Termín:
31. 7. – 5. 8. 2018
Počet dní:
6 (út – ne)
Počet nocí:
3
Doprava:
autobusem
Strava:
snídaně
Cena za osobu:
Nezávazná objednávka

Popis ubytování a programu zájezdu

Anotace

Poznejte s námi rozmanitosti a krásy Švýcarska. Navštívíme jedinečný Bern, gastronomií nabité středověké Gruyéres, Chamonix, vyjedeme lanovkou na Aigulle du Midi. Čeká nás panoramatický Mont Blanc Expressem a symbol Švýcarska Matterhorn. Perfektní relaxaci si užijeme mezi mohutnými horskými masívy v nejznámějších termálních lázních Leukerbad.
Bern – Gruyéres – Chamonix - Aigulle di Midi - Mont Blanc Express – Martigny – Zermatt – Matterhorn - Gornergratt – Leukerbad

Program zájezdu

1. den zájezdu Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.2. den zájezdu Ráno hlavní město Švýcarské konfederace BERN (UNESCO), jedinečné středověké centrum stěsnané na malém kousku země vymezeném obloukem řeky Aare, terasové budovy, hodinová věž, gotický Münster, Zentrum Paul Klee aj. Následuje prohlídka půvabného městečka GRUYÉRES s hradem jako z pohádky, proslaveného výrobou čokolády a sýrů. Odjezd na ubytování.3. den zájezdu Pobyt v horském turistickém městečku CHAMONIX, fakult. lanovkami na okolní vrcholy AIGULLE DU MIDI (3842 m n.m.) nebo LE BRÉVENT (2526 m n.m.). Vychutnáme si nádherný pohled na rozsáhlé ledovce MONT BLANCU, nejvyšší hory Evropy a vláčkem MONT BLANC EXPRESS odjedeme z Chamonix Mont Blanc do Martigny. Na romantické a dobrodružné cestě projede vlak divokou soutěskou TRIENTSCHLUCHT, podél hučících vod a hlubokých horských rozsedlin se vyšplhá do ohromujících výšek. Strhující cesta povede skrze nedotčenou vysokohorskou krajinu a malebné vesničky. Z Martigny pokračujeme přes středověké město Sion s výhledem na opevněný kostel Valére a pevnost Tourbillon na ubytování do hotelu.4. den zájezdu Den strávíme v ZERMATTU, na samém konci údolí Mattertal, pod nejslavnější a nejfotografovanější horou Švýcarska MATTERHORN, ze všech stran obklopené dalšími 38 čtyřtisícovkami. Fakult. výlet horským vlakem do GORNERGRATTU (3100 m) s krásnými rozhledy na skupinu Monte Rosa (4634 m), Matterhorn (4478 m), Dom a Täschhorn nebo lanovkou na KLEIN MATTERHORN. Vám, kteří dáte přednost prohlídce Zermattu, doporučujeme procházku alpskou krajinou k soutěsce Gornerschlucht (cca 2 hod. tam i zpět). V podvečer návrat na ubytování.5. den zájezdu Údolím řeky Rhony pokračujeme do světoznámých termálních lázní LEUKERBAD, které patří mezi jedny z největších v Alpách. Relaxace mezi mohutnými horskými masívy, 22 hal a otevřená koupaliště s termální vodou, která má teplotu až 51°C. Kdo se nechce koupat může využít bohaté možnosti turistických výletů po okolí nebo vyjet kabinkovou lanovkou do průsmyku GEMMI. V podvečerních hod. odjezd do ČR.6. den zájezdu Návrat v ranních hodinách.

Podnadpis

OHROMUJÍCÍ PANORAMA WALLISU A TERMÁLNÍ LÁZNĚ LEUKERBAD

Typ ubytování

hotel

Obsah ceny

Základní cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem
 • jízdné Täsch – Zermatt a zpět
 • 3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 3x snídani
 • průvodce

Základní cena nezahrnuje

 • vstupné
 • lanovky
 • vláček
 • fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 1290 Kč
 • 2x večeře 1150 Kč
 • komplexní pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Doklady o pojištění jednotlivých cestovních kanceláří naleznete zde. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře Redok Travel, která zájezd organizuje.

 • Lokalita dle CK: Dle popisu
 • Místo dle CK: Aigulle di Midi, Bern, Gornergratt, Gruyéres, Chamonix, Leukerbad, Martigny, Matterhorn, Mont Blanc Express, Zermatt
Informace o slevách

MONT BLANC EXPRESS

Číslo zájezdu: 900037
Švýcarsko, Auvergne-Rhône-Alpes, Bern, Fribourg, Chamonix-Mont-Blanc, Les 4 Vallées, Leukerbad, Ovronnaz, Rhône-Alpes, Švýcarské ledovce, Švýcarské termály, Ticino, Wallis / Valais, Zermatt, Bern, Gruyéres, Chamonix-Mont-Blanc, Klein Matterhorn (ledovec), Leukerbad, Martigny, Matterhorn, Zermatt