MAĎARSKO - TERMÁLNÍ LÁZNĚ SÁRVÁR

Maďarsko, Maďarské termály, Západní Maďarsko, Sárvár

MAĎARSKO - TERMÁLNÍ LÁZNĚ SÁRVÁR

  Maďarsko, Maďarské termály, Západní Maďarsko, Sárvár
Detail nabídky a možnosti objednání zájezdu:
Anotace

Zájezd do termálních lázní je kombinací relaxace v oblíbených maďarských termálních vodách Sárvár a výletů do blízkých maďarských měst. Navštívíme i rakouský Graz (Štýrský Hradec), atraktivní lázeňské městečko Bad Blumau, celé navržené architektem a malířem Friedensreichem Hundertwasserem, malebnou Šoproň, starobylý Györ, který patří k největším a historicky nejvýznamnějším v Maďarsku. Pohodový zájezd do termálních lázní, spojený s poznáním a relaxací v lázních Sárvár, kde můžeme využívat širokou nabídku služeb od koupání v termálních bazénech až po specializované lázeňské služby jako jsou masáže, koupele a zábaly.
Šoproň - Sárvár - Szombathely – Graz – Bad Blumau - Györ

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd z ČR v ranních hodinách (9.00 hod.). Cestou zastávka v jednom z nejmalebnějších měst západního Maďarska v ŠOPRONI. Procházka historickým centrem vč. hlavního bulváru plného restaurací a obchodů. Krásné pohledy na dokonale zachované středověké jádro s hradbami, gotickými domy, kostely a kláštery se nám naskytnou ze staré Požární věže. Odpoledne ubytování v hotelu v SARVÁRU, termální lázně, relaxace.
2. den zájezdu
Celodenní relaxace v termálních lázních. Variantně je pro zájemce odpoledne připraven krátký výlet do nedalekého SZOMBATHELY - město plné historických památek a jedno z nejstarších maďarských měst, založené kolem roku 40. n. l. císařem Claudiusem. Mezi jedny z nejstarších a nejzajímavějších památek patří Chrám bohyně Isis, z 2. stol. n. l., potvrzující tak přítomnost Římské říše na tomto místě. Ve městě mimo jiné shlédneme náboženské a barokní stavby, variantně Kámonské arboretum, které je největší v celém Maďarsku. Naopak život a umění maďarského obyvatelstva, nám může přiblížit Schmidtovo muzeum. Návrat do hotelu individuální volno, termály, wellness.
3. den zájezdu
Koupání, relaxace v termálních lázních. Pro zájemce je připraven celodenní fakult. výlet do GRAZU (Štýrský Hradec) s nesčetnými kulturními a historickými památkami. Prohlédneme si historické centrum města (UNESCO), vyjedeme zubačkou na nedobytný hradní vrch Schlossberg s Hodinovou věží a pevností. Cestou zpět zastávka v lázeňském městečku BAD BLUMAU, navrženého architektem a malířem Friedensreichem Hundertwasserem. Zaujmou nás zaoblené a barevné fasády, zvlněné střechy, terasy a balkony nepravidelných tvarů. K večeru návrat na hotel.
4. den zájezdu
Relaxace v termálních lázních, variantně procházka do centra SÁRVÁRU s hlavní dominantou města hradem Nádasdy. Kolem poledne odjezd do starobylého města GYÖR na soutoku tří řek, patřící k největším a historicky nejvýznamnějším v Maďarsku. Procházka starobylým centrem s úzkými uličkami a tradičními domy zdobenými balkony, které nás dovedou až na středověké Széchenyiho náměstí s mnoha historickými budovami, benediktinským komplexem sv. Ignáce z Loyoly. Ve večerních hod. příjezd do ČR (Brno cca v 19.30 hod.) a dále dle míst nástupů.

Ubytování
 • Ubytování je zajištěno v hotelu Harmónia 3* v lázeňském městě Sarvár.
 • Hotel Harmónia 3* - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, klimatizací, wi-fi, TV. Hotel je vybaven vířivkou, infrasaunou, finskou saunou a parní kabinou, vstup do wellness je pro hotelové hosty zdarma. Hotel se nachází 200 metrů (přes ulici) od termálních lázní Sárvár.
Podnadpis

S VÝLETEM DO ŠTÝRSKÉHO HRADCE (GRAZU)

Podnadpis

MAĎARSKO TERMÁLY, ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
- 3x ubytování v hotelu *** - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím
- Hotel Harmónia 3* - v lázeňském městě Sarvár, 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, klimatizací, wi-fi, TV. Hotel je vybaven vířivkou, infrasaunou, finskou saunou a parní kabinou, vstup do wellness je pro hotelové hosty zdarma. Hotel se nachází 200 metrů (přes ulici) od termálních lázní Sárvár.
- CK si vyhrazuje právo změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.
STRAVOVÁNÍ
3x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2020) – ceny v HUF

Šopron – Požární věž 1400 HUF, studenti a senioři 700 HUF Szombathely – Iseum Savariense (chrám bohyně Isis) 1600 HUF, skupinové nad 15 os. 1200 HUF Szombathely - Kámonské arboretum Szombathely – Schmidtovo muzeum 1600 HUF, skupinové nad 15 os. 1200 HUF (otevřeno út-so) Graz – lanovka na Schlossberg 2,50 € / 1 jízda, výtah na Schlossberg 1,80 € / 1 jízda, kombinovaná 3,70 € Sarvár – hrad Nádasdy – vstup zdarma Sarvár – muzeum Nádasdy – 1600 HUF
DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 6200 HUF a cca 50 €, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.
Vstupné do některých lázní je možno platit vedle forintů i v € popřípadě i platební kartou. (Při platbě v € je zpět vraceno v HUF, a to ve značně nevýhodném kurzu.) V případě zvýhodněných skupinových cen je však podmínkou, aby min. 21 osob hradilo vstup ve stejné měně. V opačném případě není na skupinovou slevu nárok.
UPOZORNĚNÍ
Do plaveckých bazénů v lázních je nezbytné mít koupací čepici. Lze mít vlastní, nebo jí zakoupit na místě (cca 1000 HUF).
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K LÁZNÍM
Termální lázně Sárvár
- v bazénech lázeňského komplexu s teplotou 32 - 38°C se používá zásaditá hydrogenuhličitanová termální voda s velkým obsahem soli. Voda v lázních Sárvár se používá k léčení pohybového ústrojí, k léčení revmatických a gynekologických nemocí. Léčí se zde nemoci dýchacího ústrojí, astma. Odpařováním termální vody se získává známá Sárvárská termální krystalická sůl. V lázních Sárvár můžete využívat širokou nabídku služeb od relaxace v termálních bazénech, zábavy na tobogánech a skluzavkách, až po specializované lázeňské služby jako jsou masáže, koupele a zábaly. Rozšířen byl Svět saun a budova pro rodiny s dětmi - bazény s vodními atrakcemi, skluzavkami a tobogány.
Otevírací doba termálních lázní Sárvár: Léčebné termální lázně denně 08:00 – 22:00h (pokladna se zavírá ve 21:30h) Venkovní aquapark 1.5. – 31.9. 10:00 – 20:00h Saunový svět denně 09:00 – 21:30h Léčebné procedury denně 10:00 – 20:00h Wellness centrum denně 10:00 – 20:00h Beauty salon denně 10:00 – 18:00h Fitness denně 10:00 – 21:00h Bowling denně 10:00 – 21:00h
Vstupné do lázní
Hlavní sezóna* / Vedlejší sezóna Celodenní vstup 15,81 € / 13,55 € Vstup od 16h 9,35 € / 8,06 € Vstup od 19h 5,16 € / 4,19 € * hlavní sezóna: každý pátek, sobota a neděle + 1.1. – 3.1.2021, 13.3. – 15.3.2021, 1.4. – 6.4.2021, 22.5. – 24.5.2021, 15.6. – 31.8.2021, 23.10. – 1.11.2021, 20.12. – 31.12.2021
MĚNA Oficiální měnou Maďarska je Maďarský forint, mezinárodní kód je HUF, v Maďarsku se setkáme i s označením Ft. Drobné mince se nazývají filléry (100 fillér = 1 Ft). Mají však velmi nízkou hodnotu, a proto se příliš nepoužívají. 1 HUF = cca 0,071 Kč; 100 HUF = cca 7 Kč

Základní cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem,
 • 3x ubytování v hotelu 3* - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • pobyt. taxu,
 • 3x snídani,
 • průvodce CK

Základní cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • fakult. služby
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 1590 Kč v termínu 2.4.,
 • 1lůžk. pokoj 1290 Kč v termínu 25.9. a 28.10.,
 • pokoj Premium s balkonem 390 Kč/os. v termínu 2.4.,
 • pokoj Premium s balkonem 290 Kč/os. v termínu 25.9. a 28.10.,
 • 3x večeře 950 Kč,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí,
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa,
 • fakult. výlet 3. den (Graz) 300 Kč (min. 25 účastníků)

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře, která zájezd organizuje. Tento zájezd pořádá cestovní kancelář Redok Travel, IČ: 25258281. Upozorňujeme, že cestovní kancelář si z důvodů uvedených v obchodních podmínkách vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy.

 • Lokalita dle CK: Dle popisu
 • Místo dle CK: Sárvár

565 656 610 Číslo zájezdu: 1 746 774
dnes 8–18 h

Maďarsko

Maďarsko je příbuzná země, která je dokonce součástí Visegrádského společenství s Českou republikou. Právě vzdálenost a mimořádně zajímavá turistická místa dělají z rovinaté země podél Dunaje výborný cíl nejen krátkodobých pobytů, ale také plnohodnotné dovolené. Největšími přednostmi země jsou termální prameny a s nimi spojená wellness centra, dále poměrně velké jezero Balaton, které je tradičním cílem letního odpočinku a vodních radovánek. Maďarsko je vyhlášenou krajinou skvělého vína a specifické vynikající gastronomie. Velkým hitem jsou proto různé pobyty ve vinných sklípcích, spojené s gastronomickými zážitky. Velkým historickým a ekonomickým centrem Maďarska je hlavní město Budapešť, které je silně vyhledávané pro eurovíkendové a poznávací pobyty.

Nezávazná objednávka

MAĎARSKO - TERMÁLNÍ LÁZNĚ SÁRVÁR
  Maďarsko, Maďarské termály, Západní Maďarsko, Sárvár

Cena
5 390 /os

Cestující

Číslo zájezdu: 1 746 774

Zájezd

dospělá osoba na pevném lůžku
2
5 390 Kč
příplatek za 3x večeře - osoba
0
950 Kč
příplatek za fakultativní výlet 3. den (Graz)
0
300 Kč
příplatek za pokoj Premium s balkonem - osoba
0
390 Kč
příplatek za fakultativní výlet 3. den Graz (min. 25 účastníků) - osoba
0
300 Kč
příplatek za jednolůžkový pokoj
0
1 590 Kč

Pojištění

balíček pojištění Uniqa (cestovní, sportovní, storno, COVID) - dospělý
2
300 Kč
balíček pojištění Uniqa (cestovní, sportovní, storno, COVID) - dítě do 18 let
0
232 Kč
pojištění Storno plus Generali - za osobu
0
160 Kč