Mělník + hrad Kokořín + hora Říp - jednodenní zájezd

Česko, Melnik

Mělník + hrad Kokořín + hora Říp - jednodenní zájezd

  Česko, Melnik
Číslo zájezdu: 2 050 856
Detail nabídky a možnosti objednání zájezdu:
Program zájezdu
1.den:

Příjezd a návštěva hradu Kokořín v dopoledních hodinách. Prohlídka tohoto středověkého hradu s průvodcem, kde poznáme starý palác, samostatně ochozy a vyhlídku z věže. Následuje přejezd do historického města Mělník. Prohlídka zdejšího zámku, případně zámeckých vinných sklepů. Ze zámecké terasy můžeme sledovat nezapomenutelný soutok Labe s Vltavou, ale také lze vidět památnou horu Říp, nedaleký zámek Hořín a za dobré viditelnosti České středohoří. V blízkosti zámku navštívíme kostnici v kryptě chrámu sv. Petra a Pavla. Procházka městem a prohlídka náměstí Míru - pod bílým kruhem v dlažbě uprostřed se nachází 54 m hluboká středověká studna, zapsána v české Guinessově knize rekordů jako nejširší v tuzemsku; těsně nad hladinou její průměr dosahuje 4,543 m. Do studny je možné nahlédnout při prohlídce mělnického podzemí. Následuje volný program v historickém centru Mělníku. Pro zájemce je možnost dojezdu do obce Krabčice, kde následuje nenáročný výstup na horu Říp. Odjezd z Mělníku ve večerních hodinách

Popis zajezdu
Mělník + hrad Kokořín + hora Říp - jednodenní zájezd

Mělník leží na vyvýšenině v Polabské nížině. Toto starobylé královské věnné město má 20.000 obyvatel a jako centrum zemědělského kraje se proslavilo především pěstováním vinné révy a každoročně pořádanou slavností vinobraní. Město Mělník vzniklo ve 13. století z podhradí a později trhové osady. Mezi nejdůležitější pamětihodnosti Mělníka patří městská Radnice, původně rychta z roku 1398, od roku 1449 radnice, přestavěna po požáru roku 1793 a znovu roku 1889 a 1941, dále zámek Mělník, původní královský zámek jménem Pšov byl postaven na vinohradu nad soutokem Vltavy a Labe, s výhledem na posvátnou horu Říp, a je tedy po více než deset staletí jedním z nejdůležitějších historických symbolů Čech, Gotický trojlodní kostel svatých Petra a Pavla, původně románský z 11. století, hřbitovní Kostel sv. Ludmily z roku 1585, přestavěný roku 1683, Kapucínský kostel Čtrnácti svatých pomocníků s někdejším klášterem, a za povšimnutí také stojí renesanční a barokní domy na náměstí a v Palackého ulici či Pražská brána (z let kolem 1500) a zbytky hradeb s baštou a vodárenskou věží.

Hrad Kokořín se vypíná v pískovcových skalách Kokořínského dolu, nad údolím říčky Pšovky. Velmi přitažlivou krajinu Kokořínska tvoří zajímavé skalní útvary, lesní porost, tůně, vzácné rostliny a živočichové, divoká kaňonovitá údolí, historické památky, lidové stavby. Krajina byla v roce 1976 vyhlášena Chráněnou krajinnou oblastí Kokořínsko.
Původní stavba vznikla během třináctého století a tvrz částečně vytesanou do skály obývali tehdejší majitelé panství. Dominantu tvoří 38 m vysoká věž válcovitého tvaru s kamennou helmou.
Hrad Kokořín zajímal i hodně umělců. Místo nemohl vynechat ani Karel Hynek Mácha, ten tady stvořil dílo Cikáni. Mácha poprvé viděl Kokořín v roce 1832 a zpodobnil ho na kresbě. Kraj se díky lásce básníka ke zdejší přírodě a památkám nazývá Máchovým.

Hora Říp(456 m n. m.), památné místo české historie, je zdaleka viditelná hora cca 5 km od Roudnice nad Labem. Kronikář Dalimil počátkem 14. století uvedl právě horu Říp a její okolí jako místo, kde se usadili první Slované vedení praotcem Čechem při příchodu do nové vlasti. Nová země dostala jméno po vůdci těchto Slovanů Čechovi. Na vrcholu Řípu leží asi nejznámější románská památka v Čechách rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha, původně zasvěcená sv. Vojtěchovi. Připomíná se k roku 1126, kdy nechal kníže Soběslav I. na paměť vítězství v bitvě u Chlumce stávající kostelík opravit a rozšířit o západní kruhovou věž. Kostel, jehož zasvěcení bylo mezitím změněno na sv. Jiří, se v 17. a 18. století stal oblíbeným poutním místem.

Nástupní místa:
Liberec, Jablonec nad Nisou, Hodkovice nad Mohelkou, Turnov, Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav

Základní cena zahrnuje

  • dopravu luxusním autokarem, průvodce, pojištění CK proti úpadku

Základní cena nezahrnuje

  • vstupné do historických budov, cestovní pojištění na storno

Informace o zájezdu

Pořadatel: CK KARAVAN, s.r.o., IČ 41325028.
Lokalita dle pořadatele: Dle popisu, Melnik

565 656 610 Číslo zájezdu: 2 050 856
dnes 12–18 h

Nezávazná objednávka

Mělník + hrad Kokořín + hora Říp - jednodenní zájezd
  Česko, Melnik

Cena
890 Kč/os

Cestující

Číslo zájezdu: 2 050 856

Pobyt

za osobu na pevném lůžku
0
890 Kč