ambalavao

např. Isalo Ranch - Ranohira

např. La Plage - Ifaty

Podnadpis

ZEMĚ LEMURŮ A BAOBABŮ

Podnadpis

NÁRODNÍ PARKY, SCÉNICKÁ MĚSTEČKA, INDICKÝ OCEÁN

Typ ubytování

hotely / lodge bungalovy

Orientační ceny vstupného

Ranofana noční výprava 7 €

Isalo cca 32 €

Kapesné

doporučené kapesné 300 € na osobu.

Vstupní vízum

turistické vstupní vízum obdržíte po příletu na mezinárodním letišti Antananarivo cca 35 €

Očkování

při vstupu na Madagaskar není vyžadováno žádné očkování

Žlutá zimnice se v této zemi nevyskytuje. Z nařízení vlády země však záznam o platném očkování může být vyžadován při příletu z endemické oblasti výskytu žluté zimnice (subsaharská Afrika a Latinská Amerika včetně transferů). Při příletu z Evropy (nebo po více než 6 dnech od opuštění endemické oblasti) toto očkování není potřebné.

Požadavky země na povinnost očkování žluté zimnice se mohou měnit na základě uvážení místních orgánů. Doporučujeme cestovatelům před cestou do cílové země ověření informací na příslušném konzulátu nebo velvyslanectví.

Na co se můžete těšit

výjimečná fauna i flora ostrova
setkání s lemury kata
pískovcové útvary a kaňony NP Isalo
zručnost malgašských řezbářů
baobaby - národní stromy Malgašů
průzračné vody Indického oceánu

Základní cena zahrnuje

 • leteckou přepravu: Praha - Antananarivo - Praha a zpět,
 • vnitrostátní přelet Tulear - Antananarivo,
 • letištní taxy a poplatky,
 • transfery z/na letiště,
 • dopravu místním klim. minibusem,
 • vstupné do parků, 
 • 10x ubytování (8x hotely*** a 2x lodge-bungalovy***) vždy 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
 • 10x polopenze,
 • 2x oběd formou pikniku v NP,
 • místního průvodce,
 • průvodce CK

Základní cena nezahrnuje

 • fakultativní výlety,
 • ostatní vstupné,
 • spropitné,
 • fakult. služby
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 8900 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • fakult. návštěva NP Isalo 7. den programu 990 Kč,
 • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře, která zájezd organizuje. Tento zájezd pořádá cestovní kancelář Redok Travel, IČ: 25258281. Upozorňujeme, že cestovní kancelář si z důvodů uvedených v obchodních podmínkách vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy.

 • Lokalita dle CK: Dle popisu
 • Místo dle CK: Ambalavao, Ambatolampy, Ambositra, Anja, Antananarivo, Antemoro, Antsirabe, Fianarantsoa, Ifaty, NP Isalo, NP Ranomafana, Ranohira, Tulear

565 656 610 Číslo zájezdu: 1 460 278
dnes 7.30–16 h

Madagaskar

Ostrovní stát s fascinující unikátní faunou a flórou, jehož příroda se formovala zcela izolovaně od ostatního světa po milióny let, a kde můžete spatřit řadu živočichů a rostlin, které jinde na Zemi již nepotkáte. Madagaskar je čtvrtým největším ostrovem světa a kromě setkání s výjimečnou přírodou vám nabízí nekonečné bílé písečné pláže a laguny s azurově modrou vodou. Neváhejte vstoupit do ráje.

Nezávazná objednávka

MADAGASKAR – PŘÍRODNÍ RÁJ PLANETY
  Madagaskar, Ambalavao, Antananarivo, Antsirabe, Ranohira, Tulear

Cena
79 900 /os

Cestující

Číslo zájezdu: 1 460 278

Zájezd

dospělá osoba na pevném lůžku
2
79 900 Kč
příplatek za fakultivní návštěva NP Isalo 7. den programu
0
990 Kč
příplatek za fakultativní návštěvu NP Isalo 7. den programu - osoba
0
990 Kč
příplatek za jednolůžkový pokoj
0
8 900 Kč

Pojištění

komplexní balíček pojištění (cestovní, sportovní a storno plus) - dospělý 18 - 69 let
2
860 Kč
komplexní balíček pojištění (cestovní, sportovní a storno plus) - dítě do 17 let
0
460 Kč
komplexní balíček pojištění (cestovní, sportovní a storno plus) - senior od 70 let
0
1 500 Kč
samostatné pojištění Storno - za osobu
0
108 Kč

Parkování

zvýhodněné parkování na letišti Praha - 13 dní
0
1 Kč