PORTUGALSKO - AZORSKÉ OSTROVY

Portugalsko, Lagoa Azul, Lagoa Verde

PORTUGALSKO - AZORSKÉ OSTROVY

  Portugalsko, Lagoa Azul, Lagoa Verde
Detail nabídky a možnosti objednání zájezdu:
Anotace

Objevte s námi v době letních prázdnin jeden z Azorských ostrovů, a to Sao Miguel. Největším lákadlem pro nás sice blízkého, ale přesto exotického ostrova bude nádherná příroda nezasažená turismem, příznivé klima, přírodní mořské bazénky, jezera, termální prameny, vyhlídky ale i čajové plantáže, jediné v Evropě, kde se čaj pěstuje. A ať už věříme domněnkám, že se právě u Azor potopila bájná Atlantida nebo se spokojíme s faktem, že vulkanické ostrovy byly podle starých janovských map objevené někdy v první polovině 14. století – zamilujeme si nádhernou krajinu lemovanou vlnami Atlantiku, přívětivě zelenou množstvím pastvin a barevnou nekonečným množstvím hortenzií. Po celou dobu budeme ubytovaní v lux. hotelovém resortu**** u pláže, nedaleko městečka Vila Franca.
 
Zájezd provází Ing. Jana Křížová, garance malé skupiny max. 14 osob
 
Lagoa Azul – Lagoa Verde – vyhlídka Boca do Inferno – vyhlídka Vista de Rei - Sete Cidades – Termas da Ferraria – Chá Gorreana – Pico do Ferro – Furnas – Lagoa das Furnas – Terra Nostra – Ponta Delgada – Caldeira Velha – vyhlídka Bella Vista – vyhlídka Miradouros da Barrosa – Vila Franca do Campo – ostrůvek Ilhéu da Vila – Pico da Vara – Algarvia – Ribeira do Caldeiroes

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Odlet s průvodcem na Azory, ostrov Sao Miguel – Ponta Delgada, transfer na hotel, ubytování v lux. hotelovém resortu u pláže.

2. den zájezdu:
Výlet na jihovýchod ostrova do kaldery u městečka Furnas. Před příjezdem bude první zastávkou návštěva jediných čajových plantáží a čajové farmy v Evropě CHÁ GORREANA, exkurze, ochutnávka čaje s možností nákupů a čajové plantáže za farmou. Pokračujeme ke kráteru Furnas. Zastavíme na vyhlídce PICO DO FERRO, výhledy do údolí kráteru, kde se mimo městečka pokocháme i výhledy na jezero, z jehož břehů stoupá pára. Procházka kolem jezera LAGOA DAS FURNAS (cca 2 hod.) živá vulkanická oblast plná malých dýmajících kalder. Městečko FURNAS ležící přímo v kráteru sopky, jejíž poslední erupce byla v roce 1630. Vyvěrající minerální prameny, oběd, kde ochutnáme místní specialitu Cozido - směs různých mas se zelím a další zeleninou, vařená díky vulkanickým jevům v zemi párou. Na závěr velká botanická zahrada TERRA NOSTRA, zde objevíme mj. zakrslou prarostlinu wollemii nebo alej z gingo biloba a vykoupeme se v jedinečném renesančním bazénu s termální vodou.

3. den zájezdu:
Celodenní výlet na západní výběžek ostrova, kde navštívíme další oblast kaldery Sete Cidadaes, jezer Lagoa Azul, Lagoa Verde. Modré a zelené oko, jak se někdy jezerům LAGOA AZUL (modré) a LAGOA VERDE (zelené) přezdívá, jsou pozůstatky sopečné činnosti s dochovanou legendou o nenaplněné lásce. Turistickou stezkou (cca 3 hod.) se vydáme po hraně kráteru s krásnými výhledy na jezera a okolí až na legendární a nejslavnější vyhlídku BOCA DO INFERNO – úchvatný pohled a nezapomenutelné panorama kráteru Sete Cidades se smaragdovými jezery, stejnojmenným městečkem a oceánem. Zastavíme na vyhlídce VISTA DE REI a dole v kráteru navštívíme městečko SETE CIDADES, prohlídka vč. malebného kostelíku Sao Nicolau a odpočinek v místní restauraci. Na závěr koupání v přírodních TERMAS DA FERRARIA - laguny vyhloubené v útesech, kde se mísí mořská voda a horkými vyvěrajícími prameny.

4. den zájezdu:
Pobyt u moře na pláži Baia de Água d'Alto u hotelu. Odpoledne je pro zájemce připraven fakult. výlet místní dopravou do města PONTA DELGADA, kde je většina domů vystavěna ve stejných barvách - fasáda s černým sopečným čedičem a bílou omítkou. Procházka po nábřeží a starobylými městskými uličkami, uvidíme pevnost sv. Blažeje, nádherný barokní kostel Panny Marie, botanickou zahradu Jardim Antonio Borges, tržnici Mercado da Graca, symbol města bránu Portas da Cidade de Ponta Delgada a navštívíme ananasové plantáže vč. ochutnávky ananasového likéru a dalších ananasových specialit.

5. den zájezdu:
Výlet do centrální části ostrova. První zastávkou bude CALDEIRA VELHA, přírodní památka s bohatou flórou i faunou a hlavně termálními prameny. Vykoupeme se v horkých pramenech, osvěžíme pod vodopádem a prohlédneme si endemické druhy Azor v tamní malé botanické zahradě. Pokračujeme cestou vnitrozemím přes vyhlídku BELLA VISTA k vyhlídce MIRADOUROS DA BARROSA, kde se nám otevře výhled na LAGOA DI FOGO – Ohňové jezero. Nacházející se ve výšce 700 m nad mořem v přírodní rezervaci pohoří Água de Pau. Za dobré viditelnosti odsud dohlédnete až na moře. Následuje prohlídka městečka VILA FRANCA DO CAMPO (bývalé hlavní město ostrova) na jižním pobřeží, kde mj. vyjedeme nad město k poutní kapli Ermida de Nossa Senhora da Paz, poutní místo zasvěcené Panně Marii. Otevírá se odtud překrásné panorama na město, ananasové skleníky a plantáže. Nedaleko pobřeží je vidět přírodní rezervace - ostrůvek ILHÉU DA VILA prstencového tvaru, který je pozůstatkem sopečného kráteru. Dle časových a kapacitních možností si zde mohou zájemci užít krásného koupání v uzavřené laguně ostrůvku (cca 8 €).

6. den zájezdu:
Pobyt u moře na pláži Baia de Água d'Alto u hotel. resortu, individuální volno, turistika např: Lagoe do Congro (7 km), Fire Lagoon (5 km), procházky po pobřeží Atlantiku nebo do blízkého městečka Vila Franca. Pro aktivní turisty je připravena túra s výstupem (5 hod.) na PICO DA VARA - nejvyšší bod ostrova,1103 m n.m. v pohoří Serra da Tronqueira. Oblast přírodní rezervace, unikátní pozůstatky třetihorního vavřínového pralesa i domov kriticky ohroženého hýla azorského, panoramatické výhledy na ostrov, oceán i ostrov Santa Maria. Na závěr fantastické vyhlídkové místo ALGARVIA, strmé útesy padající do Atlantiku a RIBEIRA DO CALDEIROES – park s vodopády, vodními mlýny a zahradou.

7. den zájezdu:
Fakultativní výlet za velrybami a delfíny podél jižního pobřeží Sao Miguel. Právě letní měsíce jsou nejlepší pro pozorování delfínů kapverdských a velryb kulohlavců.

8. den zájezdu:
Dle let. řádu transfer na letiště a odlet z Ponta Delgada.

Ubytování
 • Luxusní plážový resort**** se nachází v krásné zahradě ostrova Sao Miguel, nedaleko města Vila Franca do Campo. Nabízí přímý přístup na pláž Baia de Água d'Alto, výhled na Atlantský oceán a volnočasová zařízení včetně velkého sladkovodního venkovního bazénu.
 • Resort má prostorné a moderně zařízené klim. pokoje s minibarem a TV. Hosté si mohou vybrat ze 2 restaurací, které podávají mezinárodní a tradiční azorskou kuchyni. K dispozici je také bar u bazénu, lehátka, 2 tenisové kurty. K oblíbeným volnočasovým aktivitám v okolí patří golf, pěší turistika i cyklistika.
Podnadpis

SAO MIGUEL – ZELENÝ OSTROV ATLANTIKU

Základní cena zahrnuje

 • let. přepravu Praha/Vídeň – Ponte Delgada – Praha/Vídeň,
 • let. taxy,
 • transfery z/na hotel,
 • dopravu minibusem na výlety,
 • 7x ubytování v lux. plážovém hotel. resortu**** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 7x polopenzi,
 • 1x oběd,
 • průvodce CK

Základní cena nezahrnuje

 • vstupné (cca 20 €) ,
 • fakult. výlety a služby
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci 'Cena zahrnuje'

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 8850 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu,
 • Připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění) Evropa
 • fakultativní výlet pozorování velryb a delfínů orientační cena cca 50- 80 € - nutno nahlásit v CK při rezervaci, platba na místě.

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře, která zájezd organizuje. Tento zájezd pořádá cestovní kancelář Redok Travel, IČ: 25258281. Upozorňujeme, že cestovní kancelář si z důvodů uvedených v obchodních podmínkách vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy.

 • Lokalita dle CK: Dle popisu
 • Místo dle CK: Lagoa Azul, Lagoa Verde

565 656 610 Číslo zájezdu: 1 852 960
dnes 7.30–17 h

Portugalsko

Menší ze dvou zemí na Pyrenejském poloostrově představuje nedoceněnou turistickou destinaci. Každoročně Portugalsko láká tisíce Čechů na vůni pomerančů i dalšího ovoce a chuť pravého portského vína. Jih země je proslavený nádhernými plážemi a bohatým nočním životem. Jedná se o oblast Algarve, je zde vybudováno nejvíce hotelů a moře je v rámci Portugalska nejteplejší. Střed země uspokojí milovníky historie díky četným kulturním památkám a hlavnímu městu Lisabonu. Sever vábí na staré lidové tradice v malých vesničkách a na pověstné vinné sklípky. Síla portugalského patriotismu je zde největší a centrem oblasti je velmi známé Porto. Portugalsko má asi deset a půl milionu obyvatel, tedy stejně jako Česká republika. K Portugalsku náleží i další dvě oblíbené ostrovní destinace, Azorské ostrovy a Madeira.

Od 1. 5. 2017 bude ve městě Santa Cruz na portugalském ostrově Madeira vybírána pobytová taxa “ecotax” ve výši 1 EUR/os./noc, max. 5 EUR/os./pobyt. Poplatek bude hrazen přímo v místě pobytu ubytovateli. Nařízení se vztahuje na všechny typy ubytovacích zařízení v obci Santa Cruz. Od poplatku jsou osvobozeny osoby do 18 let věku.

Nezávazná objednávka

PORTUGALSKO - AZORSKÉ OSTROVY
  Portugalsko, Lagoa Azul, Lagoa Verde

Cena
42 990 /os

Cestující

Číslo zájezdu: 1 852 960

Zájezd

dospělá osoba na pevném lůžku
2
42 990 Kč
příplatek za jednolůžkový pokoj
0
8 850 Kč

Pojištění

příplatek za komplexní pojištění včetně připojištění vyššího storna - osoba
2
820 Kč
příplatek za komplexní pojištění včetně připojištění vyššího storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR a v zahraničí - osoba
0
820 Kč
příplatek za připojištění Covid /EVROPA/ (rozšíření pojištění ke komplexnímu pojištění) - osoba
0
1 920 Kč
příplatek za připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - osoba
0
240 Kč

Parkování

zvýhodněné parkování na letišti Praha - 8 dní
0
1 Kč