Termín:
2. 7. – 8. 7. 2018
Počet dní:
7 (po – ne)
Počet nocí:
6
Doprava:
autobusem
Strava:
snídaně
Cena za osobu:
Nezávazná objednávka

Popis ubytování a programu zájezdu

Popis

SANDOMĚŘ • ZAMOŚĆ (UNESCO) • LUBLIN • KOZLÓWKA • GRABARKA • BIALYSTOK • BĚLOVĚŽSKÝ NÁRODNÍ PARK (UNESCO) • LITVA • KAUNAS • VILNIUS • TRAKAI

1. den:

V ranních hodinách vyjedeme z Brna, svoz Praha (další nástupní místa Žďár nad Sázavou 250 Kč, Jihlava 250 Kč, Velké Meziříčí 250 Kč, Velká Bíteš 150 Kč, Uherské Hradiště 300 Kč, Veselí nad Moravou 250 Kč, Strážnice 250 Kč, Hodonín 250 Kč, Břeclav 250 Kč,Ostrava zdarma, Nový Jičín zdarma, Hranice na Moravě zdarma, Lipník nad Bečvou zdarma, Přerov zdarma, Olomouc zdarma, Prostějov zdarma, Vyškov zdarma, Zlín a Kroměříž 350 Kč) k polským rovinám a kolem starobylého Krakova přijedeme odpoledne do města Sandoměř. Toto město patří k nejkrásnějším a nejstarším v Polsku, vypíná se nad řekou Vislou a uchovává si atmosféru minulosti středověkého sídla. Má královský hrad, Opatovskou bránu, kostel sv. Jakuba, který je jeden z nejstaršíchcihlových kostelů v Polsku, také Dlugoszův dům je dokonalý příklad gotického obytného domu. Po prohlídce odjedeme na ubytování do největšího města jihovýchodního Polska, do Lublinu. Mesto, které harmonicky utvářela polská a židovská kultura, je téžnazýváno "polský Jeruzalém".

2. den

Po snídani zamíríme do města Zamość, renesanční perly, města podloubí a arkád. Zamość je město založené v 16. století jako výsledek spolupráce italského architekta Bernarda Meranda s šlechticem a kancléřem Janem Zamoyským, jehož kupní síla byla dvakrát větší nežkupní síla Billa Gatese. Propojení italských a středoevropských vlivů se odrazilo v architektonické jedinečnosti města zapsaného již v roce 1992 na seznam UNESCO. Odpoledne se budeme věnovat prohlídce Lublinu, města s množstvím kaváren a restaurací s polskou a židovskou kuchyní. Toto významné pulzující univerzitní město sehrálo několikrát duležitou úlohu v polských dějinách. 2 světová válka přerušila pokojnou symbiózu soužití obyvatelrůzného vyznání, 40.000 židů zahynulo v koncentračním tábore Majdanek v bezprostrední blízkosti města. Projdeme se gotickým historickým centrem s labyrintem uliček, renesančním náměstím s katedrálou, Dominikánským klášterem a královským palácem.Navštívíme hradní kapli s nádhernými středověkými byzantskými freskami. Návrat na hotel, večere.

3. den:

Po snídani opustíme Lublin a navštívíme překrásný barokní palác v Kozlówce, který patrí k nejzachovalejším šlechtickým sídlům v Polsku. Byl vybudován v 18. stol. a později přešel do rukou slavné rodiny Zamoyských. Dnes slouží jako muzeum, které uchovávámnohá umělecká díla a najdeme zde jednu z nejlepších sbírek v Polsku zahrnující nejen 19. stol., ale také předměty každodenní potřeby. Na počátku 20. stol. byla postavena palácová kaple po vzoru Královské kaple ve Versailles. Kolem paláce se takérozprostírá rozlehlý barokní park s nádhernou fontánou a hroby napoleonských vojáků. Odpoledne se zastavíme na hoře Grabarka, hlavním poutním místě polských pravoslavných věrících, nachází se zde asi 10.000 krížu a každý rok pribývají další. Poté již budeme pokračovat do nejvetšího města na východě Polska, do Bialystoku. Město je úzce spojené s bohatým šlechtickým rodem Branických. Tento rod byl budovatelem velkého barokního zámku s rozsáhlým parkem a celý komplex bývá označovaný jako "polské Versailles". V centru města nás upoutá novogotickákatedrála Nanebevzetí P. Marie, pravoslavné chrámy sv. Mikuláše i modernistický chrám sv. Rocha dokončený v roce 1946. K zajímavým stavbám náleží také městské paláce podnikatelů z počátku 20. století. Význačným zdejším rodákem byl oční lékař a tvůrceumělého jazyka esperanto, Ludwig Zamenhof. Po prohlídce se ubytujeme v Bialystoku.

4. den:

Po snídani se vypravíme na výlet do úžasného Bělověžského národního parku (UNESCO). Jedná se o poslední místo v Evropě, na kterém se dochoval původní nížinný prales. Tato magická rezervace s obrovskými stromy byla vyhlášeným lovištěm polských králů, ale i ruských carů. Národní parkproslul záchranou zubra evropského, kterého zde i uvidíme. Odpoledne se vydáme podél běloruských hranic do vesnic Kruszyniany a Bohoniki, které obývají příslušníci tatarské menšiny v Polsku. Se dvěma dřevěnými mešitami, jedinými v zemi, plní pro polskémuslimy roli Mekky, kteří se sem sjíždějí z celé země. Návrat na ubytování v Bialystoku.

5. den:

Po snídani se vydáme severovýchodním Polskem na cestu do největší z pobaltských republik, do Litvy. Kolem poledne dojedeme do Kaunasu. Druhé nejvetší litevské město leží na soutoku řek Neris a Nemunas a svůj půvab ukazuje na proslulé Aleji Svobody, která je kouzelnou promenádou města, svým šarmem vyniká i Radniční náměstí a Bílá labuť, tak místní označujíbudovu historické radnice. Uvidíme i Perkunasův dům, katedrálu sv. Petra a sv. Pavla a Kaunaský hrad. V podvečer dorazíme do už nedalekého litevského hlavního města Vilniusu, kde se ubytujeme v hotelu.

6. den:

Po snídani nás čeká krásné a půvabné litevské hlavní město. Malou lanovkou si vyjedeme na Gediminasův hrad a vychutnáme úžasné panorama Říma severu, poté si prohlédneme katedrální chrám s barokní kaplí sv. Kazimíra, univerzitu, prezidentské sídlo,okouzlující kostelík sv. Anny, tolik obdivovaný Napoleonem. Navštívíme Muzeum jantaru, kostel sv. Kazimira, pravoslavný chrám sv. Ducha a renesanční Jitřní bránu. Jistě bude možnost ochutnat v restauracích na Zámecké ulici litevskou specialitu knedlíčkycepelinai, i třeba zakoupit si malý šperk z baltského zlata - jantaru. V pozdním odpoledni se již na cestě domů zastavíme v městečku Trakai, kde je stejnojmenný hrad, symbol litevské národní hrdosti. V městečku Trakai na jezeře Galvé žijí příslušníci turkotatarské menšiny Karaimů a zachovaly se zde jejich typické dřevěné domky. Poté se vydáme na cestu domů.

7. den:

V dopoledních hodinách dorazíme do Brna, následně do Prahy.

Obsah ceny

Základní cena zahrnuje

• dopravu luxusním autobusem • 5× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš. • 5× snídani • průvodcovské služby

Základní cena nezahrnuje

pojištění léčebných výloh a storna (doporučujeme připlatit) • jednolůžkový pokoj 2.990 Kč • 5× večeře 1.790 Kč

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Doklady o pojištění jednotlivých cestovních kanceláří naleznete zde. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře Emma, která zájezd organizuje.

  • Lokalita dle CK: Dle popisu
  • Místo dle CK: Lublin, Vilnius
Informace o slevách

Východní Polsko a Litva ***

Číslo zájezdu: 900500
Litva, Polsko, Litva, Vilnius

Všechny termíny a možnosti (1)