Termín:
18. 9. – 22. 9. 2019
Počet dní:
5 (st – ne)
Počet nocí:
2
Doprava:
autobusem
Strava:
snídaně
Cena za osobu:
Nezávazná objednávka

Popis ubytování a programu zájezdu

Anotace

Kouzlo města nad Seinou sílí již více než dva tisíce let a již více než dva tisíce let přidávají králové, císaři a prezidenti Francie, klenoty do kulturní pokladnice, jakou Paříž bezesporu je. Pojeďte s námi poznat tuto metropoli - římské posádkové město, město universitní, sídlo středověkých panovníků, město revoluce, císařství a republiky, město módy a elegance, klenotnice kultury a umění, ale také město Villonovo, Hugovo, Verlainovo, Šímovo, Kubínovo. Poznejte s námi Paříž, za jejíž krásou jezdí miliony turistů z celého světa.Zájezd provází Petr Horák, Šárka Surovcová

Program zájezdu

1. den zájezdu
V odpoledních hodinách odjezd z republiky (cca 19:00 hod. překročení hranic ČR).


2. den zájezdu
Ráno příjezd do PAŘÍŽE. Prohlídka města v samém historickém jádru Paříže na ostrově La Cité - Notre Dame - 800 let stará gotická katedrála, Prefektura, Justiční palác, dále mj. shlédneme Pařížskou radnici, centrum Pompidou, Les Halles, Královský palác a Louvre, čtvrť Opera s chrámem Madeleine. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování do hotelu. Večer individuální volno ve městě.


3. den zájezdu
Dneš
ní den poznávacího zájezdu v Paříži bude věnován prohlídce nejznámějšího symbolu francouzské renesanční architektury a královské moci VERSAILLES, královské rezidenci Ludvíka XIV. Symbol velikosti krále a vzor snad pro každého „zámeckého architekta“ Evropy – to jsou Versailles. Když se Ludvík XIV. (1638–1715) rozhodl, že přestaví malý lovecký zámeček svého otce ve Versailles 20 km západně od Paříže na nádherný palác, bylo králi Slunce právě 23 let. Od roku 1661 se Versailles staly rezidencí a sídlem vlády a absolutním mocenským centrem. Poté odjedeme na náměstí La Défense - moderní čtvrť třetího tisíciletí. Večerní Montmartre s krásnou bazilikou Sacré-Coeur, náměstí Pigalle, Moulin Rouge. Návrat na ubytování a individuální volno v Paříži.


4. den zájezdu
Celodenní prohlídka dalších pamětihodností města s průvodcem. Invalidovna, nejznámější monument města Eiffelova věž, navržená architektem Gustavem Eiffelem na počest 100. výročí Velké francouzské revoluce a Světové výstavy v roce 1889, náměstí Trocadero, Vítězný oblouk - 50 m vysoký Arc de Triomphe byl vystavěn na příkaz Napoleona, třída Champs Elysées, nábřeží Bukinistů… Podvečerní fakult. projížďka lodí po Seině s neobvyklým pohledem na pařížské památky. Odjezd zájezdu do ČR.


5. den zájezdu
Příjezd do republiky v dopoledních hodinách (přejezd hranic v cca 8 hod.).

Ubytování

hotel v centru Paříže ve čtvrti Montmartre, poloha hotelu nám umožní i individuální večerní procházky a vstřebání jedinečné atmosféry města

Podnadpis

HOTEL V CENTRU PAŘÍŽE

Typ ubytování

hotel***

Orientační ceny vstupného

Eiffelova věž:výtah do 2. patra 16 (dítě 12-24 let 8€, dítě 4 - 11 let 4€)výtah do 3. patra 25 (dítě 12-24 let 12,50 €, dítě 4 - 11 let 6,30€)pěšky do 2. patra 10 (dítě 12-24 let 5€, dítě 4 - 11 let 2,50€)pěšky + výtah do 3. patra 19 (dítě 12-24 let 9,50€, dítě 4 - 11 let 4,80€) bazilika SacreCoeur zdarmaMuseum Louvre 15 Museum Orsay 12 (pro členy EU do 25 let včetně zdarma, mimo EU do 25 let 9€) Invalidovna 12 Vítězný oblouk 12 (pro členy EU do 25 let včetně zdarma)St. Chapelle 10 Pantheon 9 (pro členy EU do 25 let včetně zdarma)Notre Dame – vnitřek zdarma Notre Dame – klenotnice 4,00 Plavba lodí po Seině 15,00Zámek Versailles 18,00 Versailles – hudební zahrady 8,50 (dítě do 17 let 7,50 €)Metro – jednotlivé jízdné 1,90Metro – karnet 10 jízd 1,50/jedna jízda (předpokládáme cca 10 jízd metrem)Doporučujeme zakoupení 2
-4 denní muzejní karty PARIS MUSEUM PASS. Karta umožní shlédnout na 60 objektů v Paříži včetně Versailles.
2 denní karta - 48 €,
4 denní karta - 62 € - především pro zájemce o individuální prohlídky pařížských muzeí.

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 130 €

Obsah ceny

Základní cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem
 • 2x ubytování v hotelu v centru Paříže - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 2x snídani
 • průvodce

Základní cena nezahrnuje

 • vstupné
 • pobytovou taxu (platba na místě, cca 1,88 €/os./noc)
 • fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci 'Cena zahrnuje'

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 1 990 Kč
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Doklady o pojištění jednotlivých cestovních kanceláří naleznete zde. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře Redok Travel, která zájezd organizuje.

 • Lokalita dle CK: Dle popisu
 • Místo dle CK: Paříž, Versailles
Informace o slevách

Francie

Francie je největší evropskou zemí a její součástí je i známý ostrov Korsika. Kromě pevninské části ji tvoří i magické ostrovy Martinik, Réunion nebo souostroví Francouzská Polynésie. Hlavním městem je Paříž, romantické město plné života a uměleckých zážitků. Ve Francii díky rozlehlosti jejího území najdete zasněžené vrcholy Pyrenejí a Alp, které jsou označovány rájem pro lyžaře, stejně tak jako kouzelné Azurové pobřeží na jihu země. Každý kout této osobité země vám umožní prožít jedinečné okamžiky. Francie je také rájem eurovíkendů a poznávacích zájezdů. Velmi populární jsou historické památky světového formátu rozeseté po celé zemi od Normandie po Azurové pobřeží. Francie je nejvěhlasnější světovou zemí vína a jednoznačně také cyklistiky.


PAŘÍŽ A ZÁMEK VERSAILLES

Číslo zájezdu: 1157924
Francie, Paříž a okolí, Paříž, Versailles