Termín:
10. 7. – 15. 7. 2018
Počet dní:
6 (út – ne)
Počet nocí:
5
Doprava:
autobusem
Strava:
snídaně
Cena za osobu:
Nezávazná objednávka

Popis ubytování a programu zájezdu

Popis zájezdu

Varšava • Mazurská jezera• Grunwald Malbork • Gdyně• Gdaňsk• Westerplatte• Toruň • Hnězdno • Poznaň

1. den

Časně ráno odjezd do Polska, zastávka v CZESTOCHOWÉ, nejznámějším duchovním centru země s klášterem Jasná Hora, návštěva kaple se slavnou ikonou Černé Madony, po poledni příjezd do hlavního města Polska VARŠAVY – prohlídka Zá meckého náměstí, Královský zámek, Zikmundův sloup, Staré město, socha mořské panny, obnovené městské hradby, katedrála sv. Jana, večer ubytování, nocleh.

2. den

Snídaně, dopoledne návštěva letoviska MIKOLAJKI, vstupní brány do oblasti Mazurských jezer, procházka po břehu jezera, možnost plavby lodí po jezeře Śniardwy, odpoledne pokračování v cestě jezerní oblastí do městečka GIŽICKO, které leží na břehu sedmi jezer – procházka, volno, k večeru odjezd do oblasti OLSZTYNU, nocleh.

3. den

Po snídani zastávka k pěší prohlídce historického centra města OLSZTYN, před polednem přejezd k návštěvě areálu s muzeem v Grunwaldu, dějišti jedné z největších středověkých bitev – 15. června 1410 se zde střetlo vojsko Řádu německých rytířů se spojenými voji Poláků a Litevců, za které bojoval i Jan Žižka z Trocnova. Odpoledne návštěva monumentálního křižáckého hradu MALBORK (UNESCO), největšího v Polsku a jednoho z nejkrásnějších v celém Pobaltí. Večer příjezd na pobřeží Baltského moře, ubytování v letovisku Gdyně, nocleh.

4. den

Snídaně, odjezd do přímořského letoviska SOPOTY se zastávkou na promenádě, poté prohlídka GDAŇSKU, jednoho z nejkrásnějších hanzovních měst a jeho přístavu – honosné paláce, domy, radnice, možnost plavby k památníku 2. světové války Westerplatte, k večeru návrat do Gdyně, volno, možnost návštěvy oceánografického muzea, večer návrat na ubytování, nocleh.

5. den

Po snídani přejezd do historického hanzovního města TORUŇ, rodiště Mikuláše Koperníka – prohlídka centra s katedrálou sv. Jana Křtitele a honosnými měšťanskými domy. Kolem poledne pokračování do KRUSZWICE u malebného jezera Goplo – prohlídka Myší věže, k níž se váže legenda o knížeti Popelovi, později odpoledne návštěva skanzenu v BISKUPINU – dokonalá archeologická rekonstrukce praslovanské osady uzavřené v dřevěné hradbě, večer ubytování, nocleh.

6. den

Po snídani návštěva starobylého HNĚZDNA, významného poutního místa – návštěva gotické katedrály Nanebevzetí Panny Marie ze 14. století s hrobem praž ského biskupa, Slavníkovce sv. Vojtěcha, arcidiecézní muzeum. Odpoledne prohlídka metropole Velkopolského vojvodství POZNANĚ. Procházka centrem s renesanční trojlodní radnicí, starým tržním náměstím, Přemyslovským zámkem a katedrálou s hroby polských králů. K večeru odjezd do ČR, příjezd v pozdních nočních hodinách.

Obsah ceny

Základní cena zahrnuje

  • dopravu autobusem, 5x ubytování v hotelu se snídaní, služby průvodce

Základní cena nezahrnuje

  • 1/1 pokoj 3 750 Kč

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Doklady o pojištění jednotlivých cestovních kanceláří naleznete zde. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře Bohemian fantasy, která zájezd organizuje.

  • Lokalita dle CK: Dle popisu
  • Místo dle CK: Gdyně• Gdaňsk• Westerplatte• Toruň, Hnězdno, Mazurská jezera• Grunwald Malbork, Poznań, Varšava
Informace o slevách

VELKÝ OKRUH POLSKEM

Číslo zájezdu: 933644
Polsko, Mazovsko, Velkopolsko, Poznań, Warszawa

Všechny termíny a možnosti (1)