ŠVÝCARSKO - KANTON TICINO

Švýcarsko, Švýcarská jezera, Ticino, Caslano, Lago di Lugano, Lugano, Melide, TIRANO

ŠVÝCARSKO - KANTON TICINO

  Švýcarsko, Švýcarská jezera, Ticino, Caslano, Lago di Lugano, Lugano, Melide, TIRANO
Detail nabídky a možnosti objednání zájezdu:
Anotace

Vydejte se s námi do atraktivního švýcarského kantonu Ticino, kraje věčného jara se středomořskou atmosférou, svébytnou kulturou a kulisou horských velikánů, jezer a hradů. Pojedeme panoramatickým horským Bernina Expressem s úchvatnými scenériemi ledovců a galerií. Navštívíme město tří hradů Bellinzonu. Poznáme život u jezer se zrcadlovou hladinou s městy Lugano, Locarno. Navštívíme ostrov Isola Bella na jezeře Lago di Maggiore a izolované horské údolí Verzasca s přehradou Vogorno, jež je plněna vodami divoké řeky Verzasca s bílými kameny na dně, které dodávají vodě jedinečné smaragdové zbarvení.
Zájezd provází Bc. Šarka Surovcová
Sv. Mořic - vlak Bernina Express - Tirano - Caslano - Lugano - Melide – Stressa - Lago di Maggiore - Isola Bella - Locarno – údolí Verzasca - přehrada Vogorno - Lavertezzo – Bellinzona

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd ve večerních hodinách z ČR.
2. den zájezdu
Návštěva světově proslulého horského střediska SV.MOŘIC. Po jeho prohlídce cesta horským vláčkem BERNINA EXPRESS, kolem jezer a ledovců, přes viadukty, tunely a galerie, překrásné vyhlídky, až do italského města TIRANO, kde si prohlédneme baziliku Madonna di Tirano. Odjezd na ubytování.
3. den zájezdu
Návštěva známé čokoládovny Alprose v městečku CASLANO, možnosti nákupů. Následuje město LUGANO, ležící na břehu jezera Lago di Lugano, prohlídka historického centra, návštěva katedrály San Lorenzo a dalších pamětihodností, projížďka zubačkou na kopec San Salvatore. Odpoledne prohlídka parku Swiss Miniatur ve městě MELIDE, ve kterém si na více než stovce modelů prohlédneme Švýcarsko ve zmenšeném měřítku. Odjezd na ubytování.
4. den zájezdu
Výlet do Itálie po sídlech Boromejů v oblasti jezera LAGO DI MAGGIORE. Plavba z městečka STRESSA na ostrov ISOLA BELLA spojená s prohlídkou Palazzo Boromeo a unikátních terasovitých zahrad. Odpoledne návštěva středověkého hradu Rocca di Angera, historické sály, středověké zahrady a k tomu i muzea panenek a hraček. Odjezd na ubytování.
5. den zájezdu
Návštěva města LOCARNO na břehu jezera Lago di Maggiore, proslulého pořádáním mezinárodního filmového festivalu, s výjezdem lanovkou k poutnímu kostelu Madonna del Sasso. Vyjížďka k přehradě VOGORNO a ke středověkému mostu Ponte dei Salti v městečku LAVERTEZZO v izolovaném horském údolí Verzasca. Zastávka v hlavním městě kantonu Ticino BELLINZONA, jehož tři strážní hrady jsou zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. K večeru odjezd do ČR.
6. den zájezdu
Příjezd do ČR v ranních hodinách.

Podnadpis

JÍZDA VLÁČKEM BERNINA EXPRESS, KOUSEK ITÁLIE K TOMU

Podnadpis

DOVOLENÁ VE ŠVÝCARSKU, POZNÁVACÍ ZÁJEZD 2021

Typ ubytování

hotel

Orientační ceny vstupného

Bernina Express 38,40 CHF
Caslano čokoládovna 5 CHF
San Salvatore - zubačka 30 CHF
Swiss miniatur 18 CHF
Stresa - Isola Bella 15 EUR
Rocca di Angera 17 EUR
Madonna del Sasso 7,20 CHF

Zajímavosti
Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
3x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
STRAVOVÁNÍ
3x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (CENY Z ROKU 2020) – ceny v CHF
(Aktualizujeme)
DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca __ CHF, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.
MĚNA A KURZ
Švýcarský frank (značení CHF)

Základní cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem,
 • 3x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 3x snídani,
 • průvodce CK

Základní cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • lanovky, vláčky,
 • vláček Bernina Express
 • ochutnávky,
 • fakult. výlety,
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 1690 Kč,
 • 3x večeře 890 Kč,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 240 Kč,
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře, která zájezd organizuje. Tento zájezd pořádá cestovní kancelář Redok Travel, IČ: 25258281. Upozorňujeme, že cestovní kancelář si z důvodů uvedených v obchodních podmínkách vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy.

 • Lokalita dle CK: Dle popisu
 • Místo dle CK: Caslano, LUGANO, Melide, TIRANO

565 656 610 Číslo zájezdu: 1 758 320
dnes 8–18 h

Nezávazná objednávka

ŠVÝCARSKO - KANTON TICINO
  Švýcarsko, Švýcarská jezera, Ticino, Caslano, Lago di Lugano, Lugano, Melide, TIRANO

Cena
8 680 /os

Cestující

Číslo zájezdu: 1 758 320

Zájezd

dospělá osoba na pevném lůžku
2
8 680 Kč
příplatek za 3x večeře - osoba
0
890 Kč
příplatek za jednolůžkový pokoj
0
1 690 Kč

Pojištění

balíček pojištění Uniqa (cestovní, sportovní, storno, COVID) - dospělý
2
450 Kč
balíček pojištění Uniqa (cestovní, sportovní, storno, COVID) - dítě do 18 let
0
348 Kč
samostatné pojištění Storno plus Generali - za osobu
0
160 Kč