Termín:
8. 5. – 12. 5. 2019
Počet dní:
5 (st – ne)
Počet nocí:
2
Doprava:
autobusem
Strava:
snídaně
Cena za osobu:
Nezávazná objednávka

Popis ubytování a programu zájezdu

Ubytování

2x ubytování ve 2 lůžkových pokojích (hotel)

Stravování

Fakultativně 2x snídaně 450,- Kč

Doprava

Zájezdovým busem

Slevy

3.osoba na pokoji 450,- Kč

Program

1. den: Odjezd v odpoledních hodinách, směrem Rozvadov, Norimberk. 2. den: Ráno příjezd do LUXEMBURGU - s dominantou středověkého knížecího hradu. Další zastávkou bude jedno z nejznámějších evropských bojišť WATERLOO. Po prohlídce navštívíme hlavní město Belgie Brusel. Shlédneme Dolní a Horní město, Velké tržní náměstí s impozantní radnicí, jejíž věž je vysoká 89 m a je zakončena sochou Sv. Michala – patrona města, Královské náměstí, Šibeniční pahorek, kde se nachází největší evropský Justiční palác, budova Nejvyššího soudu a objekt Ministerstva spravedlnosti. Neopomeneme ani na komplexy budov EHS či Královský palác – oficiální sídlo krále Alberta II a budovu Královské akademie. Odjezd na ubytování do Gentu. 3. den: Po snídani krátká prohlídka GENTU a poté pokračujeme do historického středověkého hanzovního města ve Flandrech do BRUGG, nazývaných právem „Benátky severu“ prohlídka vč. náměstí Grote Markt – skvost evropské architektury. Návštěva neméně půvabného města DELFT – někdejšího sídelního města holandských hrabat a proslaveného známou delfskou keramikou (fajánsí). Zbytek dne strávíme prohlídkou královského sídelního města Den Haag, s možností návštěvy Madurodamu, kde najdeme nejzajímavější holandské stavby v měřítku 1:25. Ubytování. 4. den: Po snídani odjedeme k prohlídce Zaanse Schanz – živý skanzen s větrnými mlýny, ukázky výroby dřeváků a sýrů. Závěr našeho pobytu v Nizozemí bude patřit Amsterdamu – pěší prohlídka města, návštěva brusírny diamantů firmy Coster Diamonds a květinového trhu semen a cibulí na Singlu, neopomeneme na náměstí Dam s Královským palácem, fakultativní projížďka lodí po grachtech. Ve večerních hodinách odjezd do ČR. 5. den: Předpokládaný návrat v poledních hodinách

Obsah ceny

Základní cena zahrnuje

  • dopravu busem, 2x ubytování v hotelu ve 2 lůžkových pokojích, průvodce

Základní cena nezahrnuje

  • Fakultativně 2x snídaně 450,-Kč; komplexní pojištění vč. storna

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Doklady o pojištění jednotlivých cestovních kanceláří naleznete zde. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře Ko-tour, která zájezd organizuje.

  • Lokalita dle CK: Dle popisu
  • Místo dle CK: Bruggy, Gent, Luxemburg

Okruh zeměmi Beneluxu

Číslo zájezdu: 1204126
Belgie, Lucembursko, Lucembursko, Východní Flandry, Západní Flandry, Bruggy, Gent, Lucemburk