Termín:
27. 7. – 5. 8. 2018
Počet dní:
10 (pá – ne)
Počet nocí:
6
Doprava:
autobusem
Strava:
bez stravy
Cena za osobu:
Nezávazná objednávka

Popis ubytování a programu zájezdu

Anotace

Navštívíme nejznámější skandinávské metropole - Oslo, Göteborg, Stockholm, Kodaň i světoznámý skanzen v Lillehammeru. Po celou dobu zájezdu budeme vnímat krásu norské přírody, monumentálnost fjordů, vysokých hor a hlubokých jezer. Göteborg - Oslo - údolí Gudbrandsdalen a Romsdalen - stěna a cesta Trollů - Alesund - údolí Ottadalen - Dalsnibba - Geiranger - Lom - pohoří Jotunheimen - vyhlídka Besseggen – Vagamo - Lillehammer - Stockholm - Kodaň

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.

2. den zájezdu
Prohlídka druhého největšího města Švédska GÖTEBORGU. Nocleh.

3. den zájezdu
OSLO, vzdušná a zelená metropole Norska s množstvím kulturních památek a s věhlasnými muzei. Příjezd do „srdce' Norska - údolí GUDBRANDSDALEN. Nocleh.

4. den zájezdu
Průjezd divokým údolím ROMSDALEN, které lemují strmé a rozeklané vrcholy. Zastávka u pověstné převislé horolezecké stěny Trollů - TROLLTINDAN. Výjezd věhlasnou cestou Trollů – TROLLSTIGVEIEN. Prohlídka města ALESUND, nazývané klenotnicí secesního umění a je krásně položené na břehu a ostrůvcích Atlantského oceánu. Fakult. vyhlídková jízda podél ROMSDALSFJORDU a STORFJORDU. Nocleh.

5. den zájezdu
Vyhlídková jízda malebným údolím OTTADALEN. Výjezd na vyhlášenou vyhlídku DALSNIBBA (1486 m) s úchvatnými pohledy na fjordy. Nejkrásnější fjord GEIRANGER (UNESCO) jehož strmé stěny jsou krášleny desítkami nádherných vodopádů. LOM, městečko s rázovitým dřevěným kostelíkem a další zajímavou architekturou. Nocleh.

6. den zájezdu
Průjezd údolím říčky SJ?A mezi našimi spor­tovci známé raftovými sjezdy. Největší norské pohoří JOTUNHEIMEN (Domov obrů), výlet na vyhlídku BESSEGGEN nad jezerem Gjende (panoramatické rozhledy na rozeklané a zasněžené vrcholy). Pro méně zdatné turisty možnost procházky kolem jezera. Městečko VAGAMO, krásná ukázka staré norské dřevěné architektury. Nocleh.

7. den zájezdu
Před cestou do Švédska zastavíme v městečku LILLEHAMMER, turistické a sportovní centrum, dějiš­tě zimních olympijských her, věhlasný skanzen. Nocleh.

8. den zájezdu
STOCKHOLM, překrásná švédská metro­pole, „Benátky severu“. Radnice s vyhlídkovou věží, královský palác, malebné staré město na ostrově, unikátní muzeum lodi Vasa. Noční přejezd.

9. den zájezdu
Prohlídka KODANĚ, královský palác Ama­lienborg, Christianborg, velkolepá radnice, možnost okružní plavby přístavem. Dánsko nemůžeme opustit bez fotografie Malé mořské víly, symbolu Kodaně. Noční přejezd.

10. den zájezdu
Příjezd do ČR v ranních hodinách.

Obsah ceny

Základní cena zahrnuje

 • dopravu klim. busem
 • trajekty
 • 6x velmi jednoduché turistické ubytování - (2x ve Švédsku, 4x v 4-5 lůžk. chatičkách v Norsku, bez ložního prádla
 • průvodce

Základní cena nezahrnuje

 • vstupné
 • fakult. služby
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
 • malá 2lůžk. chatička v Norsku, skromnější než 4lůžková 1 000 Kč/os. (4 noci)
 • 4x polopenze 1 600 Kč (česká kempinková kuchyně)
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Doklady o pojištění jednotlivých cestovních kanceláří naleznete zde. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře Redok Travel, která zájezd organizuje.

 • Lokalita dle CK: Dle popisu
 • Místo dle CK: Göteborg, Kodaň, Oslo, Stockholm
Informace o slevách

SKANDINÁVSKÉ METROPOLE A NORSKÉ FJORDY

Číslo zájezdu: 898349
Dánsko, Norsko, Švédsko, Göteborg, Kodaň, Oslo, Oslofjord, Stockholm