Termín:
14. 7. – 20. 7. 2018
Počet dní:
7 (so – pá)
Počet nocí:
4
Doprava:
autobusem
Strava:
snídaně
Cena za osobu:
Nezávazná objednávka

Popis ubytování a programu zájezdu

Anotace

V zemi našeho severního souseda navštívíte téměř všechny turistické cíle Polska. Okruh začíná u břehů Baltského moře ve vyhlášených přímořských letoviscích, pokračujeme do oblasti polské Sahary. Stovky čtverečních kilometrů vodních ploch uvidíme u Mazurských jezer a v závěru navštívíme obnovenou Varšavu i unikátní klenot mezi polskými městy Krakov. Malbork - Gdaňsk - Sopoty - Gdyně - Slowinsky NP - Leba - Olsztyn - Mazurská jezera - Varšava - Wieliczka - Krakov

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den zájezdu
Oblast Baltského moře: MALBORK (UNESCO), sídlo Teutonských rytířů, nejvýznamnější hrad v Polsku. GDAŇSK, nejkrásnější město na Baltu, přístav, Královská cesta, Neptunova fontána, výstavné domy, Zlatá brána aj. SOPOTY, významné letovisko u Baltského moře, lázně zde založil v r. 1823 Napoleonův lékař Jean Haffner.
3. den zájezdu
Významné přístavní město GDYNĚ, s Oceánografickým a Námořním muzeem, polská Sahara – SLOWINSKÝ NÁRODNÍ PARK, pohyblivé, až 40 metrů vysoké písečné duny. LEBA, původně malý rybářský přístav, dnes významné přímořské letovisko na pobřeží Baltského moře.
4. den zájezdu
Prohlídka města OLSZTYN, muzeum lidového umění, městská brána ze 14. stol., kostel sv. Jakuba. Oblast MAZURSKÝCH JEZER, jedna z nejoblíbenějších rekreačních oblastí v Polsku. Více než 3000 jezer ledovcového původu je ideálním prostředím pro kanoisty a jachtaře. Dojezd na nocleh.
5. den zájezdu
Hlavní město Polska VARŠAVA (UNESCO), nové „staré“ město, královský zámek - symbol polské nezávislosti, národní muzeum. Dojezd na nocleh.
6. den zájezdu
Unikátní solný důl WIELICZKA (UNESCO), slaná jezírka, přírodní jeskyně, technické důlní zařízení, katedrála ze soli. Zbytek dne strávíme v KRAKOVĚ (UNESCO), královský hrad Wawel, katedrála, Collegium Maius, renesanční budova Sukiennice - uprostřed Hlavního náměstí, Muzeum Czartoryskych (Dáma s hranostajem). Noční přejezd.
7. den zájezdu
Příjezd v časných ranních hodinách.

Obsah ceny

Základní cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem
  • 4x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
  • 4x snídani
  • průvodce

Základní cena nezahrnuje

  • vstupné
  • fakult. služby
  • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci 'Cena zahrnuje'

Fakultativní příplatek

  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Doklady o pojištění jednotlivých cestovních kanceláří naleznete zde. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře Redok Travel, která zájezd organizuje.

  • Lokalita dle CK: Dle popisu
  • Místo dle CK: Gdańsk, Gdyně, Krakov, Leba, Malbork, Mazurská Jezera, Olsztyn, Slowinsky NP, Sopoty, Varšava, Wieliczka
Informace o slevách

POLSKO VELKÝ OKRUH

Číslo zájezdu: 900 038
Polsko, Baltské moře, Malopolsko, Mazovsko, Pomořsko, Varmijsko-mazursko, Gdańsk, Gdynia, Kraków, Malbork, Olsztyn, Sopoty, Warszawa, Wieliczka, Łeba