Termín:
24. 8. – 2. 9. 2018
Počet dní:
10 (pá – ne)
Počet nocí:
7
Doprava:
autobusem
Strava:
polopenze
Cena za osobu:
Nezávazná objednávka

Popis ubytování a programu zájezdu

Anotace

Kombinovaný zájezd, relaxace na španělském pobřeží Costa Maresme a na plážích francouzské Riviéry. Poznáme atraktivní místa v okolí pobytových míst, kam budou směřovat naše výlety. Španělská Costa Maresme tvoří začátek Costa Dorada, tj. Zlatého pobřeží, které se tak nazývá pro své dlouhé písečné pláže. U zájezdů je ubytování ve Španělsku v hotelu systému Fortuna (tj. **/*** hotel na pobřeží Costa Brava nebo Costa Maresme).
Montserrat - Barcelona – Blanes - Figueres – Besalú – Gerona - Marseille - St. Tropez - Port Grimaud - Ramatuelle - Nice - Monaco - Monte Carlo

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd z ČR v poledních hodinách.
2. den zájezdu
Dopoledne příjezd na španělské pobřeží, pobyt u moře.
3. den zájezdu
Navštívíme MONTSERRAT, horský benediktinský klášter ležící v bizarním skalnatém pohoří. Jedno z nejposvátnějších míst Katalánska, zasvěcené Panně Marii Montserratské. BARCELONA (UNESCO) metropole Katalánska (zajímavá gotická čtvrť, přístav, vrch Montjuic, tepna starého města La Rambla a stavby slavného španělského architekta Antoni Gaudího - Sagrada Familia, Tři Grácie, La Pedrera aj.).
4. den zájezdu
BLANES, návštěva botanické zahrady. Romantický výlet lodí podél skalnatého pobřeží do TOSSY DE MAR – starobylé městečko s dávnou minulostí, rozložené v malebném zálivu a známé čistotou pláže (modrá vlajka EU), právem nazývané „perlou pobřeží“. Prohlídka městečka a hradeb bývalé pevnosti z 12. století, možnost koupání.
5. den zájezdu
FIGUERES, návštěva muzea Salvatora Dalího. BESALÚ, malé historické městečko ve vnitrozemí, založené již Římany se zachovalou románskou architekturou, známé svým kamenným středověkým opevněným mostem.GERONA, historické město s pěknou katedrálou, která skrývá unikátní gobelín Stvoření, krásné uličky starého města.
6. den zájezdu
Pobyt u moře.
7. den zájezdu
Přejezd do Francie, zastávka v MARSEILLE, největší francouzský středomořský přístav s bohatou historií od dob římského osídlení. Překrásná vyhlídka na město a ostrovy od katedrály Notre Dame de la Garde.
8. den zájezdu
Návštěva ST. TROPEZ, jedna z hlavních turistických atrakcí riviéry. Jeho krásu objevily významné osobnosti: P. Signac, H. Matisse a S.G. Colettová. Po R. Vadimovi a B. Bardot následovala vlna turistů, kteří přijíždějí do tohoto malebného místa. Možnost koupání. PORT GRIMAUD, unikátní lagunové městečko, které je protknuto množstvím vodních toků. Na závěr dne půvabné městečko RAMATUELLE.
9. den zájezdu
NICE, město s romantickou starou částí i palmovou Anglickou promenádou. MONACO – MONTE CARLO - krásou zářící malé knížectví. Možnost návštěvy Oceánografického muzea, katedrály knížecí rodiny nebo Knížecího paláce a v Monte Carlu slavného Casina.
10. den zájezdu
Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

Podnadpis

MOŘE A PAMÁTKY

Podnadpis

KATALÁNSKO A AZUROVÉ POBŘEŽÍ

Typ ubytování

hotel

Orientační ceny vstupného

Sagrada Familia – 25 € výtah – 4,5 € výtah v památníku Kryštofa Kolumba – 6 € akvárium – 20 € katedrála sv. Eulálie - 7 € jízdenka MHD - 2 € / 1 jízda vlak letovisko-Barcelona a zpět – 10 € Gerona - katedrála + muzeum - 7 € Montserrat – muzeum - 6,5 € Figuerres – muzeum Salvatora Dalí – 14 € Besalú – Micromundo (mikrosvět, muzeum) – 3,9 € Blanes - Botanická zahrada - 6,5 €Bus do zahrady - 4,5 €Loď Blanes - Tossa (cca 1 hod.) - 16 €Port Grimaud - projížďka loďkou po kanálech Port Grimaud (20 min.) - 5,5 €/1 os. věž kostela - 1 € Monako - Knížecí palác - 8 € Oceánografické muzeum – 14 € Botanická zahrada - 6,8 € vstup do Casina dál za vestibul - 10 € (nutný cestovní doklad s sebou) vyhlídkový vláček - 8 € / 1 hod. MHD - 1,5 € St. Tropez - muzeum v citadele - 5,5 €Marseille - městský vyhlídkový vláček: bazilika St. Victor, Notre Dame de la Garde - 8 €MHD v Marseille - 1,7 €Vyhlídkový vláček La Painer - 7 €

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme na vstupy cca 110 € + vstupy v Barceloně dle vlastního výběru

Obsah ceny

Základní cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem
 • 7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 5x ve Španělsku Costa Brava/Maresme a 2x ve Francii)
 • 5x polopenzi ve Španělsku
 • průvodce

Základní cena nezahrnuje

 • vstupné
 • fakult. výlety
 • lodní výlety
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 2x snídaně ve Francii 360 Kč
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Doklady o pojištění jednotlivých cestovních kanceláří naleznete zde. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře Redok Travel, která zájezd organizuje.

 • Lokalita dle CK: Dle popisu
 • Místo dle CK: Barcelona, Besalú, Blanes, Figueres, GERONA, MARSEILLE, Monaco, Monte Carlo, Montserrat, Nice, Port Grimaud, Ramatuelle, St. Tropez
Informace o slevách

ŠPANĚLSKO A FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA

Číslo zájezdu: 898361
Monako, Španělsko, Azurové pobřeží, Costa Brava, Francouzská riviéra, Monako, Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Barcelona, Besalú, Blanes, Figueras, Girona, Marseille, Monte Carlo, Montserrat, Nice, Saint-Tropez