MOZAIKA HOLANDSKA

Belgie, Lucembursko, Nizozemí, Nizozemí, Aalsmeer, Amsterdam, Keukenhof, Lisse

MOZAIKA HOLANDSKA

  Belgie, Lucembursko, Nizozemí, Nizozemí, Aalsmeer, Amsterdam, Keukenhof, Lisse
Původní cena
7 290 Kč/os

Cena
6 707 /os

Cestující

Číslo zájezdu: 2 037 814
Detail nabídky a možnosti objednání zájezdu:
Anotace

Zájezd mnoha nej, v jehož průběhu navštívíme areál tradičních větrných mlýnů v Zaanse Schans, vyhlášené trhy sýrů v Alkmaaru, jedinečný skanzen v Enkhuizen, idylický Marken, Komenského Naarden, kosmopolitní Amsterdam, nepřeberné množství všudypřítomných květů a ukázky zahradnického umění na jedinečné světové výstavě Floriade 2022. Koná se jednou za 10 let, nenechte si ji ujít.
Výstava Floriade 2022 - Aalsmer - Keukenhof - Alkmaar - Enkhuizen - muzeum Zuiderzee - Naarden - hráz Markerdijk - Marken - Zaanse Schans - Amsterdam

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd z ČR ve večerních hodinách (cca 21:00 hod. překročení hranic z ČR).
2. den zájezdu
Příjezd do ALMERE a celodenní návštěva FLORIADE EXPO 2022, jedinečná mezinárodní zahradnická výstava, největší svátek zahrádkářů, pěstitelů a milovníků přírody, konaná jednou za 10 let. Nenechte si ji ujít! Během Floriade můžete vidět holandské i mezinárodní zahradnické vystavovatele ve více jak 40 pavilonech. Užijete si vůni a barvy květin, rostlin, zeleniny a ovoce. K večeru odjezd na ubytování.
3. den zájezdu
Vyhlášené trhy sýrů v ALKMAARU, neobyčejná podívaná na trhy, tak jak probíhají odpradávna. Následuje skvělý skanzen ZUIDERZEEMUSEM v Enkhuizen, který je zasvěcený životu na holandském venkově. Obyvatelé skanzenu jsou oblečeni do tradičních krojů a obhospodařují i plně funkční pekárny, cukrárny, typické původní obytné domky, dílny, praktické ukázky jednotlivých řemesel. Přes hráz Markerdijk pokračujeme do městečka NAARDEN, vodní pevnost, kostel Grote Kerk - kopule s výjevy Starého a Nového zákona, Valonská kaple - zde je pohřben Jan Amos Komenský, Španělský dům. Cestou zpět na ubytování zastávka v typickém rybářském městečku MARKEN, které se dnes řadí ke klenotům Holandska, poklidné dlážděné uličky, barvami hýřící ulice Kerkbuurt, dřevěné domky a malé grachty. Návrat na ubytování.
4. den zájezdu
Navštívíme skanzen ZAANSE SCHANS, to jsou všechny holandské národní tradice na jednom místě, plně funkční větrné mlýny, sýrárna a populární manufaktura na výrobu dřeváků. Zbytek dne bude patřit korunovačnímu městu a městu umění AMSTERDAMU, květinový trh, historie, památky, možnost projížďky lodí po grachtech nebo návštěva vyhlášených muzeí (Van Gogh Museum, Rijksmuseum), dům Anny Frankové (známý z Deníku Anne Frankové…) náměstí Dam, Královský palác, brusírna diamantů, malé uličky s krámky, vodní kanály, individuální volno. Večer odjezd do ČR.
5. den zájezdu
Příjezd do republiky v ranních hodinách (přejezd hranic do ČR v cca 7:00 hod.)

Podnadpis

A FLORIADE 2022

Podnadpis

POZNÁVACÍ ZÁJEZD HOLANDSKO, DOVOLENÁ 2022

Typ ubytování

hotel

Zajímavosti
Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
2x ubytování v hotelu *** – 2lůž. pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
2x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (ceny z roku 2020) – ceny v EUR (€)
- Amsterdam - Van Gogh muzeum - 19€ (nutná rezervace v CK měsíc před odjezdem)
- Amsterdam - Rijksmuseum - 19€, do 17 let vstup zdarma
- Amsterdam - dům Anny Frankové - 12,50€, děti ve věku 10-17 let 6,50€, děti do 9 let vstup zdarma
- Amsterdam - loď po kanálech - 16€ , děti 4-13 let 8€
- Amsterdam - královský palác - 10€, do 18 let vstup zdarma
- Amsterdam - Keukenhof - 19€, děti ve věku 4-11 let 9€
- Amsterdam - Oude Kerk - 12€, do 13 let vstup zdarma
- Amsterdam - Brusírna diamantů - vstup zdarma
- Zaanze Schans - vstup zdarma
- Aalsmeer - květinová burza - 8€ (skupina 7€), děti ve věku 6-11 let 5€
- Enkhuizen - Zuiderzeemuseum - 17€, děti ve věku 4-12 let 11€, studenti 11€
- Naarden - Valonská kaple, hrob Komenského, muzeum - 6,50€, děti do 12 let 5,50€
- Naarden - kostel Grote Kerk - 4,50€, děti do 12 let vstup zdarma

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 140 €, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.
MĚNA A KURZ
EURO (značení EUR nebo €)

Základní cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem,  
 • 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
 • 2x snídani, 
 • průvodce CK

Základní cena nezahrnuje

 • vstupné, 
 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“, 
 • Muzeum Van Gogh (cca 20 €) - nutná rezervace v CK min. 1 měsíc před odjezdem, 
 • výstava Floriade 35 € - nutná rezervace předem v CK

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 2400 Kč, 
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře, která zájezd organizuje. Tento zájezd pořádá cestovní kancelář Redok Travel, IČ: 25258281. Upozorňujeme, že cestovní kancelář si z důvodů uvedených v obchodních podmínkách vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy.

 • Lokalita dle CK: Dle popisu
 • Místo dle CK: Aalsmer, Keukenhof

565 656 610 Číslo zájezdu: 2 037 814
dnes 8–17 h

Nezávazná objednávka

MOZAIKA HOLANDSKA
  Belgie, Lucembursko, Nizozemí, Nizozemí, Aalsmeer, Amsterdam, Keukenhof, Lisse

Původní cena
7 290 Kč/os

Cena
6 707 /os

Cestující

Číslo zájezdu: 2 037 814

Zájezd

dospělá osoba na pevném lůžku
2
6 707 Kč
příplatek za jednolůžkový pokoj
0
2 400 Kč

Pojištění

balíček pojištění Uniqa (cestovní, sportovní, storno, COVID) - dospělý
2
375 Kč
balíček pojištění Uniqa (cestovní, sportovní, storno, COVID) - dítě do 18 let
0
290 Kč
samostatné pojištění Storno plus Generali - za osobu
0
160 Kč