MALEDIVY a SRÍ LANKA

Maledivy, Srí Lanka (Cejlon), Colombo, Kandy, Matale, Nuwara Eliya, ANURADHAPURA, Colombo, Dambulla, Kandy, Nuwara Eliya, POLONNARUWA

MALEDIVY a SRÍ LANKA

  Maledivy, Srí Lanka (Cejlon), Colombo, Kandy, Matale, Nuwara Eliya, ANURADHAPURA, Colombo, Dambulla, Kandy, Nuwara Eliya, POLONNARUWA
Detail nabídky a možnosti objednání zájezdu:
Anotace

Exotika Srí Lanky a luxus Malediv, to jsou symboly této dovolené. Souostroví Maledivy je roztroušeno kolem rovníku v Indickém oceánu a představuje tak sny o tropickém ráji. Ostrovy jsou lemovány korálovými útesy a nádhernými bílými plážemi. Ukážeme vám to nejzajímavější ze Srí Lanky a poznáte luxus Malediv. Nabízíme jedinečný odpočinek na plážích Malediv v resortu**** se stravováním All inclusive, v kombinaci s poznáním exotické Srí Lanky s ubytováním v hotelech***/**** s polopenzí. Na cestě po Srí Lance vás bude provázet Petr Horák, na Maledivách se o vás postará delegát.
Poznávací zájezd na Srí Lanku s pobytem na Maledivách provází Petr Horák, garance skupiny max. 15 osob
Colombo - Anuradhapura - Polonnaruwa – Gal Viharaya - NP Minneriya - Lion Rock - Sigiriya – Dambulla - Kandy - chrám Buddhova zubu - Peradeniya – vysočina Hill Country - vodopády Ramboda - Nuwara Eliya - NP Horton Plains – Maledivy

Program zájezdu

1.den zájezdu
Odlet s průvodcem na Srí Lanku.
2.den zájezdu
Ráno přílet do COLOMBA, prohlídka hlavního města Srí Lanky, návštěva buddhistického chrámu, Památníku nezávislosti, místního trhu Pettah, Galle Face green, odpoledne odjezd do hotelu.
3.den zájezdu
Brzy ráno odjedeme do nejstaršího královského města Srí Lanky ANURADHAPURA (UNESCO), bývalé hlavní město velkolepé buddhistické říše, prohlídka, množství dágob (Ruvanvalisaya, Abhayagiri aj.), posvátný více než 2 tisíce let starý strom „Bo“.
4.den zájezdu
Dopoledne prohlídka druhého královského města POLONNARUWA (UNESCO), středověká metropole Srí Lanky, paláce, chrámy, dágoby, gigantický zavlažovací systém a komplex GAL VIHARAYA, vrchol sochařského a kamenického umění (Svatyně z černého kamene). Navštívíme tradiční srílanské dřevařské dílny s možností nakoupení suvenýrů. Odpoledne možnost tradiční jízdy na slonech, která k ostrovu patří. Pro zájemce je připravena i návštěva NP MINNERIYA s rozlohou více než 8900 m 2 formou Jeep safari (cca 50 $). Celé oblasti, kterou tvoří les a křoviny, dominuje stejnojmenná nádrž. Při projížďce parkem spatříme stáda slonů, sambary, makaky aj. NP je rájem i pro milovníky ptactva - čápi, pelikáni, volavky, papoušci aj.
5.den zájezdu
Skalní masív LION ROCK (Lví skála) na jehož vrcholu jsou ruiny paláce SIGIRIYA (UNESCO), tzv. osmý div světa - komplex zahrad, fontán a vodních nádrží. Výstup na vrchol je velkým zážitkem, cestou vzhůru budeme obdivovat světoznámé fresky žen a nahlédneme i do jeskyní, které kdysi sloužily poustevníkům. Přejedeme k jeskynním chrámům v DAMBULLE (UNESCO) „Zlatá skála“ – v překrásně zdobených jeskyních se nachází mnoho symbolů buddhismu a hinduismu, fresky zachycující život Buddhy a události sinhálské historie, průvodci nám zde budou i všetečné opice. Odjezd do posledního města sinhálských králů KANDY (UNESCO), města ležícího na stejnojmenném jezeře, na okraji srílanské vysočiny. Cestou zastávka v tradiční Ayurvedické zahradě koření s vysvětlením jednotlivých druhů a jejich léčebných účinků.
6.den zájezdu
Návštěva nejposvátnějšího buddhistického místa na Srí Lance chrámu BUDDHOVA ZUBU (chrám Dalada Maligawa s vzácnou relikvií - Buddhův zub) a Královské botanické zahrady PERADENIYA u řeky Mahaweli Ganga. Zde se seznámíme s flórou Srí Lanky a prohlédneme si i atrakce zahrady - jávský fíkovník, jehož koruna pokrývá 3000 m2, obří bambusy, vzácné palmy 'Coco de Mer'. Zastavíme v muzeu drahých kamenů a diamantů - ukázka těžby a opracování tradičních rubínů a safírů formou videoprojekce. V podvečer shlédneme tradiční srílanské kulturní představení - Kandyjští tanečníci a hudebníci. Návrat na ubytování.
7.den zájezdu
Přejedeme na Srílanskou vysočinu HILL COUNTRY, zastávka mezi čajovými plantážemi, návštěva typické továrny na čaj s vysvětlením celého procesu výroby, ochutnávka a možnost nákupu tradičního cejlonského čaje. V horské oblasti vysočiny zastavíme u překrásných vodopádů RAMBODA a nedaleko nejvyšší hory Srí Lanky Piduruthalagala (2555 m n. m.) si prohlédneme nejvýše položené koloniální městečko ostrova NUWARA ELIYA, v překladu „město světla'- sídelní místo Britů.
8.den zájezdu
Fakultativní výlet do NP HORTON PLAINS (UNESCO), krásná, tichá oblast vysočiny, exotická zvěř a množství ptáků (cca 50 $). Brzy ráno (snídaně formou balíčku) odjedeme jeepy z hotelu na náhorní plošinu ve výšce cca 2100 - 2300 m n. m. Pěší turistický okruh (cca 9 km) k Bakerovým vodopádům - Baker´s Falls až k vyhlídce Konec světa. Tu náhle plošina Hortonských plání končí 880 m hlubokým srázem, odtud název vyhlídky Konec světa a další krok už udělat nemůžeme. Cestou pestrá flóra a fauna, krásné výhledy po vysočině. Ostatní individuální volno a odpoledne společně odjezd do letoviska u Indického oceánu.
9.den zájezdu
Koupáni v Indickém oceánu na Srí Lance, volný den a v podvečer transfer na letiště do Colomba, odlet na Maledivy. Zde nás bude čekat na letišti delegát, transfer rychlolodí (cca 25 min.) do resortu**** na ubytování.
10. - 12.den zájezdu
Pobyt u moře na exotických MALEDIVÁCH - NORTH MALE ATOLL - koupání v průzračných vodách Indického oceánu, překrásné bílé pláže, odpočinek a strava all inclusive – vše formou bufetu od tradiční maledivské až po západní kuchyni + dopolední, odpolední a půlnoční snack bufet a nápoje.
13.den zájezdu
Pobyt u moře, koupání a večer transfer rychlolodí na letiště do Malé, odbavení delegátem.
13.den zájezdu
Přílet do Prahy cca v 14.00 hod.

Ubytování

Maledivy – resort Adaaran Select Hudhuranfushi**** leží v jihovýchodní části atolu Severní Malé, na ostrůvku plném tropické vegetace. 2 lůžk. lux. plážové vilky s terasou, obklopené krásnou pláží s bílým pískem, ve stínu palem a tropické vegetace. Stravování formou All inclusive - vše formou bufetu od tradiční maledivské až po západní kuchyni + dopolední, odpolední a půlnoční snack bufet a nápoje. K dispozici je i několik restaurací, SPA centrum, bar u bazénu a na pláži, výběr z rekreačních aktivit vč potápění (PADI certifikace). Dobrá volba pro klienty hledající odpočinek, pěkné koupání a kvalitní servis.

Podnadpis

TROPICKÝ RÁJ V INDICKÉM OCEÁNU - EXOTICKÁ DOVOLENÁ 2021

Podnadpis

POZNÁVACÍ ZÁJEZD NA SRÍ LANKU + MALEDIVY

Typ ubytování

hotel***/****

Vstupní vízum
 • turistické vízum na Srí Lanku 35 USD, o bližších a aktuálních podrobnostech vás budeme informovat
Očkování
 • při vstupu na Srí Lanku a Maledivy není vyžadováno žádné očkování
Zajímavosti
Na co se můžete těšit

Co vás čeká na Maledivách:

 • Bílý písek na plážích a kokosové palmy
 • Korálové útesy a hejna ryb
 • Pravidlo Malediv 1 ostrov = 1 resort
Doprava

letecky Praha - Dubaj - Colombo a zpět přes Maledivy, po Srí Lance se budeme pohybovat místním klim. autobusem.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
11x ubytování - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 7x na Srí Lance hotely ***/****, 4x na Maledivách - resort****)
STRAVOVÁNÍ
7x polopenze - Srí Lanka, 3x All inclusive + 1x snídaně - Maledivy. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (CENY Z ROKU 2020) – ceny v USD ($)
Fakult. výlety:
Jízda na slonech 20-30 $ + nákup banánů pro slony
Safari NP MINNERIYA 50 $
Národní park pěší okruh Horton Plains 40 $
Vstupy:
Chrámy Anuradhapura 600 LKR (4 $) + spropitné
Chrámy Polonnaruwa 3 875 LKR (23 $)
Král. palác na skále v Sigiriya 4 650 LKR (28 $) neklouzavé boty!
Chrámy Dambulla 1 500 LKR (9 $)
Kandy chrám Buddhova zubu 1 500 LKR (9 $) + spropitné 5 $
Kandy tance - představení 1 100 LKR (7 $)
Kořeninová zahrada a čajová plantáž zdarma jen něco ze spropitného
Botanická zahrada 1 500 LKR (9 $)
Národní muzeum Colombo 1 000 LKR (6 $) dle času možnost k návštěvě
DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Peníze na vstupy dle programu je nutno vyměnit hned při příletu do Colomba na letišti. Na fakultativní výlety a vstupy doporučujeme částku cca 200 $ (není nutné absolvovat vše). Jinak na stravu doporučujeme cca 15 $ /den. Na spropitné řidičům, místnímu průvodci, pro místní personál – průvodce z místa, hlídání bot u chrámů, řidiče, nakládku zavazadel do autobusu doporučujeme cca 50 $ (částku vybere průvodce na začátku zájezdu a bude to rozdělovat - povede účetnictví spropitného).
UPOZORNĚNÍ KE VSTUPŮM

 • NP pěší okruh Horton Plains – zákaz vnášení všech plastů do parku včetně pláštěnek a obalů, sáčků, kontrola vše zabavuje u vchodu do parku, neklouzavé boty a větrovku sebou (platí také v Sigiriya).
 • Při vstupu do chrámů musejí mít muži dlouhé nohavice, ženy dlouhé sukně!!!
 • Kolem chrámů je povoleno chodit pouze naboso, ale kvůli rozpálené půdě (v jarním termínu) od sluníčka nebo blátě v podzimním termínu) doporučujeme chodit v ponožkách. Vzít si starší ponožky sebou cca 3 páry většinou jsou tak špinavé, že se nedají ani vyprat. Do chrámů musí mít každý zahalená ramena a oděv minimálně pod kolena, spíše jsou již vyžadovány dlouhé kalhoty/sukně.
 • Vyzouvat se musí také při vstupu do jednotlivých památek. Nesmí se zde fotit zády, pouze předem, max. bokem.
 • Vždy a všude je nutné platit tzv. spropitné (tips), nezapomeňte tedy drobné, opravdu je to nutnost, kterou vždy na Srí Lance vyžadují.

MĚNA A KURZ
Národní měnou je Srílanská rupie (LKR).
1 USD ($) = cca 172 LKR.
Srílanské banky Vám bez problémů vymění eura, americké dolary i britské libry. V blízkosti turistických center se nacházejí bankomaty. Cestovní šeky se nepřijímají, ale dá se zde platit i kreditní kartou ve větších obchodech a restaurací, ale ne všude. Doporučujeme platit spíše hotovostí a bankomaty využívat jen na hotelech.
Maledivská rupie (MVR) - na případné útraty v resortu na Maledivách

Základní cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha - Dubaj - Colombo a zpět přes Maledivy,
 • letištní taxy,
 • transfer z/na letiště na Srí Lance a Maledivách,
 • dopravu místním klim. busem po Srí Lance,
 • 11x ubytování - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 7x na Srí Lance hotely ***/****, 4x na Maledivách - resort****),
 • 7x polopenzi - Srí Lanka, 3x All inclusive + 1x snídaně - Maledivy,
 • českého průvodce na Srí Lance,
 • místního průvodce na Srí Lance a delegáta na Maledivách v den příletu a odletu

Základní cena nezahrnuje

 • vstupné (na vstupné na Srí Lance doporučujeme 140 $), fakult. výlety, služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 14900 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 1200 Kč,
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Svět - 60 Kč/den,
 • ubytování v resortu na Maledivách je možné zajistit i na vodních bungalowech za příplatek 15500 Kč/os.
Cena zájezdu zahrnuje cenu letenky v optimální knihovací třídě. Konečná cena se tak může od uvedené částky lišit. Aktuální cenu vám rádi ověříme po zaslání nezávazné objednávky.

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře, která zájezd organizuje. Tento zájezd pořádá cestovní kancelář Redok Travel, IČ: 25258281. Upozorňujeme, že cestovní kancelář si z důvodů uvedených v obchodních podmínkách vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy.

 • Lokalita dle CK: Dle popisu
 • Místo dle CK: ANURADHAPURA, Colombo, Dambulla, Kandy, Nuwara Eliya, POLONNARUWA

565 656 610 Číslo zájezdu: 1 679 243
dnes 8–18 h

Nezávazná objednávka

MALEDIVY a SRÍ LANKA
  Maledivy, Srí Lanka (Cejlon), Colombo, Kandy, Matale, Nuwara Eliya, ANURADHAPURA, Colombo, Dambulla, Kandy, Nuwara Eliya, POLONNARUWA

Cena
67 490 /os

Cestující

Číslo zájezdu: 1 679 243

Zájezd

dospělá osoba na pevném lůžku
2
67 490 Kč
příplatek za ubytování v resortu na Maledivách - bungalov
0
15 500 Kč
příplatek za ubytování v resortu na Maledivách na vodních bungalowech - osoba
0
15 500 Kč
příplatek za jednolůžkový pokoj
0
14 900 Kč

Pojištění

balíček pojištění Uniqa (cestovní, sportovní, storno, COVID) - dospělý
2
3 052 Kč
balíček pojištění Uniqa (cestovní, sportovní, storno, COVID) - dítě do 18 let
0
2 170 Kč
samostatné pojištění Storno plus Generali - za osobu
0
160 Kč

Parkování

zvýhodněné parkování na letišti Praha - 14 dní
0
1 Kč