Pohoří Harz - malebná příroda i romantická městečka

Německo, Harz, Sasko-Anhaltsko, Wernigerode

Pohoří Harz - malebná příroda i romantická městečka

  Německo, Harz, Sasko-Anhaltsko, Wernigerode
Číslo zájezdu: 2 046 533
Detail nabídky a možnosti objednání zájezdu:
Popis zájezdu

Zájezd do malebného pohoří Harz, které se rozkládá na hranicích bývalé západní (Goslar, Harzgerode) a východní (Quedlinburg, Wernigerode) části Německa. Navštívíme nádherná hrázděná městečka, mezi kterými vyniká jako skvost město Quedlinburg (UNESCO). Také uvidíme přírodní zajímavosti (nejvyšší horu Brocken, soutěsku Bodetal se skalisky a vyhlídkami) a též stopy a místa, kde procházela tzv. Železná opona. Např. nádherná města Goslar a Quedlinburg ležela každé na jiné straně této opony a dodnes je patrná jiná atmosféra.

Stravování

snídaně -

Ubytování

hotel -

Program zájezdu

1. den: Odjezd z Prahy v časných ranních hodinách. Prohlídka WERNIGERODE – centrum města s uchovanou hrázděnou architekturou od gotiky až po současnost. Vysoko nad městem je impozantně zasazen zámek, který byl přestavěn ve stylu renesanční gotiky. Z hradních ochozů jsou překrásné výhledy na město a úpatí pohoří Harz . HALBERSTADT - městečko ležící na úpatí pohoří
Harz s obrovským gotickým dómem sv. Štěpána a krásnými starobylými budovami v pěkně obnoveném historickém centru.
2. den: BRAUNLAGE – horské středisko a východisko na výlety do pohoří Harz . Výlet POHOŘÍM HARZ na hřeben vrcholu WURMBERG, který je oddělen údolím od vrcholu Brocken. Vyhlídky na nejvyšší horu Harzu . Výlet do údolí do průseku, kde vedla hranice, a na závěr údolím podél malebného potoka zpět do Braunlage. Prohlídka QUEDLINBURGU – historické město zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO. V centru města najdete prvotřídní ukázku hrázděné architektury. Až 1300 hrázděných domů pocházejících ze 17. a 18. století, křivolaké uličky a náměstí vytváří neopakovatelnou atmosféru. Nad městem se rozprostírá hrad, z jehož zahrad jsou krásné pohledy na město.
3. den: Výjezd historickým vláčkem (nutná rezervace předem v CK, platba na místě v Eurech) na nejvyšší horu pohoří Harz BROCKEN (1 141 m n.m.). Na vrcholu se nachází soubor staveb včetně muzea, ve kterém můžete shlédnout expozici pohnuté historie tohoto vrcholu. Od turistických začátků místního hostince, přes období, kdy byl vrchol opevněn a byla zde pozorovatelna západní části a vojenská základna, až po současnost. Pěší výlet srdcem pohoří Harz přes slatě do bývalé západní části na TORFHAUS. Prohlídka GOSLARU (UNESCO) – město s rozsáhlým historickým centrem se spoustou působivých a historicky cenných středověkých staveb. Náměstí Marktplatz s renesanční kašnou a pozdně gotickou radnicí, románský kostel a další zajímavé památky.
4. den: Soutěska BODETAL – výjezd lanovkou na HEXENTANPLATZ, seřadiště čarodějnic se stánky se suvenýry a občerstvením. Krásné vyhlídky na skály a údolí říčky Bode. Pěší okruh dolů k říčce do soutěsky (výhledy na okolní skály od vodní hladiny) a zpět ke vstupu do soutěsky a do městečka THALE. Termální lázně Bodetal, park s evangelickým kostelem Sankt Pietri. Odjezd domů. Příjezd do Prahy v pozdních večerních hodinách.

Základní cena zahrnuje

  • dopravu mikrobusem nebo autobusem podle počtu přihlášených klientů
  • průvodce
  • 3x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
  • 3x snídani

Základní cena nezahrnuje

  • Jízda historickým vlakem - nutná rezervace v CK nejpozději měsíc před odjezdem, platba na místě v Eurech.
  • pojištění léčebných výloh a storna
  • 1/1 pokoj

Informace o zájezdu

Pořadatel: Mayer & Crocus s.r.o., IČ 25622706.
Lokalita dle pořadatele: Dle popisu, Harz, Wernigerode
Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře.

565 656 410 Číslo zájezdu: 2 046 533
dnes 8–18 h

Nezávazná objednávka

Pohoří Harz - malebná příroda i romantická městečka
  Německo, Harz, Sasko-Anhaltsko, Wernigerode

Cena
6 990 Kč/os

Cestující

Číslo zájezdu: 2 046 533

Zájezd

dospělá osoba na pevném lůžku
2
6 990 Kč
příplatek za jednolůžkový pokoj
0
1 000 Kč

Pojištění

balíček pojištění Uniqa (cestovní, sportovní, storno, COVID) - dospělý
2
300 Kč
balíček pojištění Uniqa (cestovní, sportovní, storno, COVID) - dítě do 18 let
0
232 Kč
samostatné pojištění storna Uniqa - za osobu
0
270 Kč