Termín:
13. 8. – 18. 8. 2019
Počet dní:
6 (út – ne)
Počet nocí:
4
Doprava:
autobusem
Strava:
snídaně
Cena za osobu:
Nezávazná objednávka

Popis ubytování a programu zájezdu

Anotace

Nádherné údolí Loiry proslulé skvostnými zámky s pozůstatky dávné královské minulosti oplývá historickými i architektonickými památkami. Od 15. do 18. století sloužilo údolí kolem nejmajestátnější řeky Francie za území králů, princů, vévodů. Pojeďte tedy shlédnout skvosty středověké a renesanční architektury jako je Chambord, Chenonceau, harmonický Azay-le-Rideau, středověká městečka Blois či Amboise, krásné zahrady, ale i samotné město Paříž s nedalekým Fontainebleau a Versailles. Paříž – Versailles – Chambord – Blois – Chenonceau – Azay-Le-Rideau – Villandry – Amboise – Le Clos-Lucé – Fontainebleau – Paříž

Program zájezdu

1. den zájezdu Odjezd v časných ranních hodinách z ČR (cca 8:00 hod. překročení hranic z ČR), směr Francie. Příjezd na ubytování do oblasti Paříže.
2. den zájezdu Odjezd k symbolu francouzské renesanční architektury na prohlídku zámku a zahrad VERSAILLES, sídla francouzských králů (UNESCO), postaveného v pol. 17. století Ludvíkem XIV., demonstrace bohatství a velikosti francouzské monarchie. Odpoledne navštívíme majestátní zámek CHAMBORD, renesanční zámecký skvost, největší zámek na Loiře, který je duchovním dítětem výstředního Františka I., zámek nechal zbudovat jako základnu pro lov v lesích Sologne. Na závěr dne středověké město BLOIS, kde se tyčí jeden z nejslavnějších zámků celé Francie, oblíbené sídlo francouzských králů až do roku 1598. Prohlídka historického jádra města, strmé a klikaté uličky, obloukovitě prohnutý most Pont de la Loire. Odjezd na ubytování.
3. den zájezdu Cesta kolem zámku CHAUMONT, který ční na útesu nad Loirou. Navštívíme zámek CHENONCEAU, zámek šesti žen, se stylovým příkopem, padajícím mostem, věžemi a velkolepými interiéry. Následuje prohlídka harmonického a elegantního zámku AZAY-LE-RIDEAU, stojícího na ostrově řeky Indre, obklopeného tichým jezerem a parkem. A nakonec nás čeká prohlídka nejkrásnějších zahrad ve Francii u zámku VILLANDRY. Odjezd na ubytování v okolí.
4. den zájezdu Ráno odjedeme na prohlídku městečka AMBOISE spojeného s Leonardem da Vinci, zámeček LE CLOS-LUCÉ, kde Vinci žil a zemřel. Poté budeme směřovat k Paříži, návštěva elegantního renesančního zámku FONTAINEBLEAU, který je jednou z největších francouzských královských rezidencí s přepychovým vnitřním zařízením. Po prohlídce odjezd na ubytování na okraji Paříže.
5. den zájezdu Celodenní prohlídka hlavních pamětihodností města PAŘÍŽ. Latinská čtvrť, ostrov La Cité s katedrálou Notre Dame, Champs Elysées, Vítězný oblouk aj. V podvečerních hodinách odjezd do republiky.
6. den zájezduPředpokládaný návrat do ČR v dopoledních hodinách (přejezd hranic cca 8:00 hod.).

Podnadpis

ZA POZNÁNÍM KRÁLOVSKÉ MINULOSTI

Typ ubytování

hotel

Orientační ceny vstupného

ZÁMKYZámek Versailles 18,00 Versailles – hudební zahrady 8,50 (dítě do 17 let 7,50 €)Zámek Chambord 8Zámek Chenonceau 10Zámek Azay-le-Rideau 7Zahrady zámku Villandry 7Zámek Le Clos-Lucé 15,50Zámek Fontainebleau 12PAŘÍŽMuseum Louvre 15 Museum Orsay 12 (pro členy EU do 25 let včetně zdarma, mimo EU do 25 let 9€) Vítězný oblouk 12 (pro členy EU do 25 let včetně zdarma)St. Chapelle 10 Pantheon 9 (pro členy EU do 25 let včetně zdarma)Notre Dame – vnitřek zdarma Notre Dame – klenotnice 4,00 Plavba lodí po Seině 15,00Metro – jednotlivé jízdné 1,90Metro – karnet 10 jízd 1,50/jedna jízda (předpokládáme cca 10 jízd metrem)

Obsah ceny

Základní cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem
  • 4x ubytování v hotelu ***/** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
  • 4x snídani
  • pobytovou taxu
  • průvodce

Základní cena nezahrnuje

  • vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 2900 K
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Doklady o pojištění jednotlivých cestovních kanceláří naleznete zde. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře Redok Travel, která zájezd organizuje.

  • Lokalita dle CK: Dle popisu
  • Místo dle CK: Paříž, Zámky na Loiře
Informace o slevách

Francie

Francie je největší evropskou zemí a její součástí je i známý ostrov Korsika. Kromě pevninské části ji tvoří i magické ostrovy Martinik, Réunion nebo souostroví Francouzská Polynésie. Hlavním městem je Paříž, romantické město plné života a uměleckých zážitků. Ve Francii díky rozlehlosti jejího území najdete zasněžené vrcholy Pyrenejí a Alp, které jsou označovány rájem pro lyžaře, stejně tak jako kouzelné Azurové pobřeží na jihu země. Každý kout této osobité země vám umožní prožít jedinečné okamžiky. Francie je také rájem eurovíkendů a poznávacích zájezdů. Velmi populární jsou historické památky světového formátu rozeseté po celé zemi od Normandie po Azurové pobřeží. Francie je nejvěhlasnější světovou zemí vína a jednoznačně také cyklistiky.


ZÁMKY NA LOIŘE A PAŘÍŽ

Číslo zájezdu: 1253947
Francie, Paříž a okolí, údolí Loiry, Paříž, zámky na Loiře