Na této stránce naleznete odpovědi na nejčastější otázky týkající se vlivu současné situace na průběh a pořádání zájezdů, stejně tak jako na případné změny již zakoupené či plánované dovolené.

Jak postupovat u zájezdů s datem nástupu v době trvání nouzového stavu?

Postupně kontaktujeme všechny klienty, kterých se tato situace týká. Prosíme, vyčkejte na telefonát od našich prodejců. V případě, že je váš plánovaný odjezd za méně než 48 hodin a doposud se s vámi nikdo nespojil, kontaktujte nás na telefonním čísle 565 656 610.

Jak postupovat u zájezdů s datem nástupu po ukončení nouzového stavu?

Obavy z koronaviru nejsou důvodem pro uznání bezplatného odstoupení od smlouvy s datem nástupu po ukončení stavu nouze. Podmínky storna zájezdu se v takovém případě řídí Všeobecnými smluvními podmínkami pořádající CK, které jste obdrželi společně se smlouvou o zájezdu.

Jak bude cestovní kancelář postupovat v případě, že nebudu moci odcestovat z důvodu uzavření hranic?

Naši prodejci Vás budou u zájezdů, kterých se to aktuálně týká, kontaktovat s návrhy řešení ze strany CK. Dle možností pořádající CK nabídne změnu termínu, poukaz ve výši vámi uhrazené částky, případně jiné alternativní řešení.

Poukaz namísto rušení zájezdu.

Ministerstvo pro místní rozvoj doporučuje toto alternativní řešení nastalé situace.

Na hodnotu vámi zakoupené dovolené vystavíme poukaz, který budete moci uplatnit pro výběr zájezdu v době, kdy již bude bezpečné cestovat. Přečtěte si více na stránkách MMR.

Jak bude situace vypadat v létě?

Situaci neustále monitorujeme a jsme v kontaktu s cestovními kancelářemi. Věříme, že se situace do letní sezóny uklidní a nebude vám nic bránit užít si svou dovolenou.

Mám zakoupený zájezd na léto či podzim. Mohu jej stornovat nebo ještě počkat?

Je možné, že se situace do letních měsíců dostatečně stabilizuje, proto je rozumné se stornem zájezdu počkat. Podmínky storna se u většiny cestovních kanceláří do doby 60 dní (u mnohých CK do 30 dní) před odjezdem nemění.

Je možné změnit termín či cílovou destinaci?

Ano, změna termínu či cílové destinace je jednou z variant řešení dle možností pořádající CK.

Je možné posunout splatnost doplatku na pozdější termín, až se současná situace uklidní?

Ne, toto bohužel možné není. Při úhradě je nutné řídit se danými platebními podmínkami.

Mám zakoupeno pojištění Storna, mohu jej využít?

Ne, základní pojištění Storna lze využít pouze v případě, že nebudete moci odcestovat ze zdravotních důvodů (onemocnění, úraz). Pokud jste však ještě neuhradil plnou cenu zájezdu  můžete si dokoupit rozšířené pojištění Storno plus, které platí i na epidemie. V tom případě si však přečtěte i následující informaci o Storno plus.

Lze využít pojištění Storno plus na epidemie?

Ano, rozšířené pojištění Storno plus platí i na epidemie v cílové destinaci a na cestě do cílové destinace. Musí se však jednat o pojistnou událost, tzn. že dojde k neočekávanému zhoršení situace po jeho zakoupení.

Můžu si pojištění Storno Plus k zájezdu dokoupit?

Ano, jak již bylo uvedeno, rozšířené pojištění Storno plus je možné dokoupit nejpozději s doplatkem zájezdu.

Kryje cestovní pojištění případné léčebné výlohy spojené s koronavirem?

Ano, pokud vycestujete do oblasti, na kterou nebyl ze strany Ministerstva zahraničních věci vydán zákaz/nedoporučení vycestování a epidemie se zde vyskytla až v době vašeho pobytu, cestovní pojištění léčebné výlohy v souvislosti s nakažením koronavirem kryje.

Pokud zruší zájezd cestovní kancelář nebo pokud odstoupím od smlouvy o zájezdu, vrátí se mi uhrazená částka za pojištění?

Ano, v případě že se jedná o zrušení ze strany cestovní kanceláře, bude částka za pojištění vrácena v plné výši. Pokud odstoupíte od smlouvy o zájezdu, bude vám vrácena částka za samotné cestovní pojištění, tzn. bez částky za pojištění Storno nebo Storno plus.

Co když se během dovolené dostanu do karantény?

V případě vyhlášení karantény v místě pobytu/lokalitě je cestovní kancelář povinna nést náklady na nezbytné ubytování klienta po dobu nejvýše 3 nocí nad rámec sjednané dovolené. Následný pobyt by měl být zajištěn místními úřady, které karanténu vyhlásily. Cestovní pojištění není v případě vyhlášení karantény automaticky prodlouženo a je nutné jej dokoupit.

Pokud budu muset nastoupit po návratu z dovolené do povinné karantény, uhradí mi pojišťovna ušlý zisk?

Ne, po dobu karantény budete v pracovní neschopnosti a máte případně nárok na náhradu vyplývající z pracovně-právního vztahu s vaším zaměstnavatelem.

Jakým způsobem reagují cestovní kanceláře na současnou situaci?

K nově nabízeným zájezdům od cestovních kanceláří je možnost využít mnoho výhod, např. bezplatnou změnu termínu či cílové destinace zpravidla do 30 dnů před nástupem na zájezd nebo storno zájezdu zdarma. Všechny zvýhodněné nabídky najdete zde: https://www.zajezdy.cz/akce/

Jaké jsou nejlepší zdroje informací aktuálních opatření?

Ministerstvo zahraničních věcí ČR >>

Ministerstvo vnitra ČR >>

Ministerstvo zdravotnictví ČR >>