Uzbekistán - Hedvábná stezka

Uzbekistán, Samarkand, Taškent

Uzbekistán - Hedvábná stezka

  Uzbekistán, Samarkand, Taškent
Detail nabídky a možnosti objednání zájezdu:
Popis zájezdu

Hedvábná stezka – starověká trasa vedoucí jižní Asií, spojující čínský Xi-an s Malou Asií byla přes 8000 km dlouhá. Obchod na této stezce byl důležitým faktorem rozvoje starověkých civilizací a pomohl položit základy moderní civilizace. My se zastavíme na jedné z nejhezčích částí této stezky, kde díky ní vyrostla úchvatná města jako jsou Samarkand, Buchara, Šachrizabz, nyní zrekonstruovaná do své původní nádhery. Návštěvníka ohromí mohutné mešity i medresy s barevnými bohatě zdobenými průčelími a modrými kupolemi.
Zájezd může být absolvován i v opačném pořadí.

Stravování

polopenze -

Ubytování

hotel -

Program zájezdu

1. den: Přelet do TAŠKENTU , metropole Uzbekistánu.
2. den: TAŠKENT – v uzbečtině Taškent znamená „kamenné město“. Je známé svými kontrasty moderního a starého. V průběhu prohlídky uvidíme zvenku nebo i zevnitř nejvýznamnější památky např. Khazrat-Imam komplex, medresu Barak-Khan, uvidíme Jami mešitu aj. Přejezd rychlovlakem do Samarkandu .
3. den: Celodenní prohlídka SAMARKANDU (UNESCO) – nejkrásnějšího města na Hedvábné stezce, které rovněž patřilo k nejvýznamnějším obchodním centrům. Slavné nádherné náměstí Registan s Ulugbegovou medresou a medresami Tilla-Kari a Sher Dor. Dále mauzoleum Gur-E-Amir, Ulugbegova observatoř, starobylý architektonický komplex Šach i Zinda – rozsáhlá nekropole se 44 hrobkami a 20 mauzolei z 11. – 15.st, mešita Bibi-Chanum.
4. den: Odjezd do slavného města ŠACHRISABZ (UNESCO) – rodiště významného dobyvatele Tamerlána (Timur Lenk), park se zbytky paláce Ak-Sarai, ohromná socha Timura Lenka, nádherná mešita Kok Gumbaz a další zajímavosti. Přejezd do Buchary .
5. den: BUCHARA (UNESCO) – starobylé město s půvabným historickým centrem a mnoha architektonickými památkami. Komplex Lyabi-Hauz, Ulugbegova medresa, kryté bazary, mešita Magoki-Attar, minaret a mešita Kalon, medresa Mir-i-Arab, pevnost Ark, mešita Bolo-Hauz, mauzoleum Ismail Samani, palác Nadir Devon Begi.
6. den: Celodenní přejezd pouštěmi do oázy Chiva.
7. den: Prohlídka klenotu střední Asie CHIVY (UNESCO). Chiva je sice z monumentálních měst na Hedvábné stezce nejmenší, ale rozhodně ne méně zajímavá. Prohlídka Chivy zahrnuje komplex starého města Ichon Qala s pevností Kunya Ark, mešitou Juma, mauzoleem Pahlavan Mahmud, a dalšími stavbami. Odpoledne přelet do Taškentu .
8. den: Odlet zpět do Prahy.

Základní cena zahrnuje

  • letenku Praha – Taškent – Praha
  • vnitřní let Urgenč – Taškent
  • přejezd rychlovlakem do Samarkandu
  • dopravu pronajatým mikrobusem
  • průvodce
  • 7x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
  • 7x polopenze

Základní cena nezahrnuje

  • vízum, spropitné
  • pojištění léčebných výloh a rozšířeného storna
  • 1/1 pokoj (povinný při nedoobsazení)
Cena zájezdu zahrnuje cenu letenky v optimální knihovací třídě. Konečná cena se tak může od uvedené částky lišit. Aktuální cenu vám rádi ověříme po zaslání nezávazné objednávky.

Informace o zájezdu

Pořadatel: Mayer & Crocus s.r.o., IČ 25622706.
Lokalita dle pořadatele: Dle popisu, Bukhara, Samarkand, Taškent
Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře.

565 656 410 Číslo zájezdu: 1 852 887
dnes 8–18 h

Nezávazná objednávka

Uzbekistán - Hedvábná stezka
  Uzbekistán, Samarkand, Taškent

Cena
41 990 Kč/os

Cestující

Číslo zájezdu: 1 852 887

Zájezd

dospělá osoba na pevném lůžku
2
41 990 Kč
příplatek za jednolůžkový pokoj
0
5 600 Kč

Pojištění

balíček pojištění Uniqa (cestovní, sportovní, storno, COVID) - dospělý
2
1 744 Kč
balíček pojištění Uniqa (cestovní, sportovní, storno, COVID) - dítě do 18 let
0
1 240 Kč
samostatné pojištění storna Uniqa - za osobu
0
810 Kč

Parkování

zvýhodněné parkování u letiště Praha - 8 dní
0
790 Kč