Termín:
31. 8. – 8. 9. 2019
Počet dní:
9 (so – ne)
Počet nocí:
6
Doprava:
autobusem
Strava:
polopenze
Cena za osobu:
Nezávazná objednávka

Popis ubytování a programu zájezdu

Anotace

Objevte s námi kouzlo nádherné krajiny Slovinska. Čeká nás magické letovisko Bled s hradem vysoko na skále, přímořská města Piran, Koper a krásné Škocjanské jeskyně, které jsou zapsány na seznamu památek UNESCO. Navštívíme pohádkový zámek Miramare, zažijeme pravou atmosféru italského přístavu, koupání v moři i v bazénech s mořskou vodou parku Laguna.
Zájezdy provází Dalibora Vojvodová.

Bled – Portorož – Sečovlje – Piran – Miramare – Terst – Koper – Duino – Cividale del Friuli

Program zájezdu

1. den zájezduOdjezd v pozdních večerních hodinách. Noční přejezd.
2. den zájezdu Ráno nás přivítá lázeňské letovisko BLED při nádherném alpském ledovcovém jezeře s působivým hradem vysoko na skále, odkud je možné vidět Julské Alpy i pohoří Karavanky. Prodávají se zde lahodná mešní vína z vintgarských vinic. Projdeme se po promenádě, navštívíme kostel zdobený architektem Jože Plečnikem, variantně koupání v jezeře. Odpoledne odjezd k moři na ubytování, koupání, večeře.
3. den zájezdu Pobyt u moře nebo odpolední procházka do nedalekého romantického rybářského přístavu PIRAN s úzkými uličkami a živou pobřežní promenádou. Kavárny, cukrárny, rybí restaurace. Individuální návrat, koupání, bazény, masáže, wellness.
4. den zájezdu Přes mondénní letovisko PORTOROŽ dojedeme na solná pole v SEČOVLJE, kde se seznámíme se získáváním mořské soli v místních salinách, již 800 let starým způsobem. Možnost koupit si čistě bílou přírodní sůl. Odpoledne návrat do hotelu, koupání.
5. den zájezdu Výlet do Itálie na pohádkový zámek MIRAMARE. Bílý zámek na útesu obklopují překrásné zahrady. Cestou zpět si prohlédneme přístav TERST s antickými památkami a reprezentativními budovami na náměstí, atmosféra italského přístavu, italská zmrzlina. Variantně možnost navštívit terstské aquarium s mořskými živočichy.
6. den zájezduPobyt u moře, bazény, masáže, wellness. Variantně možnost procházky do Portorože, přístavu Lucia a na výstavu Forma Viva, sochy umístěné v lesíku pod širým nebem. Návrat na večeři.
7. den zájezdu Dopoledne navštívíme slovinský Kras, divokou krajinu lesů, roklí, jeskyní a skalních mostů. Prohlídka unikátních ŠKOCJANSKÝCH JESKYNÍ (UNESCO) s podzemním říčním kaňonem. Zastávka v největším slovinském přístavu KOPER, prohlídka historického jádra, promenáda, ochutnávka místních vín.
8. den zájezdu Pobyt u moře, odpoledne odjezd z hotelu přes Itálii, romantický zámek DUINO na skále nad mořem, prohlídka, večerní zastávka ve středověkém městečku CIVIDALE DEL FRIULI na úpatí Alp. Procházka po historickém jádru, středověké uličky, paláce, Duomo, Ďáblův most. Noční přejezd.
9. den zájezduPříjezd v ranních hodinách (Brno cca 5:30 hod.) a dále dle míst nástupů.

Ubytování

hotel Vile Park*** s mořskými lázněmi Laguna - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím. Hotel. komplex přímo na pláži s přístupem do mořského parku Laguna a na pláž Arcobaleno s venkovními bazény. Vstup do mořského parku v řádné otevírací době, bazény a vířivky jsou v ceně zájezdu, stejně jako vstup na pláž. Sauny, wellness, masáže za příplatek.

Podnadpis

KRÁSY SLOVINSKÉHO A ITALSKÉHO JADRANU

Podnadpis

KOUPÁNÍ, JESKYNĚ A DOTEK ALP

Typ ubytování

hotel***

Orientační ceny vstupného

hrad Bled 8,50 €
loďičky Bled 15 €
Bled - kostel na ostrově 6 €
Piran- věž 2 €
Piran - hradby 3 €
Piran - aquarium 6 €
zámek Miramare 12 €
Terst - zvonice 1,5 €
Terst - aquarium 4,5 €
Skočjanské jeskyně 18 €
ochutnávka místních vín 15 €
zámek Duino 8 €

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 100 €

Obsah ceny

Základní cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim busem
 • 6x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 6x polopenzi formou bufetu
 • pobytovou taxu
 • vstup do mořského parku
 • průvodce

Základní cena nezahrnuje

 • vstupné, fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 2800 Kč (povinné při nedoobsazení)
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 320 Kč

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Doklady o pojištění jednotlivých cestovních kanceláří naleznete zde. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře Redok Travel, která zájezd organizuje.

 • Lokalita dle CK: Dle popisu
 • Místo dle CK: Bled, Cividale del Friuli, Duino, Koper, Miramare, Piran, Portorož, Sečovlje, Terst
Informace o slevách

Slovinsko

Vyhledávaná oblast pro letní i zimní dovolenou. Země sice malá rozlohou, ale o to více rozmanitá, má co nabídnout každému návštěvníkovi. Překrásná příroda, průzračná jezera, majestátní hory, města s bohatou historií a milí hostitelé dávají příslib k nevšedním zážitkům.


SLOVINSKO, ITÁLIE - MOŘSKÉ LÁZNĚ

Číslo zájezdu: 1157811
Slovinsko, Friuli Venezia Giulia, Gorenjsko, Jadranské pobřeží, Julské Alpy, Obala in Kras, Bled, Bledské jezero, Duino, Koper, Piran, Portorož, Terst