Termín:
24. 4. – 3. 5. 2018
Počet dní:
10 (út – čt)
Počet nocí:
7
Doprava:
autobusem
Strava:
snídaně
Cena za osobu:
Nezávazná objednávka

Popis ubytování a programu zájezdu

Anotace

Pojeďte s námi poznávat jeden z nejtajemnějších koutů dnešní Evropy. Vždyť toto území obývané kdysi pohanskými Prusy přitahovalo už naše předky. Svatý Vojtěch zde při snaze o přivedení tohoto baltského etnika na pravou víru přišel o život, několik staletí později tu Přemysl Otakar II. zakládá město Královec a Jan Žižka údajně svádí jednu ze svých prvních slavných bitev právě u Grunwaldu. Za vlády řádu německých rytířů přijali Prusové křesťanskou víru a postupně i německý jazyk. Posléze se tento kraj stává kolébkou německé kultury a filosofie. Po 2 svět. válce je území rozděleno mezi Polsko a Sovětský svaz a téměř veškeré původní obyvatelstvo vystěhováno. Tento zájezd je právě o hledání onoho starého světa, jenž částečně zůstal v troskách, a o poznávání historických souvislostí a nových reálií tohoto zapomenutého světa, který byl ještě donedávna turistům zapovězen. Płock – Ciechanów – Nidzica – Grunwald – Olsztyn – Morąg - Dobre Miasto – Lidzbark Warmiński – Bagrationovsk - Kaliningrad – Bajtijsk – Jantarnyj – Svetlogorsk – Zelenogradsk – Sovětsk – Něman – Mayovka – Čerňachovsk – Gusev – Suwałki – Augustów – Kruszyniany – Tykocin - Białystok

Program zájezdu

1. den zájezdu Ve večerních hodinách odjezd z ČR do Polska.
2. den zájezdu Brzy ráno příjezd do PŁOCKA, historické metropole Mazovska s nádhernou polohou na břehu Visly. Prohlédneme si Tumské návrší s katedrálou, zbytky hradu, rynek a navštívíme Mazovské muzeum s nejobsáhlejší sbírkou secesního umění na světě. Po krátkých zastávkách u hradu mazovských knížat v CIECHANOWĚ a u hradu německých rytířů v NIDZICI se přesuneme k památníku slavné bitvy u GRUNWALDU. Nocleh v Olštýně.
3. den zájezdu Dopoledne prohlídka OLŠTÝNU, Varmijsko-mazurské metropole s překrásným zámkem, katedrálou a starým centrem. Pak se přesuneme do MORĄGU, rodiště německého filosofa Herdera, jehož působení je spjato s Královcem. Cestou na hotel ještě navštívíme DOBRE MIASTO s mohutným kolegiátním kostelem a LIDZBARK WARMIŃSKI s biskupským zámkem s malebnou polohou v meandru řeky Łyny. Nocleh před hranicemi s Ruskem.
4. den zájezdu V ranních hodinách přechod polsko-ruské hranice. Hned za přechodem zastávka v JÍLOVÉM (Bagrationovsk, Preussisch Eylau) s památníkem slavné bitvy mezi Napoleonem a ruskou armádou roku 1807 a ruinami křižáckého hradu. Následně přejezd do KRÁLOVCE (Kaliningrad, Königsberg), kde si prohlédneme katedrálu, zbytky starého opevnění se vstupními branami, ve kterých se nachází mnohá muzea. V podvečer procházka po rekonstruované Rybářské vesnici. Třikrát nocleh v Kaliningradu.
5. den zájezdu Přejedeme do města BALTIJSK (Pillau), což byla do roku 2010 uzavřená vojenská zóna. Městu vévodí stará pruská pevnost, muzeum Baltské flotily a slavný maják se sochou Petra Velikého. Posléze navštívíme přímořské letovisko JANTARNYJ (Palmnicken) - středisko zpracování jantaru. Prohlédneme si muzeum jantaru, starou německou vilovou zástavbu, pobřežní promenádu a rovněž jantarový kombinát s jantarovou pyramidou. Zbytek dne strávíme v letovisku SVETLOGORSK (Rauschen), kde se pokocháme nádhernou architekturou luxusních vilek, sanatorií, promenád a úchvatnou pláží.
6. den zájezdu Výlet do královského lázeňského města ZELENOGRADSK (Cranz) s mnoha úchvatnými předválečnými vilami, které si nechala postavit německá smetánka a do národního parku na KURSKOU KOSU.
7. den zájezdu Ráno se přesuneme do TYLŽE (Sovetsk, Tilsit) na hranicích s Litvou, proslaveného tylžským mírem, mostem královny Luisy a místním sýrem. V sousedním NEMANU (Ragnit) nás uchvátí mohutné trosky řádového hradu. Ve vesnici MAJOVKA (Georgenburg) si prohlédneme zbytky biskupského zámku s přilehlým hřebčínem. Poslední zastávkou v Kaliningradské oblasti bude město ČERŇACHOVSK (Insterburg) s ruinami hradu řádu německých rytířů a neogotickou katedrálou. Nocleh ve městě GUSEV (Gumbinnen).
8. den zájezdu Ráno přejezd přes Litvu do Polska. V závislosti na době trvání přechodu hranic možnost krátkých návštěvy SUWALEK a kamaldulského kláštera na jezeře WIGRY. Odpoledne plavba po AUGUSTÓWSKÉM KANÁLU. Nocleh v AUGUSTÓWĚ.
9. den zájezdu Dopoledne si v KRUSZYNIANECH prohlédneme unikátní dřevěnou mešitu využívanou potomky Tatarů a následně barokní synagogu v židovském městečku TYKOCIN. Nakonec se pokocháme krásou zámku Branických připomínající francouzské Versailles v kosmopolitním BIAŁYSTOKU, kde se mísí polská a běloruská kultura i tradice. Noční přejezd domů.
10. den zájezdu Návrat do ČR v ranních hodinách.

Obsah ceny

Základní cena zahrnuje

 • dopravu klim. busem
 • 7x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje
 • 7x snídani
 • průvodce
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu

Základní cena nezahrnuje

 • vstupné, fakult. služby, lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 2 500 Kč (povinné při nedoobsazení)
 • večeře 1 990 Kč
 • vízum do Ruska 2 500 Kč

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Doklady o pojištění jednotlivých cestovních kanceláří naleznete zde. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře Redok Travel, která zájezd organizuje.

 • Lokalita dle CK: Dle popisu
 • Místo dle CK: Bagrationovsk, Bajtijsk, Ciechanów, Dobre Miasto, Grunwald, Jantarnyj, Kaliningrad, Lidzbark Warmiński, Morąg, Nidzica, Olsztyn, Plock, Svetlogorsk, Zelenogradsk
Informace o slevách

ZAPOMENUTÝ SVĚT VÝCHODNÍHO PRUSKA, KALININGRADSKÁ OBLAST A SEVEROVÝCHODNÍ POLSKO

Číslo zájezdu: 904682
Polsko, Varmijsko-mazursko, Grunwald, Olsztyn