Řím, Vatikán - letecky

Itálie, Lazio, Řím

Řím, Vatikán - letecky

  Itálie, Lazio, Řím
Detail nabídky a možnosti objednání zájezdu:
Popis zájezdu

Krátkodobý letecký poznávací zájezd do Itálie Vám umožní poznání památkami přímo nabitého města Řím, kde se dochovaly slavné stavby z dob římského císařství i starší (Koloseum, Pantheon, Císařská fora a Forum romanum a mnohá další). Navštívíte i ministát Vatikán se slavným náměstím Sv. Petra a stejnojmennou bazilikou i vyhlášenými Vatikánskými muzei.

Stravování

snídaně -

Ubytování

hotel -

Program zájezdu

1. den: Odlet s průvodcem z Prahy do Říma , eventuelně první seznámení s městem dle času letu.
2. den: ŘÍM - VATIKÁN (UNESCO), náměstí sv. Petra, bazilika sv. Petra na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další, možnost výstupu na kopuli baziliky s omračujícím výhledem na celý Řím . Velkolepá Vatikánská muzea se sbírkami antického umění a se Sixtinskou kaplí s nejslavnějším uměleckým dílem na světě - Michelangelovy fresky a Poslední soud. Mimo jiné navštívíme Andělský hrad, spleť úzkých uliček u Piazza Navona - oválné náměstí s Berniniho fontánou čtyř řek, Piazza di Spagna se Španělskými schody, Fontána di Trevi. Večerní město.
3. den: ŘÍM , antické velkoměsto, FORUM ROMANUM - s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., KOLOSEUM – nejvýznamnější římský amfiteátr, Pantheon - nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky, Kapitol - náměstí navržené Michelangelem s jezdeckou sochou Marca Aurelia, Palatin, Císařská fóra, bazilika San Giovanni in Laterano, kostel San Pietro in Vincoli (Michelangelův Mojžíš).
4. den: Dokončení prohlídky Říma . Transfer na letiště, dle letového řádu odlet do Prahy.

Základní cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha – Řím – Praha
 • letištní taxy
 • kabinové zavazadlo dle podmínek let. společnosti
 • transfer z/na letiště
 • 3x ubytování v hotelu (2lůžk. pokoje s příslušenstvím)
 • 3x snídani
 • průvodce

Základní cena nezahrnuje

 • pojištění léčebných výloh a storna
 • rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí
 • rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí do18ti let
 • sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu
 • sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 18-25 let
 • sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu do 18ti let
 • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení
 • zavazadlo k odbavení (max. 20 kg)

Informace o zájezdu

Pořadatel: Mayer & Crocus s.r.o., IČ 25622706.
Lokalita dle pořadatele: Dle popisu, Řím
Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře.

800 656 610 Číslo zájezdu: 2 036 226
dnes 8–18 h

Itálie

Itálie je jeden z nejbohatších států Evropy co do přírodních i kulturních zajímavostí. Země na Apeninském poloostrově je krajinou nekonečných horských masivů, dlouhých písčitých pláží a bohaté historie. Hraničí s Francií, Švýcarskem, Rakouskem a Slovinskem. Uvnitř území se nacházejí dva vnitřní ministáty San Marino a Vatikán. Břehy Itálie omývá celkem pět moří: Jaderské, Jónské, Tyrhénské, Ligurské a Středozemní moře. Délka pobřeží je závratných 7 600 km.

Může se pochlubit svými dějinami, kulturními i přírodními krásami, z nichž 51 je zapsáno do seznamu památek UNESCO. Z přímořských regionů lze doporučit nejvíce oblíbené Benátsko, dále ale také Kalábrii, Palmovou riviéru, Toskánsko, Abruzzo apod. V zimě je Itálie lyžařským rájem, vyznavači zimních sportů z celého světa míří hlavně do Trentina - Alta Adige, Jižního Tyrolska, nebo propojených gigantů Dolomiti Superski a Sella Rondy. Benátky a Řím jsou zase jedněmi z nejoblíbenějších cílů vyznavačů eurovíkendů.

Nezávazná objednávka

Řím, Vatikán - letecky
  Itálie, Lazio, Řím

Cena
14 990 Kč/os

Cestující

Číslo zájezdu: 2 036 226

Zájezd

dospělá osoba na pevném lůžku
2
14 990 Kč
příplatek za rezervaci vstupenky do Vatikánských muzeí
0
590 Kč
příplatek za sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu
0
520 Kč
příplatek za sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 18-25 let
0
290 Kč
příplatek za sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu do 18ti let
0
70 Kč
příplatek za jednolůžkový pokoj
0
2 300 Kč

Pojištění

balíček pojištění Uniqa (cestovní, sportovní, storno, COVID) - dospělý
2
300 Kč
balíček pojištění Uniqa (cestovní, sportovní, storno, COVID) - dítě do 18 let
0
232 Kč
samostatné pojištění storna Uniqa - za osobu
0
270 Kč

Parkování

zvýhodněné parkování u letiště Praha - 4 dny
0
790 Kč

Speciální připlatkové služby

příplatek za zavazadlo k odbavení (max. 20 kg)
0
1 390 Kč